• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • Samostatná účtovníčka- SOŠ technická Prešov

    • Úväzok:
     37,5 týždenne
     Dátum nástupu:
     01. 04. 2020
    • Požiadavky:


     Náplň (druh) práce
     Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.

     Pracovné podmienky
     pracovný pomer na dobu určitú – resp. doba neurčitá

     Pracovný čas: 37 ½ h týždenne

     Požiadavky na zamestnanca

     Požadované vzdelanie
     Úplné stredné odborné vzdelanie – všeobecná ekonomika.

     Dĺžka praxe
     • 5 rokov odbornej praxe

     Zručnosti, schopnosti

     Požadujeme:
     • osobnostné predpoklady: samostatnosť, precíznosť, vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť,
     • trestná bezúhonnosť.


     Uchádzač o zamestnanie musí e-mailom predložiť:

     • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
     • profesijný životopis,
     • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
     • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
     • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Termín podania žiadosti:
     Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy: SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov alebo emailom v termíne do 27. 03. 2020

     Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor dňa 31. marca 2020 (v prípade krízovej situácie
     e-mailom, resp. prostredníctvom telekomunikácie).

     Adresa školy:
     Stredná odborná škola technická
     Volgogradská 1, Prešov
     080 01 Prešov

     Kontakt:
     • tel.: +421 51 771 456 00
     • e-mail: director@sost-po.sk, maria.petakova@sost-po.sk