• Učebné plány

 • 3686 F stavebná výroba

  PredmetRočníkSpolu
  1.2.
  Jazyk a komunikácia
  slovenský jazyk a literatúra 11 2
  Človek a spoločnosť
  občianska náuka 1 1
  Človek a hodnoty
  etická/náboženská výchova 1 1
  Matematika a práca s informáciami
  matematika 11 2
  Zdravie a pohyb
  telesná a športová výchova 11 2
  Odborné vzdelávanie
  stavebná výroba 22 4
  odborný výcvik 2424 48


  © aScAgenda 2023.0.1377 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2022
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje