• Školská knižnica

    • Školské knižnica sa nachádza v priestoroch školského internátu na 1. poschodí. 

     Otváracie hodiny: 

     • mediálna miestnosť a študovňa: pondelok až štvrtok od 16.00 do 18.00 hod. 

     • knižnica: piatok 8.00 do 10.00 hod. 

     knihovník: PhDr. Matúš Tirpák

     Základné využitie:

     • k dispozícii majú žiaci 5 PC zostáv s pripojením na internet

     • mediálnu miestnosť môžu žiaci využívať na štúdium a oddych

     • v študovni majú žiaci vytvorené podmienky pre štúdium 

     • žiaci majú možnosť využiť konzultáciu s knihovníkom napr. pre stredoškolskú odbornú činnosť, prípravu referátov či projektov na vyučovanie

     • v priestoroch ŠK sa konajú aj rôzne aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti, výchovy žiakov v oblasti kultúry a osvety.