• Stravovanie

     • Stravovanie je poskytované v budove školy v školskej jedálni, pre žiakov denného štúdia, cudzích stravníkov a ponúka tiež možnosť celodenného stravovania žiakom ubytovaným v školskom internáte. 

      Obedy sa vydávajú v školskej jedálni v čase:

      zamestnanci od 12:30 h
      žiaci od 13:10 h
      cudzí stravníci od 13:00 h

       

      Stravné platné od 01. 01. 2020

      Obedy pre žiakov SŠ: 1,65 €

      Vlastní zamestnanci: obed 1,14 €

      Obedy pre cudzích stravníkov: 3,00 €

      Dôchodcovia: 2,25 €

      Celodenná strava žiaci SŠ: 4,20 €

      Pre platby len za STRAVU je určený účet : IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781