• Stravovanie

     • Stravovanie je poskytované v budove školy v školskej jedálni, pre žiakov denného štúdia, cudzích stravníkov a ponúka tiež možnosť celodenného stravovania žiakom ubytovaným v školskom internáte. 

      Obedy sa vydávajú v školskej jedálni v čase:

        zamestnanci   od 12:30 h
        žiaci   od 13:10 h
        cudzí stravníci   od 12:30 h

       

      Stravné platné od 01. 01. 2023

      • Obedy pre žiakov SŠ:                        2,30 €
      • Celodenná strava žiaci SŠ:                5,90 €
      • Vlastní zamestnanci:                          1,90 €
      • Obedy pre cudzích stravníkov:           5,01 €
      • Dôchodcovia (bývalí zamestnanci):    5,01 €

       

      Pre platby len za STRAVU je určený účet : IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781

           

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje