• Školské akcie

    • ŠKOLSKÉ AKCIE

    • Z dôvodu COVID-19 akcie od októbra do marca (predbežne) zrušené.

      

     Dátum

     Názov

     Organizuje (zodpovednosť)

       SEPTEMBER

     02. 09. 2020

     Slávnostné otvorenie školského roka

      RŠ

     03. 09. 2020

     Školenie BOZP

      RŠ, ZRPV

     09. 09. 2020

     Účelové cvičenie č. 1 – I. ročník

      PK všeobecnovzdel. predmetov

     10. 09. 2020

     Účelové cvičenie č. 3 – II. ročník

      PK všeobecnovzdel. predmetov

     16. - 18. 09. 2020

     KOŽAZ – III. ročník

      PK všeobecnovzdel. predmetov

     18. 09. 2020

     Biela pastelka

      ŽŠR, Únia nevidiacich

     24. 09. 2020

     Plenárne zasadnutie RZ a triedne aktívy

      Koordinátor RZ

     26. 09. 2020

     Európsky deň jazykov

      Pk jazykov

     28. 09. – 27. 10. 2020

     Erasmus+ Hluboš

      RŠ, koordinátor, ZRVMV

     30. 09. 2020

     Odovzdať prihlášky žiakov na MS 2021

      ZRTV, TU

       OKTÓBER

     08. – 15. 10. 2020

     Erasmus+ Beroun –Hlinky

      ZRPV, ZRVMV

     09. 10. 2020

     Darovanie krvi

      Bc. Andrejko

       NOVEMBER

     11. - 12. 11. 2020

     Mladý tvorca, Nitra

      ZRPV

     09. – 13. 11. 2020

     Týždeň odborných zručností

      ZRPV, ZRTV

     18. 11. 2020

     Imatrikulácia prvákov

      ŽŠR

     18. 11. 2020

     Odovzdanie maturitných stužiek

      ŽŠR

     19. 11. 2020

     Triedne aktívy

      Koordinátor RZ

     25. – 26. 11. 2020

     Mladý remeselník – UO murár, stolár

      SOŠt - ZRPV, SUSO Slovakia, SIOV

       DECEMBER

     21. 12. 2020

     Vianočná akadémia

      ŽŠR

       JANUÁR

     18. – 22. 01. 2021

     Lyžiarsky kurz, Tatranská Lomnica

      ved.PK všeob. vzdel. predmetov

       FEBRUÁR

     19. 02. 2021

     Darovanie krvi

      Bc. Andrejko

       MAREC

     05. 03. 2021

     Odovzdať zadania a témy na MS 2021 na schválenie

      Vedúci PK a MZ

     16. 03. 2021

     nový termín od 12.4.

     EČ a PFIČ MS 2021 SJL -

     EČ zrušená

      RŠ, ZRTV

     17. 03. 2021

     nový termín od 12.4.

     EČ a PFIČ MS 2021 CJ

     EČ zrušená

      RŠ, ZRTV

     18. 03. 2021

     nový termín od 12.4.

     EČ MS 2021 MAT - zrušená

      RŠ, ZRTV

     26. 03. 2021

     Odovzdať témy na ZS 2021 na schválenie

      Vedúci PK a MZ

     24. – 27. 03. 2021

     CONECO, Racioenergia

      RŠ, ZRTV, ZRPV

     26. 03. 2021

     Deň učiteľov

      RŠ, vedúci ekonomického úseku

       APRÍL

     08. 04. 2021

     Triedne aktívy

      Koordinátor RZ

     25. – 26. 04. 2021

     SKILLS Slovakia SUSO - Nitra

      ZRPV

     03. – 06. 05. 2021 - zrušené

     PČ OZ MS

      RŠ, ZRPV, ZRTV

       MÁJ

     10. 05. 2021

     nový termín 3. 5. 2021

     Prijímacie skúšky - I. kolo – 1. termín

      RŠ, ZRTV

     13. 05. 2021

     nový termín 10. 5. 2021

     Prijímacie skúšky - I. kolo – 2. termín

      RŠ, ZRTV

     14. 05. 2021

     Rozlúčka s maturantami

      ZRTV, ŽŠR

     17. – 21. 05. 2021 - zrušené

     Akademický týždeň pre maturantov

      

     17. – 28. 05. 2021

     Súvislá odborná prax pre žiakov I.NS

      ZRPV, ZRTV

     24. – 28. 05. 2021 - zrušené

     ÚFIČ MS 2021

      RŠ, ZRTV, ZRPV

     24. – 26. 05. 2021

     Plavecký kurz

      PK všeob. vzdel. predmetov

     27. 05. 2021

     Účelové cvičenie č. 4 – pre II. ročník

      PK všeob. vzdel. predmetov

     28. 05. 2021

     Účelové cvičenie č. 2 – pre I. ročník

      PK všeob. vzdel. predmetov

       JÚN

     10. – 12. 06. 2021

     Študijné voľno pre končiace UO

      

     15. – 17. 06. 2021

     Záverečné skúšky

      RŠ, ZRPV, ZRTV

     29. 06. 2021

     Súťaž O pohár hasičských tovarišov

      RŠ, Ing. Nováková M., PhD.

     30. 06. 2021

     Slávnostné ukončenie školského roka

      RŠ, ZRTV, ŽŠR

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje