• Školské akcie

    • ŠKOLSKÉ AKCIE

    •  Dátum

       Názov

      Organizuje (zodpovednosť)

      SEPTEMBER

     05. 09. 2022

     Slávnostné otvorenie školského roka

      RŠ

     06. 09. 2022

     Školenie BOZP

      ZRPV

     06. – 09. 09. 2022

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS

      ZRTV

     23. 09. 2022

     Biela pastelka

      Školský parlament, Únia nevidiacich

     26. 09. 2022

     Voľby členov Školského parlamentu

      Mgr. Šálková

     26. 09. 2022

     Európsky deň jazykov

      PK jazykov

     30. 09. 2022

     Odovzdať prihlášky žiakov na MS

      ZRTV, TU

     OKTÓBER

      

     Záložka do knihy spája školy

      PK jazykov, koordinátor knižnice

      

     Nezábudka – verejná zbierka

     na podporu Ligy pre duševné zdravie

      Školský parlament

      

     Erasmus+ - zamestnanci

      RŠ, koordinátor Erasmus+

      

     Návšteva Europarlamentu v Štrasburgu

      koordinátor ŠP

      

     Európsky týždeň bezpečnosti

      PK združených predmetov

       NOVEMBER

     14. 11. 2022

     Imatrikulácia prvákov

      ŽŠR

     15. – 16. 11. 2022

     Mladý remeselník – UO murár, stolár

      SOŠt - ZRPV, SUSO Slovakia,  

      SIOV

     24. 11. 2022

     Triedne aktívy

      koordinátor RZ

      

     Súťaž Mladý elektronik

      Ing. Halagová

     DECEMBER

      

     Školské kolo v predpisoch BOZP

      Ing. Halagová

     21. 12. 2022

     Vianočná akadémia, vianočný turnaj

      ŽŠR, PK VZP

     MAREC

     13. 03. 2023

     Odovzdať zadania a témy na MS 2023 na schválenie

      vedúci PK a MZ

     14. 03. 2023

     EČ a PFIČ MS 2023 SJL

      RŠ, ZRTV

     15. 03. 2023

     EČ a PFIČ MS 2023 CJ

      RŠ, ZRTV

     16. 03. 2023

     EČ MS 2023 MAT

      RŠ, ZRTV

      

     Účelové cvičenie č. 3 – II. ročník

      PK všeobecnovzdel. predmetov

      

     Účelové cvičenie č. 1 – I. ročník

      PK všeobecnovzdel. predmetov

     25. 03. 2023

     Odovzdať témy na ZS 2023 na schválenie

      vedúci PK a MZ

     31. 03. 2023

     Deň učiteľov

      RŠ, vedúci ekonomického úseku

     APRÍL

     20. 04. 2023

     Triedne aktívy

      koordinátor RZ

     25. – 26. 04. 2023

     SKILLS Slovakia SUSO - Nitra

      ZRPV

     MÁJ

     02. – 05. 05. 2023

     PČ OZ MS

      RŠ, ZRPV, ZRTV

     04. 05. 2023

     Prijímacie skúšky - I. kolo – 1. termín

      RŠ, ZRTV

     09. 05. 2023

     Prijímacie skúšky - I. kolo – 2. termín

      RŠ, ZRTV

     02. – 04. 05. 2023

     KOŽAZ – III. ročník

      PK všeobecnovzdel. predmetov

      

     Súťaž v predpisoch BOZP - celoštátna

      Ing. Halagová

     19. 05. 2023

     Rozlúčka s maturantami

      ZRTV, ŽŠR

     22. – 26. 05. 2023

     Akademický týždeň pre maturantov

      

     22. 05. – 02. 06. 2023

     Súvislá odborná prax pre žiakov I.NS

      ZRPV, ZRTV

     29. 05. – 02. 06. 2023

     ÚFIČ MS 2023

      RŠ, ZRTV, ZRPV

     29. 05. 2023

     Účelové cvičenie č. 4 – pre II. ročník

      PK všeob. vzdel. predmetov

     30. 05. 2023

     Účelové cvičenie č. 2 – pre I. ročník

      PK všeob. vzdel. predmetov

     31. 05. – 02. 06. 2023

     Plavecký kurz

      PK všeob. vzdel. predmetov

     JÚN

      

     Súťaž Bezpečné dni v práci - celoštátna

      Ing. Halagová

     12. – 14. 06. 2023

     Študijné voľno pre končiace UO

      

     15. – 19. 06. 2023

     Záverečné skúšky

      RŠ, ZRPV, ZRTV

      

     Skúšky elektrotechnickej spôsobilosti TEZB, elektromechanik ST

      Ing. Halagová

     27. 06. 2023

     Súťaž O pohár hasičských tovarišov

      RŠ, Ing. Nováková M., PhD.

     30. 06. 2023

     Slávnostné ukončenie školského roka

      RŠ, ZRTV, ŽŠR

     Lorem ipsum...

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje