• Novinky

    • Postav si elektráreň v MINECRAFTE a vyhraj !
     • Postav si elektráreň v MINECRAFTE a vyhraj !

      21. 12. 2021

      Energocraft je náučno-zábavná súťaž v stavaní modelov elektrární, počas ktorej sa  môžeš dozvedieť viac o fungovaní a princípoch 3 druhov nízko emisných elektrární – vodnej, veternej a jadrovej. V prostredí staviteľskej počítačovej hry Minecraft sa  naučíš jednotlivé princípy fungovania daných modelov elektrární, ktoré následne čo najvernejšie zreprodukuješ vo svojom vlastnom modeli.

      Súťaž je určená pre 1-3-členné tímy, registrácia do súťaže je zadarmo a nájdeš ju na webe yzone.sk. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci vo veku od 12-18 rokov.   Tak neváhaj a stavaj!

      Viac informácií o súťaži nájdeš na webe yzone.sk tu: https://yzone.sk/projects/24/energocraft 

    • Vyhodnotenie Olympiády v ANJ
     • Vyhodnotenie Olympiády v ANJ

      14. 12. 2021

      Dňa 9.12.2021 sa uskutočnila online súťaž Olympiáda v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 22 žiakov, ktorí podali maximálne úsilie v písomnom teste a ústnom skúšaní. Ústna časť prebehla s vysoko nastavenou úrovňou, čím chceme vyjadriť pochvalné uznanie všetkým súťažiacim.

      Výsledky:

      1. miesto Vaľovský Daniel I.A 29,5b,

      2. miesto Smetana Jakub II.A 29b,

      3. miesto Poláček Matúš II.A 28b.

      Osobnitné 1. miesto získava žiak nadstavbového štúdia Kovács Dominik I.NS s 33,5b.Víťaz Daniel Vaľovský z I.A postupuje do okresného kola. Všetci zúčastnení budú odmenení známkami a víťazi navyše finančnou cenou od Rady rodičov pri SOŠt.

    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

      14. 12. 2021

      Aj v tomto školskom roku: 2021/2022 mali žiaci príležitosť preveriť si svoje vedomosti z predmetu SJL.

      Najúspešnejší riešitelia v I. kategórii (1. a 2. ročník študijných odborov):

      1. miesto – SLAVKO VANÍK – II.A
      2. miesto – SAMUEL RUSINKO – II.A
      3. miesto – ERIK MITRUS – I.B

      Najúspešnejší riešitelia v II. kategórii (3. a 4. ročník študijných odborov):

      1. miesto – MARTIN RINĎA – III.A
      2. miesto – TOMÁŠ ČECH – III.A
      3. miesto – ADAM KOČIŠ – IV.D

      Víťazom blahoželáme a po návrate do školy odovzdáme malé prekvapenie

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za snahu a čas venovaný riešeniu úloh zo SJL.

      PK SJL a CJ

    • OLYMPIÁDA Z ĽUDSKÝCH PRÁV
     • OLYMPIÁDA Z ĽUDSKÝCH PRÁV

      14. 12. 2021

      História slovenských a svetových dejín v oblasti práv, slobôd, ale aj povinností človeka je originálna, pestrá, smutná, ale aj radostná.

      Žiaci si v OLYMPIÁDE Z ĽUDSKÝCH PRÁV vyskúšali, čo všetko sa dá zapamätať, naučiť počas pätnástich minút z pozretého videa a zároveň si svoje počuté poznatky preverili v jednotlivých úlohách.

       

      Najúspešnejší poslucháči a riešitelia úloh:

      TIMOTEJ TOKÁR, I.B

      LUKÁŠ KOSTELNÍK, I.C

      SLAVKO VANÍK, II.A

      PETER GAĽA, III.B

      DENIS MAJERČÁK, III.A

       

      Víťazom blahoželáme, všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť  a tešíme sa na budúci ročník.

    • Dištančné vyučovanie od 13.12.2021
     • Dištančné vyučovanie od 13.12.2021

      10. 12. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. V uvedenom čase bude teoretická výučba prebiehať dištančnou formou, rovnako aj praktické vyučovanie v dielňach školy.

      Praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa bude prebiehať prezenčne podľa pokynov zamestnávateľa. 

       

    • 10. december – MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV
     • 10. december – MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV

      10. 12. 2021

      „Právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, sloboda prejavu, svedomia... “ to je len časť obsahu mierového dokumentu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, vydaného 10. decembra 1948, Valným zhromaždením OSN, v Paríži.

      Predstavitelia krajín patriacich do OSN svojím podpisom v dokumente zaručili, že hrôzy 2. svetovej vojny, genocída ľudstva, sa už viac nesmie opakovať.

       

      „Ľudské práva sú univerzálne a večné. Sú nedeliteľné. Deklarácia vzdáva dnes hold obhajcom ľudských práv, ktorí riskujú svoje životy, aby chránili životy iných ľudí... “

      ANTÓNIO GUTERRES

      generálny tajomník OSN

    • Finančná olympiáda 2021
     • Finančná olympiáda 2021

      6. 12. 2021

      Žiaci druhých a tretích ročníkov a žiaci nadstavbového štúdia majú možnosť overiť si vedomosti z oblasti financií v triednom kole olympiády vo finančnej gramotnosti. Do 9. decembra 2021 je pre žiakov zverejnený súťažný test. V školskom kole si zmerajú vedomosti najlepší riešitelia z triednych kôl. Prajeme veľa úspechov.

      Mgr. Gajdošová, Mgr. Chovancová

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

      6. 12. 2021

      Dnes sa v priestoroch školy zastavil svätý Mikuláš. Rozhlasové vysielanie k tejto príležitosti zrealizoval Timotej Fajčík z triedy III.A. Žiaci a zamestnanci školy si vyzdvihli Mikulášsku nádielku v podobe sladkostí od Rady rodičov v priestoroch “Oddychovky" počas veľkej prestávky. Určite sa každému, kto dieťa je alebo bol vyčaril úsmev na tvári.

      Za ŽŠR: Mgr. Alena Šálková

    • Prváci súťažili
     • Prváci súťažili

      6. 12. 2021

      Dňa 1. 12. 2021  sa uskutočnila súťaž  na SOŠt na Bardejovskej 24 o najlepší spoj na otvorené ozuby. Súťaže sa zúčastnili žiaci I.B triedy. Súťažiaci boli rozdelení do skupín podľa odborov technik drevostavieb a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

      Víťazi súťaže odboru technik drevostavieb:

       1. miesto – Ľuboš  Tkáčik

      2. miesto – Damián Bednár

      3. miesto – Timotej Motýľ

      Víťazi súťaže odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby:

      1. miesto – Jakub Chomjak

      2. miesto – Patrik Tomko

      3. miesto -  Matúš Fabian

      Víťazom srdečne gratulujeme.

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - ŠKOLSKÉ KOLO
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU - ŠKOLSKÉ KOLO

      1. 12. 2021

      Zmeraj svoje sily, vedomosti, zručnosti a komunikačnú pohotovosť v Olympiáde v anglickom jazyku v školskom kole!

      Termín: 9. decembra 2021 (štvrtok) online od 15:00 do 17:00 hod.

      Prihlásenie: zaslaním správy v aplikácii Edupage vyučujúcim anglického jazyka: PaedDr. Katarína Jedináková, Mgr. Alena Šálková a Ing. Elena Krajčírová.

      Termín prihlásenia: 7. decembra 2021 (utorok).

      Forma: 1. písomný test a 2. ústna skúška (reakcia na štandardné situácie).

      Víťazov ako aj zúčastnených čakajú zaujímavé odmeny.

      Za PK jazykov: Mgr. Alena Šálková

    • Svetový deň boja proti AIDS
     • Svetový deň boja proti AIDS

      1. 12. 2021

      1. decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. 

      HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie a onkologické ochorenia.

      Skorá diagnostika a včasná liečba znamenajú pre osobu s HIV infekciou dlhší a kvalitnejší život - dochádza k zníženiu prenosu vírusu na iné osoby, k zmenám sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog. Testovanie na prítomnosť anti- HIV protilátok by ľudia s podozrením na HIV infekciu nemali odkladať. V súčasnosti je už infekcia HIV liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV/AIDS je prevencia.

      Vyšetrenie anti – HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Testovanie ponúka Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ v SR), oddelenia klinickej mikrobiológie nemocníc či testovacie centrum HIV Checkpoint v Bratislave. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára.

      Bezplatný odber

      Odborní pracovníci poskytujú v Poradniach pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR bezplatné osobné, telefonické, emailové poradenstvo a anonymný bezplatný odber. Navyše, telefonické a emailové konzultácie ponúkajú pre záujemcov všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, nielen tie, pri ktorých sú zriadené špecializované poradne.


      Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných RÚVZ v SR:

      Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Žiar nad Hronom

      Žilinský kraj: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Žilina

      Trnavský kraj: Trnava, Galanta, Dunajská Streda

      Prešovský kraj: Bardejov, Poprad, Prešov, Svidník

      Košický kraj: Košice, Trebišov

      Nitriansky kraj: Nitra      Slovenská republika patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (1099 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 31.6.2021). V roku 2020 bol zaznamenaný najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo (u občanov SR i cudzincov) bolo diagnostikovaných 110 nových prípadov HIV infekcie. Značný podiel (24,5%) na diagnostikovaných prípadoch mali cudzinci, u ktorých bola infekcia odhalená v Slovenskej republike. Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (len 10- 15% podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (90% infekcií). Aj od 1.1.2021 do 31.6.2021 bol v Slovenskej republike zaznamenaný nadpriemerný počet novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcií a na celkovom počte nových prípadov sa podieľali i prípady diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku. U občanov Slovenskej republiky bolo od 01.01.2021 do 31.6.2021 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 43 nových prípadov HIV infekcie (38 u mužov a 5 u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných a hlásených 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 5 úmrtí pacientov s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 18 prípadoch homosexuálnym stykom (MSM), v 9 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 16 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu stanovený. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 01.01.2021 do 31.6.2021 hlásených 8 nových prípadov HIV infekcie (15% z prípadov zachytených v roku 2021 v Slovenskej republike).

      Zdroje:

      1. https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3977:svetovy-de-boja-proti-aids-anonymne-vyetrenie-anti-hiv-protilatok-ponukaju-aj-regionalne-urady-verejneho-zdravotnictva-v-sr&catid=68:epidemiologia&Itemid=76

      2. https://www.ruvznr.sk/hdm/aids.pdf

      3. https://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/HIV_SR_k_31062021.pdf

      Za Žiacku školskú radu: Mgr. Alena Šálková

    • Máš moc meniť svoju budúcnosť
     • Máš moc meniť svoju budúcnosť

      23. 11. 2021

      Vieš, aká bude tvoja budúcnosť? Bude presne taká, akú si ju vytvoríš. A práve teraz je čas, kedy ju môžeš meniť. 

      Tvoj názor a skúsenosť sú pre nás dôležité. Vyplň tento anonymný dotazník: https://forms.gle/T6sU8GjTAGJYAojn7 a staň sa človekom, ktorý mení život mladých v našom kraji k lepšiemu!

      Práve na základe informácií z dotazníkov, bude kraj schopný navrhnúť konkrétne opatrenia na ich zlepšenie. Dotazník je určený pre všetkých od 15 do 30 rokov, ktorí žijú/študujú alebo pracujú v Prešovskom kraji. 

      Prieskum realizuje v období od 23.11. do 21.12. 2021 @Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. 

      Záleží nám na tom, aby sa mladí v kraji cítili dobre. Ďakujeme

    • Celoslovenská súťaž Mladý elektronik
     • Celoslovenská súťaž Mladý elektronik

      22. 11. 2021

      15. – 16.11.2021 sa  v Žiline uskutočnil 3. ročník celoslovenskej súťaže Mladý elektronik. Organizátorom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a zúčastniť sa mohli žiaci 1. a 2. ročníkov stredných škôl. Prihlásených bolo 44 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska.

      Našu školu reprezentovali žiaci druhého ročníka odboru TEZB Štefan Strelec a Slavko Vaník.

      V silnej konkurencii sa umiestnili na 14. mieste – Vaník a na 16. mieste – Strelec. Ďakujeme chlapci za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Súťaž pozostávala z odborného testu z elektrotechniky, elektroniky a následne vo vyhotovení funkčného výrobku (zmenšeného modelu farebného efektu pre osvetľovanie diskoték). Žiaci dostali schému zapojenia súčiastok, plošný spoj a veľké množstvo elektronických súčiastok, vrátane SMD súčiastok. Okrem správneho zapojenia a napájkovania súčiastok na plošný spoj, museli vedieť nájsť aj zámerne urobenú chybu na plošnom spoji a opraviť ju.

      Takže budúci druháci, ktorí by ste sa radi zúčastnili takejto súťaže a porovnali si svoje vedomosti a zručnosti so žiakmi z iných škôl, dajte o sebe vedieť vyučujúčim elektrotechniky.

      Na záver naše poďakovanie patrí vyučujúcim z teoretického a praktického vyučovania, ktorí chlapcov pripravovali na súťaž.

      Spracovala: Ing. Jana Halagová

    • 17. NOVEMBER – Deň boja za slobodu a demokraciu / Deň študentstva
     • 17. NOVEMBER – Deň boja za slobodu a demokraciu / Deň študentstva

      16. 11. 2021

      Rok 1989 priniesol vo vtedajšom Česko-Slovensku pád komunistického režimu.

      17. november nám pripomína dve významné udalosti.

      Okrem boja Slovákov a Čechov proti komunistickému utláčaniu národa je zároveň pripomienkou ešte dávno minulou.

      Siaha do roku 1939, keď boli v Prahe, po pohrebe zabitého študenta medicíny – JÁNA OPLETALA – ktorý sa verejne postavil proti nacizmu, popravení a umučení ďalší študenti vysokých škôl, z ktorých mnohí z nich boli deportovaní do koncentračného tábora Sachsenhausen, neďaleko Berlína.

      Silnejúci nacizmus počas 2. svetovej vojny a tvrdý, povojnový komunizmus, kedy sloboda slova, názoru, povinností, ale aj práv československého ľudu boli častokrát potláčané, nakoniec vyzvali národ k zjednoteniu a výraznej zmeny prítomnosti, s cieľom dosiahnuť slobodnú, demokratickú budúcnosť.

      Študenti, intelektuáli československého národa, štrnganím kľúčov a pokojného protestu na námestiach v Prahe a Bratislave si - 17. novembrom 1989 - pripomenuli mladých študentov, ktorí sa nebáli položiť život za slobodu národa v boji proti nacizmu a stali sa pre náš ľud príkladom boja proti komunizmu a výzvy nového vládnutia v štáte, na základe hlasu ľudu – demokracie.

       

      „Vzdať sa slobody znamená vzdať sa ľudskosti.“

      Jean-Jacques Rousseau

    • Trestnoprávna zodpovednosť mládeže
     • Trestnoprávna zodpovednosť mládeže

      12. 11. 2021

      V rámci prevencie páchania trestných činov u mladistvých sme dňa 11.11.2021 v spolupráci s Mestskou políciou v Prešove zorganizovali pre žiakov 1. ročníka prednášku spojenú s diskusiou o možných následkoch páchania trestných činov.  Cieľom bolo zvyšovanie trestnoprávneho povedomia našich žiakov, predchádzanie trestnej činnosti a znižovanie rizika stať sa obeťou trestného činu.

      Pán S. Pavelka, ktorý sa venuje preventívnovýchovnej činnosti v danej problematike a tiež práci s mládežou, zaujal svojim rozprávaním.  Žiaci mali možnosť diskusie, získali kvalifikovanú odpoveď a názor odborníka, a tiež mali možnosť vypočuť si a získať poznatky podložené skúsenosťami a praxou. Problematike kriminality mladistvých sa budeme venovať a pokračovať v organizovaní ďalších prednášok pre všetkých žiakov 1. a 2. ročníka. Každá informácia, ktorú žiaci získajú, im môže pomôcť pri rozhodovaní sa v zložitých životných situáciách.

      Ing. E. Pavlíková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje