• Školská knižnica

    • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA sa nachádza v priestoroch školského internátu na 1. poschodí. 

     knihovník: PhDr. Matúš Tirpák

     OTVÁRACIE HODINY: 

     • mediálna miestnosť a študovňa: pondelok až štvrtok od 16.00 do 18.00 hod. 

     • knižnica: piatok 8.00 do 10.00 hod. 

      

     ZÁKLADNÉ VYUŽITIE:

     • k dispozícii majú žiaci 5 PC zostáv s pripojením na internet,

     • mediálnu miestnosť môžu žiaci využívať na štúdium a oddych,

     • v študovni majú žiaci vytvorené podmienky pre štúdium, 

     • žiaci majú možnosť využiť konzultáciu s knihovníkom napr. pre stredoškolskú odbornú činnosť, prípravu referátov či projektov na vyučovanie,

     • v priestoroch ŠK sa konajú aj rôzne aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti, výchovy žiakov v oblasti kultúry a osvety.

          

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje