• Pracovné ponuky

   • VOĽNÉ MIESTA na našej škole

   • V súčasnosti neponúkame  žiadne voľné miesto.

    V prípade, že máte záujem zaslať nám žiadosť, ku žiadosti je potrebné doložiť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý sa nachádza v nižšie uvedenom odkaze. 

   • Učiteľ odborných predmetov - SOŠ technická Prešov

    • Úväzok:
     37,5 h
     Dátum nástupu:
    • Požiadavky:
     Voľné pracovné miesto

     Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, 080 01 Prešov prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných stavebných predmetov – zastupovanie počas dlhodobej PN

     Pracovné podmienky:
     • pracovný pomer na dobu určitú počas dlhodobej PN – nástup 13. 09. 2021. Vyučovacia povinnosť 22 hodín týždenne t. j. pracovný čas 37,5 h týždenne.

     Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.):
     • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na stavebníctvo.

     Ďalšie požiadavky:
     • znalosť práce s PC,
     • komunikatívnosť,
     • práca v grafických programoch.

     Požadované doklady:
     • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
     • profesijný životopis,
     • doklady o vzdelaní, príp. praxi
     • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
     • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


     Termín podania žiadosti:
     Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy: SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov alebo emailom
     v termíne do 12. 09. 2021

     Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

     Adresa školy:
     Stredná odborná škola technická
     Volgogradská 1, Prešov
     080 01 Prešov

     Kontakt:
     • tel.: +421 51 771 456 00
     • e-mail: janka.galdunova@sost-po.sk
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje