• Kontakty

   •  

          Vedenie školy

          

    Ing. Janka Galdunová, kl.103

    riaditeľka školy

    director@sost-po.sk

    životopis

     

     

    Mgr. Zuzana Výbošťoková, kl.109

    zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie

    zuzana.vybostokova@sost-po.sk

     

     

    Bc. Peter Oslovič, kl.118

    zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie

    peter.oslovic@sost-po.sk

     

     

    Ing. Ľubica Brejová, kl.127

    zástupkyňa riaditeľky pre výchovu mimo vyučovania

    lubica.brejova@sost-po.sk

     

     

    Ing. Iveta Hámorová, kl.108

    vedúca technicko-ekonomických činností

    iveta.hamorova@sost-po.sk

     

     

    Margita Škopová, kl. 117

    vedúca školskej jedálne

    jedalen@sost-po.sk

     

     

     

     

   • Kontakty

     • Meno školy
     • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
     • Email školy
     • skola@sost-po.sk
     • Email na správcu obsahu
     • admin@sost-po.sk
     • Email na webmastera
     • admin@sost-po.sk
     • Telefón
     • sekretariát: +421 51 7714 560
      vrátnica: +421 51 7714 561
     • Adresa školy
     • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
     • IČO
     • 00893251
     • DIČ
     • 2021303251
     • Bankové spojenie
     • Štátna pokladnica
      Číslo účtu:
      IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730