• Novinky

    • Žiacka školská rada zorganizovala turnaj
     • Žiacka školská rada zorganizovala turnaj

      14. 3. 2022

      V dňoch 10.03. - 11.03. 2022 v popoludňajších hodinách zorganizovala ŽŠR Biliardový turnaj žiakov školy. Turnaja sa zúčastnili žiaci 1.- 3. ročníka.

      Umiestnenie na prvých troch miestách:

      1. miesto: Cyril Potocký, Jakub Kušnír, II.B trieda 

      2. miesto: Sebastián Vrábeľ, Kokolík Emanuel, I.D trieda

      3. miesto: Sebastián Korinek, Kristián Lechvár, I.C trieda

      Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným.

      Mgr. Alena Šálková, koordinátorka ŽŠR

       

       

    • 11. marec je Svetový deň inštalatérov
     • 11. marec je Svetový deň inštalatérov

      10. 3. 2022

      Aj malá investícia do vodovodnej infraštruktúry a drobný zásah inštalatéra, môže viesť k záchrane ľudského zdravia. Na dôležitosť inštalatérskej profesie upozorňuje Svetový deň inštalatérstva, ktorý každý rok pripadá na 11. marca.

      Šesťdesiat percent ľudského organizmu tvorí voda, ktorú ľudia prijímajú najčastejšie z domového kohútika. Na planéte sú ale oblasti, kde je čistá voda vzácnosťou. Svetová zdravotnícka organizácia a UNICEF uvádzajú, že asi 2,2 miliardy ľudí na celom svete nemá bezpečný prístup k pitnej vode. Bezpečnosť a dostatok pitnej vody je samozrejme problémom väčšiny ľudí na celom svete. To, čo sa často nezdôrazňuje je práca, ktorou inštalatérsky priemysel, každý deň prispieva k zmierneniu týchto obáv. Málokto si uvedomuje, akú dôležitú úlohu v tejto veci hrajú inštalatéri. 

      Cieľom medzinárodného sviatku, ktorý bol iniciovaný Svetovou radou pre inštalatérov, je každý rok upozorniť spoločnosť na dôležitú úlohu inštalatérov a ich služieb. Oslavou tohto dňa sa má zlepšiť celkové povedomie verejnosti o práci inštalatérov pri zabezpečovaní a dostupnosti kvalitnej pitnej vody či tepla v našich príbytkoch a nebytových budovách. Inštalatéri medzi nami sú často nenápadní hrdinovia, ktorí nás o svojich schopnostiach vedia presvedčiť práve vtedy, ak niečo prestane správne fungovať. Často sa to stáva v tej najnevhodnejšej chvíli, kedy to nečakáme. Havárie na potrubných rozvodoch a zariadeniach sa nepýtajú, či je sviatok alebo pandémia. Inštalatérske služby musia fungovať 24 hodín denne. 

      Na našom území  sa moderné stokové siete začali objavovať až v druhej polovici 19. storočia. V tom istom čase začínajú u nás pôsobiť aj prví inštalatéri. Tí sa najprv venovali budovaniu plynovodov. Za predchodcu inštalatérov možno považovať sekerníkov, studniarov, staviteľov mlynov a vodných diel. 

      Ing. Peter Prihoda

    • „Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, aký si.“
     • „Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, aký si.“

      1. 3. 2022

      Marec – mesiac knihy je novou príležitosťou, ako si osviežiť myseľ, zdokonaliť slovnú zásobu a rečnícky prejav.

       

      Z bohatej ponuky slovenskej či svetovej literatúry vyberáme:

      1. „Chceš sa zamýšľať nad životom, v ktorom sú základné hodnoty práca a láska?“

      Odporúčame ti prečítať či pozrieť sfilmovaný generačný román, z prostredia slovenských vinohradov: ČERVENÉ VÍNO, od: Františka Hečka.

      2. „Každý večer, keď myslím na svojich drahých, ktorí už nežijú, si hovorím: AKO SOM TO MOHLA PREŽIŤ? Sama neviem, bolo to iba o šťastí a náhode.“        Z knihy: MENGELEHO DIEVČA

      Viola Stern – Fischerová - skutočný príbeh Slovenky, ktorá prežila štyri koncentračné tábory a Mengeleho pokusy, vás nenechá driemať nad knihou.

      3. „Poďte sa pozrieť, ono to zdochlo, leží to tam načisto zdochnuté.“

      Rozmýšľaš, ako vnímať rodinné zázemie a rozlišuješ, aká je pravdivá či falošná predstava v rodinnom spolužití? Pokús sa hľadať odpovede v novele: PREMENA, od pražského autora: FRANZA KAFKA.

       

      „Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, aký si.“

      Dočítania, študenti!

    • 9. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP – vyhodnotenie a poďakovanie
     • 9. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP – vyhodnotenie a poďakovanie

      21. 2. 2022

      17.2.2022 prebehlo školské kolo súťaže BOZP, ktorej sa zúčastnilo 25 žiakov. Teší nás záujem žiakov o túto súťaž, pretože prihlásených bolo 46 žiakov, no okolnosti im nedovolili zúčastniť sa. Víťazi postupujú na celoslovenské kolo, ktoré by sa malo konať 25. - 27. mája 2022.  Víťazi šk. kola a zároveň postupujúci žiaci sú:

      1. miesto          Dávid Kramár  II.C

      2. miesto          Ján Hanzel       II.D

      3. miesto          Matúš Poláček II.A

      Výhercom blahoželáme a prajeme veľa energie a úspechov na celoslovenskú súťaž.

      Veľmi pekne ďakujeme spoločnostiam, ktoré našu súťaž podporili hodnotnými vecnými cenami, z ktorých majú žiaci veľkú radosť:

      Linot s.r.o., PUMPEG, s.r.o., HAUS Seman s.r.o., SOS electronic s.r.o., 4texel, s.r.o., Lukáš Falat, ZTS Elektronika SKS s.r.o., Motor-Car Prešov, s.r.o., Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska a ich partneri: OBO Bettermann s.r.o, BUČO s.r.o., ABB.

      Ing. Jana Halagová

    • 14. február Deň svätého Valentína
     • 14. február Deň svätého Valentína

      14. 2. 2022

      Aj žiaci našej školy nezabudli na dnešný deň zaľúbených. V rozhlasovom vysielaní sa o to postaral Timotej Fajčík, žiak III.A triedy. Priblížil nám tento deň z historického uhla, i keď samotný príbeh je označený za legendu. Kňaz či väzeň, no vždy ide o pribeh lásky a z lásky. Počas celého dňa sa na TV obrazovke v "Oddychovke" spúšťali prezentácie žiakov II.A, ktoré pripravili práve k danému dňu.

      Za ŽŠR: Mgr. Alena Šálková, koordinátor ŽŠR

    • Školenie REMS
     • Školenie REMS

      11. 2. 2022

      Dňa 11.02.2022 sa konalo školenie firmy Rems pre pedagogických zamestnancov SOŠ technickej. Témou školenia bolo využívanie progresívnych technológii v inštalatérskej praxi. Školenie bolo zamerané na získanie praktických zručností pri používaní značkového náradia firmy Rems. Ing. Peter Prihoda.

    • Workshop o elektroodpade
     • Workshop o elektroodpade

      8. 2. 2022

      Dňa 02. 02. 2022 sa členovia Žiackej školskej rady a žiaci II.C triedy zapojili do Workshopu elektroodpad v rámci projektu Elektroodpad Dopad 5, Rovesnicke vzdelávanie. Po krátkom informativnom vstupe prezentujúcich žiakov sa rozvinuli kratšie debaty k téme separácie jednotlivých druhov odpadov. Žiaci si zahrali ekohru a následne vyzdvihli závažný dopad nelegalnych skládok vo svete.

      Za ŽŠR:Mgr. Alena Šálková, koordinátor

    • 9. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP 17. 2. 2022
     • 9. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP 17. 2. 2022

      20. 1. 2022

      Chceš sa vedieť orientovať v pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), mať prehľad o právach a povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov v tejto oblasti? Ak áno zapoj sa do školského kola, ktoré sa uskutoční

      17. 2. 2022

      Víťazi školského kola postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa predbežne bude konať
      v máji 2022.

       

      Prihlásiť sa môžeš cez edupage. Bližšie informácie k súťaži Vám rada poskytne Ing. Jana Halagová

       

      Vašou odmenou bude dobrý pocit z nadobudnutých vedomostí a taktiež aj zaujímavé ceny od sponzorov súťaže.

    • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2
     • SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2

      18. 1. 2022

      Naša škola sa stala úspešným žiadateľom v rámci výzvy o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na program "SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2". Cieľom tejto výzvy je zmierniť dopady pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov v školách. Projekt bude prebiehať od januára do júna 2022 formou doučovania žiakov v malých skupinách. Veríme, že prostredníctvom tejto výzvy sa vytvoria lepšie podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností našich žiakov v mimoškolskom vyučovaní.

    • Školenie firmy VELUX
     • Školenie firmy VELUX

      18. 1. 2022

      V utorok 18.01.2022 firma Velux v spolupráci s SOŠ technickou v Prešove pripravila školenie z oblasti montáže strešných okien a doplnkov, základných postupov a rôznych spôsobov montáže, ako zvoliť správne lemovanie podľa typu okna a strešnej krytiny. Zaujímavé tiež boli praktické ukážky, tipy a triky skúsených servisných technikov. Po absolvovaných školeniach firma Velux dáva možnosť získať aj certifikát o preškolení.

    • Postav si elektráreň v MINECRAFTE a vyhraj !
     • Postav si elektráreň v MINECRAFTE a vyhraj !

      21. 12. 2021

      Energocraft je náučno-zábavná súťaž v stavaní modelov elektrární, počas ktorej sa  môžeš dozvedieť viac o fungovaní a princípoch 3 druhov nízko emisných elektrární – vodnej, veternej a jadrovej. V prostredí staviteľskej počítačovej hry Minecraft sa  naučíš jednotlivé princípy fungovania daných modelov elektrární, ktoré následne čo najvernejšie zreprodukuješ vo svojom vlastnom modeli.

      Súťaž je určená pre 1-3-členné tímy, registrácia do súťaže je zadarmo a nájdeš ju na webe yzone.sk. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci vo veku od 12-18 rokov.   Tak neváhaj a stavaj!

      Viac informácií o súťaži nájdeš na webe yzone.sk tu: https://yzone.sk/projects/24/energocraft 

    • Vyhodnotenie Olympiády v ANJ
     • Vyhodnotenie Olympiády v ANJ

      14. 12. 2021

      Dňa 9.12.2021 sa uskutočnila online súťaž Olympiáda v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 22 žiakov, ktorí podali maximálne úsilie v písomnom teste a ústnom skúšaní. Ústna časť prebehla s vysoko nastavenou úrovňou, čím chceme vyjadriť pochvalné uznanie všetkým súťažiacim.

      Výsledky:

      1. miesto Vaľovský Daniel I.A 29,5b,

      2. miesto Smetana Jakub II.A 29b,

      3. miesto Poláček Matúš II.A 28b.

      Osobnitné 1. miesto získava žiak nadstavbového štúdia Kovács Dominik I.NS s 33,5b.Víťaz Daniel Vaľovský z I.A postupuje do okresného kola. Všetci zúčastnení budú odmenení známkami a víťazi navyše finančnou cenou od Rady rodičov pri SOŠt.

    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

      14. 12. 2021

      Aj v tomto školskom roku: 2021/2022 mali žiaci príležitosť preveriť si svoje vedomosti z predmetu SJL.

      Najúspešnejší riešitelia v I. kategórii (1. a 2. ročník študijných odborov):

      1. miesto – SLAVKO VANÍK – II.A
      2. miesto – SAMUEL RUSINKO – II.A
      3. miesto – ERIK MITRUS – I.B

      Najúspešnejší riešitelia v II. kategórii (3. a 4. ročník študijných odborov):

      1. miesto – MARTIN RINĎA – III.A
      2. miesto – TOMÁŠ ČECH – III.A
      3. miesto – ADAM KOČIŠ – IV.D

      Víťazom blahoželáme a po návrate do školy odovzdáme malé prekvapenie

      Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za snahu a čas venovaný riešeniu úloh zo SJL.

      PK SJL a CJ

    • OLYMPIÁDA Z ĽUDSKÝCH PRÁV
     • OLYMPIÁDA Z ĽUDSKÝCH PRÁV

      14. 12. 2021

      História slovenských a svetových dejín v oblasti práv, slobôd, ale aj povinností človeka je originálna, pestrá, smutná, ale aj radostná.

      Žiaci si v OLYMPIÁDE Z ĽUDSKÝCH PRÁV vyskúšali, čo všetko sa dá zapamätať, naučiť počas pätnástich minút z pozretého videa a zároveň si svoje počuté poznatky preverili v jednotlivých úlohách.

       

      Najúspešnejší poslucháči a riešitelia úloh:

      TIMOTEJ TOKÁR, I.B

      LUKÁŠ KOSTELNÍK, I.C

      SLAVKO VANÍK, II.A

      PETER GAĽA, III.B

      DENIS MAJERČÁK, III.A

       

      Víťazom blahoželáme, všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť  a tešíme sa na budúci ročník.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje