• Potvrdenie o návšteve školy

    • Vážení rodičia a milí žiaci!

     V prípade, ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy, môžete si ho vytlačiť sami.

     Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia.

     Ako si potvrdenie vytlačiť?

     1. Prihlásiť sa do rodičovského alebo žiackeho konta prostredníctvom EduPage.

     2. Kliknúť na - ŠTART - Dochádzka - Potvrdenia

     3. Vytlačiť  "Potvrdenie o návšteve školy"

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje