• Novinky

    • Bezpečne na internete
     • Bezpečne na internete

      22. 10. 2021

      V piatok 22.10. 2021 sa žiaci I.C triedy zúčastnili workshopu Bezpečne na internete, ktorý lektorovali p. Žilka a p. Smatana z centra pre podporu neformálneho vzdelávania Cenef v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja. Žiaci si vyskúšali aktivitu "Hon na čarodejnice" zameranú na pochopenie kritického myslenia. Workshop sa realizoval v rámci projektu #zlepšimeto!2021

      Mgr. Alena Šálková

      Koordinátor ŽŠR

    • Skrášlili sme okolie školy
     • Skrášlili sme okolie školy

      21. 10. 2021

      Október je mesiac, ku ktorému neodmysliteľne patrí výsadba stromčekov. Preto si žiaci II. A triedy vyhrnuli rukávy a bez dlhých rečí sa pustili do práce. Výsledkom bolo vysadenie 14 stromčekov v areáli školy.  O dva roky, keď budú maturovať, sa plánujú s nimi odfotiť a porovnať o koľko narástli. No a ako tvrdili, stále keď pôjdu okolo školy alebo ju navštívia, v nich ostane spomienka, že tu po nich niečo ostalo.

      Ing. Peter Prihoda.

    • OUTDOOR s Ľudovítom Štúrom.
     • OUTDOOR s Ľudovítom Štúrom.

      20. 10. 2021

      Ihrisko školy sa stalo pre I.D triedu, v rámci jednej vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry, novým priestorom na vzdelávanie.

      Fyzická rozcvička, orientácia v priestore – mapa pôdorysu školy, úlohy na dopĺňanie, pri ktorých sa žiaci bližšie oboznámili s osobnosťou Ľudovíta Štúra a súťaž v skladaní slov, tvorili základný kameň outdoorovej vyučovacej hodiny.

       

      „Vyučovanie má srdce vyšľachtiť, myseľ osvietiť,

      človeka do sveta a života pripraviť.

      Ľudovít Velislav Štúr

    • Virtuálne dni otvorených dverí pre maturantov.
     • Virtuálne dni otvorených dverí pre maturantov.

      11. 10. 2021

      Končiaci maturanti sa aj tento rok môžu zúčastniť celoslovenských virtuálnych dni otvorených dverí. Virtuálny deň otvorených dverí prináša možnosť spoznať vysoké školy z pohodlia domova. Stačí kliknúť na stránku narodnekariernecentrum.sk/virtualnydod a zvoliť si fakulty podľa záujmu.

      Pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v roku 2021 je pripravených aj päť tematicky ladených vysielaní. Ich zameranie bolo vybrané podľa toho, čo mladých ľudí najviac zaujíma a na čo sa zástupcov škôl najčastejšie pýtajú.

      Virtuálny DOD odštartuje už čoskoro a ponúkne týchto päť vysielaní:

      • Čo sa na našej škole študuje a aké majú absolventi uplatnenie (13.-14.10.)
      • Študentský život na VŠ (24.-25.11.)
      • Ako zvládnuť prvý ročník VŠ (15.-16.12.)
      • Možnosti ubytovania pre prvákov (19.-20.1.)
      • Koľko ma bude stáť štúdium (23.-24.2.).

      Netreba nikam cestovať a predsa je možné nazrieť do prednáškových miestností, na internát, dozvedieť sa informácie o  zvolenom odbore. Kde študenti praxujú? Aké športové a kultúrne vyžitie ponúka mesto, v ktorom škola sídli? Koľko bude stáť ubytovanie na internáte a čo ďalšie náklady? Ušetri čas, peniaze aj námahu. 

      Registrácia a viac informácií je na stránke:

      Virtuálny deň otvorených dverí | Končím školu (narodnekariernecentrum.sk)

    • Dni nezábudiek
     • Dni nezábudiek

      5. 10. 2021

      Dňa 7. októbra sa v priestoroch "Oddychovky" uskutoční verejná zbierka s názvom Dni nezábudiek s cieľom podporiť duševné zdravie a linku dôvery na Slovensku. K danej zbierke si budete môcť vypočuť krátke rozhlasové vysielanie o 10:00 hod. v školskom rozhlase. Za každý finančný príspevok vás čaká odmena v podobe odznaku nezábudky. Teší sa na vás Žiacka školská rada.Akcia sa uskutoční s podporou: RMPK www.rmpk.sk, PSK www.psk.sk a Rady rodičov pri SOŠ technickej.

      https://dusevnezdravie.sk/project/dni-nezabudiek/

    • VIRTUÁLNA EXKURZIA: „Po stopách P. O. Hviezdoslava.“
     • VIRTUÁLNA EXKURZIA: „Po stopách P. O. Hviezdoslava.“

      30. 9. 2021

      III.A trieda, prostredníctvom prezentácie, historického dokumentu o živote a tvorbe Pavla Országha Hviezdoslava, bližšie spoznala výraznú osobnosť slovenského realizmu.

      Okrem počutých poznatkov mali žiaci nakresliť, vytvoriť POZNÁVACIU MAPU, vďaka ktorej každý návštevník Slovenska, cudzinec či domáci, spozná osobnosť P. O. Hviezdoslava.

      Dúfame, že neskôr bude priaznivejšia situácia aj osobne navštíviť Oravu – rodný kraj autora a naživo pokračovať po jeho stopách: „3.A tejto myšlienke fandí!“

    • Európsky deň jazykov 2021
     • Európsky deň jazykov 2021

      27. 9. 2021

      Dnes 27. septembra sme realizovali k Európskemu dňu jazykov 2021 niekoľko aktivít. O 10.00 hod sa konalo rozhlasové vysielanie o jazykoch a ich zaujímavostiach, cez veľkú prestávku si žiaci a zamestnanci školy mohli v priestoroch „Oddychovky“ pozrieť menšiu výstavu suvenírov, magnetiek, literatúry a dennej tlače z anglicky a rusky hovoriacich krajín ako aj ostatných krajín Európy. Na televíznej obrazovke boli prezentované projekty žiakov maturitných tried na tému Anglicky hovoriace krajiny Európy. Obsah hodín anglického jazyka sa prispôsobil a žiaci mali možnosť získať informácie o histórii angličtiny, o základných faktoch Veľkej Británie, pri výučbe boli využité rôzne interaktívne jazykové hry. Zároveň v  „Oddychovke“ prebehla anketa členov ŽŠR k aktivitám, ktoré realizujú. Študenti sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov môžu realizovať aj v dizajnérskej súťaži „Tričko k Európskemu dňu jazykov“.

      https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx

      Aktivita sa uskutočnila s podporou RMPK, PSK a Radou rodičov pri SOŠ technickej.

      www.rmpk.sk

      www.psk.sk

      Mgr. Alena Šálková

      Koordinátorka ŽŠR

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      24. 9. 2021

      Dnes sa uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka prostredníctvom 2 členov ŽŠR v priestoroch Oddychovky. Mali ste možnosť počuť rozhlasové vysielanie počas 2. vyučovacej hodiny a cez veľkú prestávku prispieť dobrovoľnou sumou k skvalitneniu života slabozrakých a nevidiacich. Zbierka zároveň prebehla už aj včera na školskom internáte. Za každý príspevok srdečne ďakujeme.

      Alena Šálková, koordinátor ŽŠR

    • EKO Workschop
     • EKO Workschop

      24. 9. 2021

      Od septembra sa spúšťa EKO workshop, do ktorého sa môže prihlásiť každý študent nad 15 rokov. Pôjde o praktický krúžok, kde môžeš rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu života tvojej školy, komunity, blízkeho okolia.

      Kurz je pripravený pre študentov stredných škôl (vek 15+).  Ak máš chuť rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu nášho života a naše okolie, prihlás sa!

      Náš kurz trvá 10 mesiacov, uvidíme sa každé 2 týždne a náš spoločný čas obohatia mega zaujímaví hostia z rôznych sfér ochrany prírody. Lektori ťa budú viesť, ako vyriešiť komplikované konkrétne, nie veľmi ekologické situácie. Veríme, že spoluprácou v mikro skupinkách 3 – 4 študentov nájdeme čo najzelenšie riešenie, ktoré navyše pretavíme do reality. Náš workshop stojí 5 eur na mesiac a po zápise je potrebné uhradiť 50% zálohu, teda 25 eur.

      O termínoch stretnutí sa informujte u príslušných lektorov v danom meste.

       

      Na konci nášho kurzu získaš okrem certifikátu možnosť vyhrať expedíciu cez Eartwatch a byť tak súčasťou reálneho výskumu, ktorý sa uskutoční vo voľnej prírode. Viac o súťaži nájdeš tu.

      Najlepšie projekty Ekoworkshopu budú vyhodnotené a predstavené na medzinárodnom športovom podujatí EYOF 2022 v Banskej Bystrici (https://eyof2022.com). Aj vďaka tomuto podujatiu sa budeme snažiť šíriť eko vzdelávanie pomedzi čo najväčší počet mladých ľudí počas celého školského roku 2021/22.

      Pomôž nám nájsť budúceho climate lídra – ministra životného prostredia, šéfa ochrany prírody, primátora, poslanca, podnikateľa, ktorý o pár rokov bude vedieť, aké kľúčové kroky treba urobiť pre kvalitnejší a zdravší stav Slovenska. Rozhodli sme sa investovať energiu, čas a peniaze do tvojho vzdelávania, lebo veríme, že našimi aktivitami nájdeme a pômožeme aspoň jednému z vás. Chceme ťa inšpirovať a rozvíjať tvoje schopnosti!

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      22. 9. 2021

      Milí žiaci, rodičia, zamestnanci.

      Aj tento rok sa naša škola zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka, aby sme skvalitnili život nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. Zbierka a uskutoční v piatok 24.9.2021 v priestoroch školy a v spolupráci so Školským internátom aj vo štvrtok 23.9.2021 v priestoroch internátu. Doobedu prebehne krátke rozhlasové vysielanie k tejto zbierke. Počas veľkej prestávky Vás všetkých pozývame do priestorov "Oddychovky", kde členovia Žiackej školskej rady budú realizovať samotnú zbierku. Príspevok je dobrovoľný, odmenou je biela pastelka v tvare kancelarskej sponky a skvelý pocit, že prispievate na skutočne dobrú vec.

      www.bielapastelka.sk

      www.unss.sk - publikácie a videá

      www.okamih.eu - magazín o živote so zrakovým postihnutím

      https://www.youtube.com/watch?v=OoBrDeG6n6o  - video 1 deň ako nevidiaci, youtuber Mišo

    • Voľby do ŽŠR
     • Voľby do ŽŠR

      21. 9. 2021

      Dňa 20. septembra 2021 sa v priestoroch "Oddychovky" konali voľby do Žiackej školskej rady. Volieb sa zúčastnilo 11 predsedov tried, ktorí volili z  8 kandidátov uchádzajúcich sa o členstvo. Do ŽŠR tak boli tajným hlasovaním zvolení 3 žiaci: 1. Ilavský Marián, II.C, 9 hlasov, 2. Komara Branislav, I. C, 8 hlasov a 3. Šarina Peter, I.C, 5 hlasov.

      Naša ŽŠR má týchto členov celkovo:

      1. Cyril Potocký, II.B, predseda

      2. Alexander Lukáč, III.B, podpredseda

      3. Kristián Bujňák, I.NS

      4. Tomáš Pavlík, IV.B

      5. Michal Demčák, II.D

      6. Aleš Mikula, II.A

      7. Timotej Fajčík, III.A

      8. Ladislav Lukáč, IV.A

      9. Peter Šarina, I.C

      10. Branislav Komara, I.C

      11. Marián Ilavský, II.C

       

      Alexander Lukáč, III.B

      podpredseda ŽŠR

    • DNI DOBROVOĽNÍCTVA MESTA PREŠOV 2021
     • DNI DOBROVOĽNÍCTVA MESTA PREŠOV 2021

      20. 9. 2021

      Dvadsiaty september 2021 bol pre žiakov II.B triedy špeciálny v dobrovoľníckej službe pre Denný stacionár na Sabinovskej ulici v Prešove.

      Hrabanie lístia, zametanie, pletie buriny, zbieranie opadaných šišiek, bolo našou hlavnou náplňou.

      Chlapci II.B triedy, okrem dobrého pocitu pomoci iným, si odnášajú aj zľavové kupóny do kníhkupectva, bezobalového obchodu alebo lanového centra, venované Prešovským dobrovoľníckym centrom.

      Dovidenia o rok.

       

      Mgr. Ivana Sekeráková

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

      17. 9. 2021

      V pondelok 20. 09. 2021 o 14.00 h sa v malej zasadačke  uskutoční školenie BOZP ako náhradný termín pre tých, ktorí školenie neabsolvovali začiatkom septembra a školenie v tomto čase bude aj pre externé večerné skrátené štúdium.

    • Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

      16. 9. 2021

      Európsky týždeň mobility potrvá od 16.9.2021 do 22.9.2021. Šíriť posolstvo tejto kampane bude aj mesto Prešov, ktoré sa k tomu zaviazalo podpisom takzvanej Charty 2021. DPMP ponúkne počas takzvaného Dňa bez áut bezplatné cestovanie v MHD, novinkou bude žrebovanie o predplatné cestovné lístky. Zvýhodnená bude aj jazda na zdieľanej elektrokolobežke či bicykli. 

      Európsky týždeň mobility v Prešove tento rok prinesie zaujímavé novinky. Aktuálny ročník Európskeho týždňa mobility nesie podtitul „Cestujme ekologicky, buďme zdraví.“ Svoje motorové vozidlá preto nechajte zaparkované doma a neváhajte využiť zdravší a príjemnejší spôsob prepravy. Pomôžete tak sebe, životnému prostrediu a odľahčíte prehustenú dopravu v našom meste.

      Mesto Prešov v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Prešov tento rok pripravili zaujímavú novinku v podobe žrebovania o predplatné cestovné lístky, súčasťou ktorého sa môže stať každý kto už využíva alebo sa rozhodne využívať služby prešovskej MHD a uprednostniť tak verejnú hromadnú dopravu pred individuálnou motorovou dopravou. Cieľom súťaže je, v zmysle výročnej témy Európskeho týždňa mobility 2021, odmeniť cestujúcich, ktorí už využívajú služby mestskej hromadnej dopravy alebo tak urobia v najbližšom období.

      Európsky týždeň mobility zavŕši v stredu 22.9.2021 tradičné podujatie s názvom Deň bez áut, počas ktorého bude cestovanie v MHD na denných linkách bezplatné pre všetkých ľudí. 

      Viac informácii na: https://www.presov.sk/oznamy/europsky-tyzden-mobility-v-presove-tento-rok-prinesie-zaujimave-novinky.html

      Zdroj: https://www.presov.sk/oznamy/europsky-tyzden-mobility-v-presove-tento-rok-prinesie-zaujimave-novinky.html

      Ing. Peter Prihoda

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      10. 9. 2021

      Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že riaditeľka školy udeľuje žiakom v dňoch 13. a 14. septembra 2021  riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov súvisiacich s návštevou Svätého otca Františka na Slovensku.

    • Voľby do Žiackej školskej rady
     • Voľby do Žiackej školskej rady

      10. 9. 2021

      Dňa 20.9.2021 sa uskutočnia voľby do ŽŠR pri SOŠ technickej. Voľby sa budú konať v priestoroch "Oddychovky" pri školskom bufete počas veľkej prestávky o 10.20-10.40 hod. Účasť predsedov tried a členov ŽŠR nutná. Triedne kolektívy nahlásia aktualizácie mien triednych predsedov koordinátorke ŽŠR.

      Na spoluprácu v novom školskom roku sa tešia členovia ŽŠR.

    • "Oddychovka"
     • "Oddychovka"

      10. 9. 2021

      Od apríla 2021 sa Žiacka školská rada zapojila do projektu #zlepsimeto!2021, v ktorom získala grant pre zriadenie našej "Oddychovky" v priestoroch pri školskom bufete a pod informačnou televíznou obrazovkou. Cieľom tohto projektu je vytvoriť oddychovú a diskusnú zónu pre žiakov a pedagógov. Zhotovilo sa sedenie v kaviarenskom a barovom štýle, s pomocou prostriedkov Rady rodičov pri SOŠ technickej sa zakúpila gaučová súprava, vytvoril sa foto obraz a foto stena s fotkami žiaka Filipa Kvašňaka zo IV.A. Žiaci a zamestnanci školy upravili daný priestor pre nové aktivity, ktoré sú súčasťou tohto projektu: Voľby do ŽŠR, verejná zbierka Biela pastelka, Euroscola, Prednáška s europoslancom, Európsky deň jazykov a iné.

      Projekt sa realizuje z grantu PSK a Rady mládeže prešovského kraja.

      https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/zakladne-informacie/

      https://www.rmpk.sk/

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      31. 8. 2021

      Milí rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 06.09.2021 o 16.00 hod. pre triedy I.A, I.B a I.C  v priestoroch Školskej jedálni a v utorok 07.09.2021 o 16.00 hod. pre triedy I.D, I.E a I.G v malej zasadačke školy.

      Program: 

      • informácie o priebehu štúdia
      • duálne vzdelávanie na praktickom vyučovaní
      • elektronický dochádzkový systém a ISIC karta (doprava)
      • informácie o možnostiach ubytovania - Školský internát
      • informácie o stravovaní v Školskej jedálni - objednávanie

      Následne budú pokračovať triedne aktívy s triednym učiteľom a majstrom odborného výcviku.

      Tešíme sa na Vás.

    • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022
     • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

      30. 8. 2021

      Milí žiaci, slávnostný začiatok školského roka 2. septembra 2021 bude prebiehať nasledovne:

      • 8:00 hod. príchod žiakov 2. ročníka do tried triednych učiteľov
      • 8:15 hod. príchod žiakov 3. ročníka do tried triednych učiteľov
      • 8:30 hod. príchod žiakov 4. ročníka a NS do tried triednych učiteľov
      • 8:45 – 9:00 hod. rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried pred školou (v prípade zlého počasia v priestoroch pred vrátnicou). Triedni učitelia odprevadia žiakov do svojich tried.
    • Školenie BOZP
     • Školenie BOZP

      26. 8. 2021

      V piatok 03. 09. 2021  sa uskutoční povinné školenie BOZP v Kongresovej sále SOŠ technickej podľa harmonogramu:

      08:00  žiaci prvého ročníka

      09:15  žiaci druhého ročníka

      10:30  žiaci tretieho ročníka

      11:45  žiaci štvrtého ročníka

      Účasť žiakov je povinná!

    • Naj online učiteľ PSK
     • Naj online učiteľ PSK

      9. 8. 2021

      Milí žiaci.

       

      Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK! Už len posledný týždeň máš možnosť nominovať.

      Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu anketu NAJ ONLINE UČITEĽ. V rámci tej je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí počas uplynulého „covidového“ školského roka vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

      Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore. 

      Využi ešte posledný týždeň ! Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov“ nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk. Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

      Tešíme sa na tvoje nominácie.

      Podmienky k nominovaniu:

      Naj online učiteľ je potrebné posielať nominácie na emailovú adresu nominacie@vucpo.sk do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. Do textu emailu je potrebné uviesť: meno nominovaného učiteľa, školu s adresou a zdôvodnením nominácie (Prečo nominuješ daného učiteľa. Čím ťa zaujal na hodinách a prečo boli jeho hodiny inovatívne, progresívne, zaujímavé, náučné, kreatívne a nezabudnuteľné. Pomôže Ti v tom návrh na ocenenie viď príloha.) Ak máš k dispozícii zaujímavú dokumentáciu k danému učiteľovi, môžeš ju pripojiť do prílohy. 

    • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
     • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

      30. 6. 2021

      Vážené kolegyne a kolegovia, ctení rodičia a milí žiaci!

      Dovoľte mi, aby som v závere školského roka vyjadrila svoje poďakovanie všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom našej školy.  Ďakujem im za ich trpezlivosť, obetovanie voľného času a tvorivú prácu, ktorou dokazujú, že im na žiakoch a na škole záleží. Rodičom ďakujem za spoluprácu a pochopenie pri riešení krízových situácií.

      Prajem Vám všetkým pekné leto, bezpečný návrat do školy a dovidenia 2. septembra. J. Galdunová, RŠ

    • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2020/2021
     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2020/2021

      7. 6. 2021

      V tomto školskom roku prebehne Imatrikulácia prvákov netradične. Vzhľadom na dočasné hygienické opatrenia sa Imatrikulácia zrealizuje na báze triednických hodín v čase od 7. júna 2021 do 18. júna 2021 . Triedni učitelia odovzdajú imatrikulačné listy, prváci zložia imatrikulačný sľub a Rada rodičov pri SOŠ technickej poteší sladkou maličkosťou každého účastníka. Aj keď s oneskorením: „Vitajte prváci!“.

      Žiacka školská rada pri SOŠ technickej

    • Obnovenie preukazu žiaka v doprave cez SMS
     • Obnovenie preukazu žiaka v doprave cez SMS

      31. 5. 2021

      Od 01.06.2021 je možnosť si predĺžiť dopravnú licenciu pre všetkých pokračujúcich žiakov, ktorí používajú ISIC kartu v doprave. Po predĺžení bude karta platná u dopravcov (MHD, SAD, ŽSR...) cez prázdniny a v novom školskom roku 2021/2022.

      Postup predĺženia dopravnej licencie od 01.06.2021:  

      1. Pošli SMS na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov),

      2. Počkaj na potvrdzujúce SMS. Prvá SMS je spoplatnená sumou 3€ a slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

      3. Prilož preukaz študenta na terminál v škole, miestnosť A14 alebo verejný terminál a aktivuj tak svoju zľavu.

      4. Uži si naplno zvýhodnené cestovanie so svojím preukazom študenta.

      UPOZORNENIE: Ak si ukončil posledný ročník v štúdiu na strednej škole, od 1. júla 2021 nemáš ďalej nárok na zľavnené cestovné.

      Na predĺženie je možné využiť aj stránku https://moja.dopravnakarta.sk/ alebo appku UBIAN.

      Ako prolongovať môj preukaz žiaka v appke UBIAN?

      1. Stiahni si apku UBIAN.  

      2. Klikni na Môj UBIAN.

      3. Zvoľ možnosť Preukaz študenta. Pri registrácii stačí zadať: tvoje meno, priezvisko a číslo z čipu na preukaze študenta.

      4. Aplikácia ti zobrazí informácie z tvojho preukazu študenta.

      5. Klikni na Prolongovať 2021/2022.

      6. Odošli predvyplnenú SMS, ktorá slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Jej cena je 3€. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

      7. Prilož preukaz študenta na terminál v škole miestnosť A14 alebo verejný terminál a aktivuj tak svoju zľavu.

      8. Uži si naplno zvýhodnené cestovanie so svojím preukazom študenta. 

       

    • Projekt "Zariaďovacie predmety"
     • Projekt "Zariaďovacie predmety"

      18. 5. 2021

      Žiak II. A triedy Stanislav Galdun zo  študijného odboru technik energetických zariadení budov pracoval na projekte z predmetu technológia. Témou projektu boli zariaďovacie predmety. V rámci projektu vyrobil nádherné drevené umývadlo. Študentovi prajeme aj naďalej veľa úspechov.

      Ing. Peter Prihoda

    • 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP
     • 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP

      17. 5. 2021

      V utorok 11. mája 2021 sa konalo celoslovenské kolo 46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Súťaž z dôvodu pandémie bola prvýkrát usporiadaná online formou. Organizátorom súťaže je Integrovaný odborový zväz za podpory Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a ďalších partnerov. Celoštátneho kola sa zúčastnilo 14 stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilový priemysel, služby a školy technického charakteru. Naša škola získala výborné tretie miesto a medzi jednotlivcami sa umiestnil Samuel Rusinko z I.A na štvrtom mieste. Gratulujeme a ďakujeme žiakom  za reprezentáciu.

      Celkové poradie medzi školami:

       1. miesto obsadila Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne,

       2. miesto Stredná odborná škola stavebná v Nitre

       3. miesto obsadila Stredná odborná škola technická z Prešova (Samuel Rusinko a Matúš Poláček z I.A,         Marek Rak I.B).

      Ocenení jednotlivci boli z nasledujúcich škôl:

      1. miesto: Michaela Naďová (SPŠ stavebná Emila Belluša, Trenčín),

      2. miesto: Juraj Puchoň (SOŠ stavebná, Žilina),

      3. miesto: Petra Zrubcová (SOŠ stavebná, Nitra) a

      4. miesto: Samuel Rusinko (SOŠ technická, Prešov).

      Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milana Krajniaka.

    • Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu
     • Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu

      7. 5. 2021

      Dňa 16. 04. 2021 sa konala medzinárodná online Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu prostredníctvom projektu Euroscola. Témou udalosti bola Bezpečnosť na internete a nástroje jej ochrany. 

      Mnohé participujúce školy z Grécka, Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska, Švédska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Talianska, Nórska a Slovenska mali možnosť položiť otázky online cez videovizitku, videohovor, ako aj cez komunikačnú platformu Slido.

      Tejto aktivity sa zúčastnili aj 9 žiaci našej školy: 7 žiaci z domáceho prostredia (Marek Rak z I.B, Tadeáš Čajka z I.B, Matej Jaš z I.B, Richard Pribula z III.D, Štefan Čonka z III.B, Dominik Tomáš z III.B, Michal Demčák z I.D) a 2 žiaci priamo z prostredia školy (Lukáš Nemec zo IV.A a Daniel Štefko zo IV.B).

      Nakoľko sa daná udalosť konala v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, žiaci mali možnosť precvičiť komunikáciu v cudzom jazyku, PC zručnosti a asertívne sa zapájať do konverzácie. Z danej  online udalosti žiaci získali osvedčenia o účasti a šiltovky s logom Európsky parlament. Do budúcna očakávame ďalšie spoločné aktivity podobného charakteru.

      Mgr. Zuzana Výbošťoková, Mgr. Alena Šálková

    • 1. máj – MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH
     • 1. máj – MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH

      1. 5. 2021

      Osemhodinový pracovný čas je dnes bežnou súčasťou pracovného dňa, ale v roku 1886 tomu tak nebolo – do chicagských ulíc vyšlo okolo 40 000 robotníkov, ktorí začali bojovať za svoje základné ľudské práva a protestovali proti otrockej, nútenej práci, zneužívaniu detskej práce, ktorá trvala aj 16 hodín denne. Pri demonštrácii mnoho ľudí zomrelo, ďalší boli uväznení.

      Po vzniku Česko – Slovenska, od roku 1919, bol 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. V minulosti sa v tento deň ľudia slávnostne stretali v uliciach mesta a májovými sprievodmi si pripomínali, že práca je tu pre človeka, nie človek pre prácu.

      Mgr. Ivana Sekeráková

      Zdroje:

      https://www.hlavnespravy.sk/svet-oslavuje-sviatok-prace-od-roku-1890/258176

      https://www.domarada.sk/news/preco-oslavujeme-1-maj/

      https://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok_pr%C3%A1ce

       

    • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo
     • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo

      30. 3. 2021

      Milí žiaci,

      pripravili sme pre Vás test z finančnej gramotnosti. (Cvičný test ste mali možnosť vypracovať počas jarných prázdnin.) Test z finančnej gramotnosti je určený pre žiakov všetkých ročníkov a bude otvorený dňa 31. 03. 2021 od 8:00 do 18:00 hod. Na vypracovanie testu je stanovený časový limit 120 minút. Prví traja žiaci s najvyšším počtom bodov budú odmenení zaujímavými cenami. O víťazovi rozhodne počet správnych odpovedí a čas vypracovania testu.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

      M. Gajdošová, M. Nováková

    • 2 percentá z daní
     • 2 percentá z daní

      26. 3. 2021

      Milí rodičia, zamestnanci a priatelia školy, ak uvažujete o možnosti poukázania 2% (3%) z Vašich daní niektorej konkrétnej organizácii, chceme Vám dať do pozornosti  Občianske združenie "Pre technické vzdelávanie a mimovyučovacie aktivity" pri SOŠ technickej v Prešove. Finančné prostriedky občianskeho združenia budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a materiálne vybavenia školy. Vyhlásenie na poukázanie 2 percent daní, ktoré nájdete na tomto odkaze: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete uložiť, vyplniť a vytlačiť.

      Koncom roka 2020 sme z prostriedkov občianskeho združenia zabezpečili v dvoch triedach nové školské lavice a školské stoličky. Budeme veľmi radi, ak sa opäť rozhodnete podporiť žiakov našej školy. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí poukážu alebo už poukázali podiel zo zaplatenej dane z príjmov nášmu občianskemu združeniu.

      Dôležité údaje pre vyplnenie vyhlásenia:

      Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie "Pre technické vzdelávanie a mimovyučovacie aktivity"

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Volgogradská 1, 080 01 Prešov

      Právna forma: občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 51227746

    • Výsledky vedomostného kvízu v anglickom jazyku
     • Výsledky vedomostného kvízu v anglickom jazyku

      19. 3. 2021

      Do vedomostného  kvízu sa zapojilo 60 žiakov.

      Poradie:

      1. miesto: Jakub Huňady II.A 90%,

      2. miesto: Jakub Tramita IV.A 85%,

      3. miesto: František Sepeši I.NS 77,5%, Jozef Galdun I.C 77,5% a Tadeáš  Čajka I.B 77,5%,

      4. miesto: Dávid Ivanecký IV.A 72,5%, 5. miesto: Lukáš Kožár I.D 70%, Adrián Ľaš IV. A 70% a Peter Molčan IV.A 70%.

      Víťazi na 1. - 3. mieste získajú známku, ako aj vecné ceny od sponzora súťaže Cyklo Čajka, Požiarnicka 15, Prešov.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme. 

    • Výsledky 8. ročníka súťaže v predpisoch BOZP
     • Výsledky 8. ročníka súťaže v predpisoch BOZP

      16. 3. 2021

      11. 3. 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v predpisoch BOZP formou online testu so 40 otázkami.

      Veľmi pekne ďakujeme spoločnostiam, ktoré našu súťaž podporili a do súťaže venovali hodnotné ceny. Sú to spoločnosti: Linot s.r.o., B.O.F Group s.r.o., Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska.

      Z prihlásených 18 žiakov prvých až tretích ročníkov sa nakoniec do súťaže zapojilo 15 žiakov.

      Dvaja žiaci v piatok 12.3. ešte museli zabojovať pred 3 člennou komisiou o 1. a 2. miesto formou ústnej odpovede. Prví traja súťažiaci postupujú na celoslovenské kolo 11. 5. 2021.

      Umiestnenie:

      1.miesto: Marek Rak I.B

      2.miesto: Samuel Rusinko I.A

      3.miesto: Matúš Poláček I.A

      Putovnú prilbu BOZP získala trieda I.A

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa vedomostí a šťastia pri reprezentovaní školy na celoslovenskej súťaži.

      Ceny budú víťazom odovzdané pri najbližšej možnej vhodnej príležitosti.

      Ing. Jana Halagová

    • VEDOMOSTNÝ KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA
     • VEDOMOSTNÝ KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

      15. 3. 2021

      Dňa 18. 3. 2021 sa uskutoční VEDOMOSTNÝ KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA, v ktorom si žiaci môžu zmerať vedomosti z oblasti gramatiky, kultúry, umenia, anglicky hovoriacich krajín a ako sa vraví „z každého rožka troška“. Kvíz bude pridelený cez Edupage vo štvrtok o 18.00 hod., aby sa ho mohli zúčastniť aj žiaci po vykonaní odborného výcviku. Víťazi budú odmenení známkou ako aj vecnými cenami od sponzora súťaže Cyklo Čajka, Požiarnická 15, Prešov.

      http://facebook.com/cyklocajka

      www.cyklocajka.sk

      Cyklo Čajka

      Požiarnická 15, 08001 Prešov

      Predaj bicyklov, servis, donáška

    • MAREC - MESIAC KNIHY
     • MAREC - MESIAC KNIHY

      1. 3. 2021

      Zima stráca na sile, jar sa pomaly a isto blíži a okrem toho mesiac marec nám pripomína, že viac, ako inokedy, by nám mohol byť svet kníh bližší.

      Niekto uprednostňuje elektronické čítanie kníh, iný zas dobrý pocit mať knihu priamo v ruke, spoznávať osudy romantických, rozprávkových alebo akčných hrdinov, či dokonca namáhať svoj mozog a pamäť pri odbornej literatúre.

      Prvýkrát sa MAREC - MESIAC KNIHY zapísal do pamäte bývalého československého národa ešte v roku 1955, na počesť Mateja Hrebendu Hačavského, veľkého zberateľa kníh, ktorému ani vlastný hendikep - slepota - nebránila v zberateľskej vášni. Dodnes svietia pri jeho mene tituly - slovenský národný buditeľ a ľudový spisovateľ.

       

      “Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.”

                           Joseph Addison

    • 8. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP
     • 8. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP

      18. 2. 2021

      Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce tvorí dôležitú súčasť nášho života a to nielen pri plnení pracovných povinností u zamestnávateľa, ale aj v škole napr. pri telocviku, meraniach, doma pri upratovaní varení, „bláznení sa“, na turistike.....

      Chceš sa vedieť orientovať v pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), mať prehľad o právach a povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov v tejto oblasti? Ak áno zapoj sa do školského kola.

      Podklady na prečítanie a vzorový test budú pridelené všetkým žiakom (okrem končiacich ročníkov). Súťaž sa uskutoční formou online testu. Test bude otvorený 11. 3. 2021.

      Výzva na prihlásenie a pravidlá školského kola budú zverejnené na stránke školy 5. 3. 2021.

      Víťazi školského kola postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa predbežne bude konať
      11. 5. 2021.

      Bližšie informácie k súťaži Vám rada poskytne Ing. Jana Halagová

    • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo
     • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo

      17. 2. 2021

      Olympiáda z finančnej gramotnosti ponúka možnosť preveriť si vedomosti zo sveta financií, bankovníctva, poisťovníctva a finančnej matematiky. Súťaž je organizovaná v dvoch kolách. Prvé kolo bude tzv. zahrievacie, kde si žiaci môžu vyskúšať svoje vedomosti. Skúšobný online test je pridelený všetkým žiakom našej školy a bude spustený 22.02.2021 o 8.00 h. Test bude otvorený do 05.03.2021. Druhé kolo bude určené pre žiakov, ktorí sa po prázdninách prihlásia do súťaže. Výzva na prihlásenie a pravidlá druhého kola budú zverejnené na stránke školy prvý marcový týždeň.Tešíme sa na Vašu účasť.Gajdošová M., Nováková M.

    • AKÁ VŠ JE PRE MŇA VHODNÁ?
     • AKÁ VŠ JE PRE MŇA VHODNÁ?

      29. 1. 2021

      Ak sa stále rozhoduješ, na ktorú vysokú si podať prihlášku, máme pre teba tip.

      Zuzana Záhradníková, profesionálna kariérová poradkyňa, už 7 rokov radí stredoškolákom pri výbere najvhodnejšej vysokej školy.

      Vo webinári ti

      • poskytne návod, ako sa priblížiš k svojej ideálnej vysokej škole.
      • poradí, ako zistíš, pre ktorú vysokú školu máš nadanie,
      • budeš vedieť, aké sú tvoje silné stránky a čomu by si sa práveže nemal venovať.

      Na konci webinára dostaneš zadarmo checklist, ktorý ti pomôže uľahčiť rozhodovanie o vysokej škole.

       

      Dátum a čas: utorok 2.2.2021 o 17:00

      Dlžka webinára: 30 minút

      Vysielanie prebehne na: https://www.facebook.com/narodnekariernecentrum.sk

    • SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE
     • SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE

      22. 1. 2021

      V rámci celoplošného skríningu v dňoch 23. - 24. 01. 2021 sa môžete bezplatne otestovať antigénovými testami v priestoroch našej školy, kde bude vytvorené mobilné odberné miesto. Testovanie sa bude realizovať v čase od 8.00 do 20.00 hod., s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12:00 do 12:45 hod. a od 17:00 do 17:45 hod.

    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - VÝSLEDKY
     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - VÝSLEDKY

      22. 1. 2021

      Dňa 11.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo OSJL, ktorého sa zúčastnilo 98 žiakov v kategóriách  A, B.

      Výsledky:

      Kategória A  - žiaci 3. 4. ročníkov ŠO:

      1. Peter Molčan     -    IV.A
      2. Ján Budzák       -     IV.A
      3. Erik Bujňák        -    III. A, Ľubomír Kočiš   -     IV.A

      Kategória B  - žiaci 1. a 2. ročníkov ŠO:

      1. Slávko Vaník      - 1. A
      2. Matúš  Poláček   - 1.A
      3. Šimon Litavský   - 1.A, Samuel Smolko   - 1.A

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom!

    • OD 11. 01. 2021 POKRAČUJEME DIŠTANČNE
     • OD 11. 01. 2021 POKRAČUJEME DIŠTANČNE

      8. 1. 2021

      POKYNY NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE

      Od 11. 01. 2021 pokračujeme na teoretickom aj praktickom vyučovaní dištančným vzdelávaním.

      Dištančné vzdelávanie začína párnym týždňom.

      Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik na pracoviskách zamestnávateľa a na pracoviskách praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, sa riadia pokynmi zamestnávateľa.

      Ak žiak nemôže nastúpiť ku konkrétnemu zamestnávateľovi, riadi sa pokynmi príslušného majstra odbornej výchovy a vypracováva úlohy podľa jeho pokynov.

      Prosím, aby ste pravidelne sledovali oznamy na webovom sídle školy a na EduPage.

    • VIANOCE
     • VIANOCE

      18. 12. 2020

      Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha.
      Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.

      Želám Vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov. RŠ

    • OLYMPIÁDA Z ĽUDSKÝCH PRÁV
     • OLYMPIÁDA Z ĽUDSKÝCH PRÁV

      11. 12. 2020

      Desiateho decembra si pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv, pretože pred vyše sedemdesiatimi rokmi, krátko po 2. svetovej vojne, sa národy OSN spojili a dohodli na podpísaní Deklarácie ľudských práv, ktorá zabezpečuje rovnaké práva a hlavne mier pre ľudí každej rasy, náboženstva alebo krajiny.

      Pri spomienke na túto významnú udalosť sa naši žiaci zapojili do OLYMPIÁDY Z ĽUDSKÝCH PRÁV, kde sa mohli dozvedieť zaujímavosti, fakty a príbehy ľudí, ktorí zažili hrôzy vojny.

       

      VYHODNOTENIE OLYMPIÁDY:

      1. MIESTO – Daniel Síkora, III.C trieda
      2. MIESTO – Ján Lukáč, III.D trieda, Kristián Bujňák, III.C trieda 
      3. MIESTO – Timotej Fajčík, II.A trieda, Vladimír Murcko, III.A trieda, Stanislav Ondrej, III.A trieda

      Víťazom blahoželáme.

      ĎAKUJEME ŽIAKOM ZA ÚČASŤ NA OLYMPIÁDE A TEŠÍME SA O ROK.

       

      Mgr. Ivana Sekeráková

    • Žiaci pozor !!!
     • Žiaci pozor !!!

      9. 12. 2020

      Otvárame školské kolo súťaže

       ENERSOL SK 2020/2021

      O čo ide?

      Enersol-SK je súťaž v zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia.

                                                              Súťaží sa v 3 kategóriách : 1. Hlavná kategória (projekt)

                                                                                                          2. Tvorivá kategória (výrobok)

                                                                                                          3. Propagačná kategória (umenie)

      Čo bude Vašou úlohou?

      Žiaci riešia problematiku na základe vlastného pozorovania v špecifických odborných témach zacielených na využívania alternatívnych zdrojov energie, skúmajú technické parametre, popisujú finančné úspory, zostavujú výrobky na základe vlastného výskumu, obhajujú svoje sofistikované výrobky a robia výskum v danej oblasti. Výsledky prác žiaci obhajujú pred odbornými porotami.

      Ak máte nápad, s ktorým by ste mohli súťažiť PRIHLÁSTE SA :)

      Ak nemáte nápad, ale chcete súťažiť PRIHLÁSTE SA :)

      Kontakt :

      jana.halagova@sost-po.sk

      peter.nazarej@sost-po.sk

    • Virtuálne DOD
     • Virtuálne DOD

      7. 12. 2020

      Od zajtra (utorok 8.12.2020) začínajú Virtuálne dní otvorených dverí univerzít a fakúlt. 

      Vysielanie Virtuálnych DOD sú rozvrhnuté do 4 dní:

      • utorok 8.12. - vysielanie pre stredné školy z Prešovského a Žilinského kraja
      • streda 9.12. - vysielanie pre stredné školy z Košického a Banskobystrického kraja 
      • štvrtok 10.12. - vysielanie pre stredné školy z Trnavského a Nitrianskeho kraja
      • piatok 11.12. - vysielanie pre stredné školy z Bratislavského a Trenčianskeho kraja.

      Začína sa každý deň o 7:55 ráno a VŠ a fakulty odpovedajú na otázky študentov vždy do 13:00.  

      Postup pre študentov ako si pozrieť vysielanie univerzít a fakúlt: 

      1. kliknite na stránku: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod
      2. vyberte si kraj, z ktorého je Vaša stredná škola 
      3. vyberte si VŠ alebo fakultu, ktorá Vás zaujíma 
      4. vypíšte krátky registračný formulár. Po uložení údajov už ste prihlásení a môžete začať pozerať video VŠ, prečítať si dôležité informácie a pýtať sa otázky. 
      5. Dĺžka sledovania videí je pre študentov naplánovaná na približne 45 min.  

      Ak sa chcete zaregistrovať skôr, môžete tak urobiť. Vysielanie univerzít a fakúlt však začne až od utorka 7:55 ráno.   

      Mgr. Lýdia Repeľová

    • POTRAVINOVÁ ZBIERKA – „POMOC NÚDZNYM“
     • POTRAVINOVÁ ZBIERKA – „POMOC NÚDZNYM“

      3. 12. 2020

      „V núdzi poznáš priateľa“, hovorí známe slovenské príslovie, a tak aj naša škola sa rozhodla byť nápomocnou pre ľudí v núdzi.

      Rozhodli sme sa zapojiť do potravinovej zbierky, ktorú vyhlásil obchodný reťazec Tesco a začiatkom decembra sme spoločnými silami zozbierali potraviny a drogériu, ktorá zabezpečí krajšie Vianoce pre mnohých ľudí v núdzi.

      „Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva,

      ale aj toho, kto ju poskytuje.“

    • SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV
     • SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV

      1. 12. 2020

      SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV Skills Slovakia sa prvýkrát uskutočnila online. Úroveň svojich zručností a vedomostí z elektroniky si 30. novembra overilo 43 žiakov prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali Vladimír Ondáš II.B a Štefan Strelec I.A. Na výsledné umiestnenie našich žiakov ešte čakáme.

      Súťažiaci žiaci a žiačky absolvovali najskôr test a následne online zhotovovali elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora.

      O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a vizuálna kvalita spájkovania, ale aj celkový vzhľad a čas zhotovenia výrobku. Výnimočným benefitom pre účastníkov sú zhotovené stavebnice, ktoré im zostávajú a samozrejme nové poznatky a zručnosti z elektroniky, ktoré získajú.

       

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      1. 12. 2020

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku. Školské kolo súťaže sa uskutoční online formou 11.12.2020.

      Na víťazov školského kola čaká finančná odmena.

      Prihlásiť sa môžete u vyučujúcich SJL, kde zároveň dostanete  bližšie informácie a pokyny k súťaži.

    • 1. DECEMBER – SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS
     • 1. DECEMBER – SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

      1. 12. 2020

      Prvý decembrový deň je už od r. 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS.  Jeho  cieľom  je  upozorňovať  ľudí  na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.

      AIDS sa na svete objavilo v r. 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v r. 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Slovensko patrí dlhodobo medzi krajiny s najmenším výskytom HIV pozitívnych. Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka.

      Od začiatku roka do konca októbra bolo na Slovensku zaznamenaných a diagnostikovaných 58 nových prípadov HIV infekcie. Za toto obdobie bol diagnostikovaný a hlásený jeden prípad syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou. U cudzincov bolo hlásených 21 nových prípadov HIV infekcie.

      Slovensko patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie. Počet prípadov však narastá. Najviac infikovaných žije v Bratislavskom kraji.

      Od začiatku monitorovania v roku 1985 do konca októbra eviduje Slovensko 1253 prípadov infekcie. U 127 osôb prešlo HIV do štádia AIDS. Za toto obdobie zomrelo na Slovensku na HIV 75 ľudí, z toho 56 v štádiu AIDS.

      Z celkového počtu prípadov HIV na Slovensku (1985 – 2020) bol v 71,25 percenta prípadov stanovený prenos infekcie homosexuálnym stykom, heterosexuálnym stykom bolo prenesených 20,3 percenta infekcií. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová v súvislosti so Svetovým dňom boja proti AIDS pripadajúcim na 1. decembra.

      Pre život mladého človeka by mali byť tieto informácie varovného charakteru, no zároveň usmerňujúce v oblasti pohlavného života.

    • 17. NOVEMBER
     • 17. NOVEMBER

      15. 11. 2020

      Milí študenti!

      17. november je dňom 2 sviatkov – Medzinárodným dňom študentstva a Dňom boja za slobodu a demokraciu.

      17. novembra 1939 nacistické jednotky popravili deväť študentských vodcov a vyslali 1200 študentov do koncentračných táborov. Nacistické jednotky zatvorili všetky české vysoké školy a univerzity. Odvaha prejavená študentmi počas tohto incidentu bola nezabudnuteľná. Na pamiatku ich odkazu začali od roku 1941 študenti zo všetkých častí sveta sláviť 17. november ako Medzinárodný deň študentstva.


      Podobne ako v roku 1939, aj v novembri 1989 zohrali v Prahe a Bratislave významnú úlohu najmä študenti vysokých škôl. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami proti socializmu začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov. Rok 1989 priniesol národom vtedajšej Československej socialistickej republiky ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery.

      Poslanci NR SR v roku 2001 rozhodli, že 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu, bude štátnym sviatkom SR.

      Vzhľadom na dôležitosť tohto sviatku pre Vás, mladých ľudí, ktorí sa dnes môžu slobodne vzdelávať, Vám v mene všetkých pedagógov želám veľa síl pri plnení každodenných povinností a ešte viac odhodlania pri napĺňaní svojich snov.

                                                                                                                 J. Galdunová, riaditeľka školy

       

      Študenti sú najmocnejší ľudia v spoločnosti, pretože majú moc meniť nielen svet, ale aj samých seba. A. Kalam

       

    • Súťaž KRÁČAJ UDRŽATEĽNE!
     • Súťaž KRÁČAJ UDRŽATEĽNE!

      3. 11. 2020

      Kráčaj udržateľne! je súťaž, v ktorej máte jedinečnú šancu ukázať svoj fotografický talent a prispieť do diskusie na podporu udržateľnosti našej spoločnosti. Je dôležité, aby sme sa všetci voči našej planéte správali udržateľne. Každý z nás to vie ovplyvniť. Súťažné práce žiakov základných a  stredných škôl od 6 do 19 rokov je možné zaregistrovať do 10. februára 2021 prostredníctvom portálu environmentálnej výchovy – EWOBOX cez www.ewobox.sk/sazp/envirospektrum, kde nájdete aj propozície súťaže. Súťažné fotografie by mali odrážať hlavnú myšlienku 5. kola Envirospektra, kráčaj udržateľne! Súťažiaci budú ocenení V TROCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH a v dvoch kategóriách bez ohľadu na ich vek: ŠPECIÁLNA CENA SAŽP a ŠPECIÁLNA CENA POROTY. Vyhodnotenie výsledkov súťaže je naplánované na február 2021. Výhry sú lákavé v podobe zrkadlovky či tabletu!

    • OZNAM PRE ŽIAKOV
     • OZNAM PRE ŽIAKOV

      11. 10. 2020

      Oznamujeme všetkým žiakom denného aj skráteného štúdia, že z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19 sa prerušuje od 12. 10. 2020 prezenčná forma vyučovania. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať dištančnou formou až do odvolania. Prosím, aby ste pravidlene sledovali web školy a rešpektovali pokyny vyučujúcich na EduPage. Verím, že to spoločnými silami zvládneme.

      V Prešove 11. 10. 2020                Ing. J. Galdunová, riaditeľka školy

    • Eko deň
     • Eko deň

      6. 10. 2020

      Dnešný utorok 6.10.2020 sa niesol v duchu Eko dňa, kedy žiaci ŽŠR (Daniel Štefko IV.B a Patrik Tivadar IV.A) svojou aktivitou poukazovali žiakom a zamestnancom školy na možné eko alternatívy v stravovaní v Školskom bufete rozdávaním drevených eko vidličiek.

      Mgr. Alena Šálková

      (Koordinátor ŽŠR)

    • Seminár pre začínajúcich členov ŽŠR
     • Seminár pre začínajúcich členov ŽŠR

      6. 10. 2020

      V dňoch 28. - 29. septembra 2020 sa naši 2 noví členovia ŽŠR Cyril Potocký, I.B (predseda ŽŠR) a Michal Demčák, I.D zúčastnili Základného modulu odborných seminárov pre začínajúcich členov ŽŠR. 

           Učili sa novým zručnostiam spolupráce, využiť kreatívny potenciál tímu, vystupovať pri prezentácii nových nápadov a ako môcť skvalitniť život žiakov v škole.

      Mgr. Alena Šálková (koordinátor ŽŠR)

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      5. 10. 2020

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje všetkým dobrovoľníkom, študentom a zamestnancom školy za pomoc a spoluprácu pri celoslovenskej verejnej zbierke Biela pastelka 2020. Aj vďaka Vášmu nasadeniu a ochote sa nám podarilo v Prešovskom kraji vyzbierať nádhernú sumu 21 321,57 €!

      Dobrovoľníci z našej školy vyzbierali v zbierke: 92,70 €. ÚNSS zaslala SOŠ technickej v Prešove Ďakovný list (.pdf).

      ĎAKUJEME!

    • Pozvánka
     • Pozvánka

      17. 9. 2020

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie a triedne aktívy.

      Dátum konania: 24. september 2020 o 16.00 h

      Miesto konania: SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov

      Program plenárneho zasadnutia:

      1. Voľby členov do Rady školy zo zástupcov rodičov
      2. Schvaľovanie plánu práce Rodičovského združenia (ďalej RZ)
      3. Schvaľovanie plánu finančného rozpočtu RZ
      4. Schvaľovanie členského príspevku RZ
      5. Rôzne (lyžiarsky kurz, záverečné skúšky, maturitné skúšky, exkurzie)

      Navrhnúť kandidáta za člena do Rady školy môže každý rodič do 24. 09. 2020 do 12.00 hod.

      Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Gajdošová, marcela.gajdosova@sost-po.sk

      Pozn. v prípade, že sa prvého kola volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov bude po hodine nasledovať opakovaná voľba.

      Po plenárnom zasadnutí budú prebiehať triedne aktívy.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

    • Európsky deň jazykov 2020
     • Európsky deň jazykov 2020

      24. 9. 2020

      26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).
      Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

      Tento špeciálny deň sa bude pripomínať aj v našej škole počas hodín cudzích jazykov od 24. septembra do 25. septembra 2020 formou prezentácií  dvojíc žiakov k anglicky hovoriacim krajinám v Európe, zaujímavou videoprojekciou v rámci hodín ruského jazyka, rozhlasovým vysielaním v školskom rozhlase 25. septembra, mobilnou nástenkou a prezentáciami počas celého dňa na obrazovke školského informačného systému.

      Učitelia cudzích jazykov: Mgr. Alena Šálková, Ing. Elena Krajčírová, PaedDr. Katarína Jedináková, Mgr. Tatiana Kažimírová

       

       

       

    • Bezpečne na internete
     • Bezpečne na internete

      22. 9. 2020

      Dňa 11.9.2020 sa konala súťaž Žiackych školských rád, ktorá bola zároveň spojená so seminárom Bezpečne na internete. Našu ŽŠR reprezentovali 4 žiaci zo IV.A (Marián Tomáš, Peter Molčan, Patrik Falat a Patrik Kuropčák), keďže sa v spomínaný deň konali aj Voľby do ŽŠR a voľby do Rady školy za žiakov v našej škole, kde účasť členov ŽŠR bola nevyhnutná. 

      Mgr. Alena Šálková

    • DNI DOBROVOĽNÍCTVA s II.A triedou
     • DNI DOBROVOĽNÍCTVA s II.A triedou

      19. 9. 2020

      Vyvrcholením mesiaca septembra je aj ponuka pestrých činností, prebiehajúcich počas niekoľkých dní, vďaka Dobrovoľníckemu združeniu mesta Prešov, s názvom: DNI DOBROVOĽNÍCTVA.

      Stačili ochotné ruky a nohy, aby sme sa mohli podieľať na skrášlení nášho krajského mesta. Rozhodli sme sa pre dobrovoľnú pomoc pre EKOPARK, ktorý začína pripomínať jesenné dni a hrabaním lístia sme si spestrili dopoludňajší čas.

      "Futbalová jedenástka" z II.A triedy, bez nároku na odmenu, prispela k tomu, aby naša príroda bola krajšia a veselšia.

      Okrem toho nás svojou účasťou podporili aj novinárske zložky a pre RÁDIO REGINA sme poskytli exkluzívny rozhovor.

      Dobrovoľníctvo vystihuje výrok Alberta Einsteina:

      "Všetko je v mysli, tam všetko začína."

    • Žiacka školská rada v šk. roku 2020/2021
     • Žiacka školská rada v šk. roku 2020/2021

      14. 9. 2020

      V piatok 11. 09. 2020 sa konali doplňujúce voľby do ŽŠR. Novým predsedom sa stal Cyril Potocký z I.B a podpredsedom Alexander Lukáč z II.B.

      Zloženie ŽŠR v šk. roku 2020/2021:

      1. predseda - Cyril Potocký, I.B,

      2. podpredseda - Alexander Lukáč, II.B,

      3. Timotej Fajčík, II.A,

      4. Jozef Krizalkovič, III.A,

      5. Šimon Holoďák, III.B,

      6. Soňa Fialková, III.B,

      7. Kristián Bujňák, III.C,

      8. Patrik Tivadar, IV.A,

      9. Daniel Štefko, IV.B,

      10. Aleš Mikula, I.A,

      11. Michal Demčák, I.D. 

    • Verejná zbierka Biela pastelka 2020
     • Verejná zbierka Biela pastelka 2020

      14. 9. 2020

      Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Počas devätnásťročnej histórie sa so zbierkou spojili osobnosti z oblasti umenia, kultúry či športu. S Bielou pastelkou dlhoročne spolupracoval herec a pesničkár Marián Geišberg, podporili ju i Marek Hamšík, Michal Handzuš, Matej Tóth či súčasná ambasádorka Adela Vinczeová. Pomyslené žezlo po M. Geišbergovi prevzal herec a moderátor Robo Roth. Do zbierky sa ako každý rok zapojí aj naša škola.

       

      Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:

      • pri nácviku samostatnej chôdze bielou palicou
      • pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
      • kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
      • pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
      • špecializovaným sociálnym poradenstvom

       

      Hlavným zbierkovým dňom je 18. 9. 2020. V uliciach slovenských miest a obcí budú tisícky dobrovoľníkov rozdávať spinky v tvare bielej pastelky (alebo drevené pastelky) darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný.

       

      Ako identifikujete dobrovoľníkov zbierky Biela pastelka?

      Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbierajú do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:

      • názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
      • názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2020
      • logo zbierky a číslo pokladničky
      • informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2019-030715QR kód
      • zbierkový tím sa tiež vie prezentovať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS

      Zbierkový predmet
      V uliciach vám môžu dobrovoľníci odovzdať spinku v tvare bielej pastelky alebo drevenú pastelku.

      Nevidiacich a slabozrakých môžete prostredníctvom zbierky podporiť:

      • 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí
      • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach
      • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
      • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
      • alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.


      Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života... Ďakujeme!

       

    • Krajské kolo ActiveQuizu
     • Krajské kolo ActiveQuizu

      25. 8. 2020

      Rada mládeže Prešovského kraja a Iuventa - Slovenského inštitútu mládeže prichádzajú s ponukou a príležitosťou pre žiakov zapojiť sa do aktivity: Krajské kolo ActiveQuizu.

      Krajské kolo ActiveQuizu sa uskutoční 11.9. 2020 od 10:00 v Klube Stromoradie v Prešove. 

      Je určený pre členov ŽŠR ako aj pre žiakov, ktorých tieto témy zaujímajú. Súťaží sa v 2-6 členných tímoch. Žiaci sa doň môžu prihlásiť prostredníctvom priloženého online formulára. Prihlásenie a aj obed sú zadarmo. Súčasťou ActiveQuizu je aj worksho Bezpečne na internete.

      Víťazný tím môže získať hodnotné ceny.

      Prihlásiť sa je potrebné do 4.9. 2020 do 12:00.

      Link na prihlasovanie: https://forms.gle/wVraZsRoce7s2Zis5

    • Pozvánka na rodičovské združenie - I. ročník
     • Pozvánka na rodičovské združenie - I. ročník

      19. 8. 2020

      Riaditeľka SOŠ technickej Vás pozýva na rodičovské združenie žiakov I. ročníka (v šk. roku 2020/2021), ktoré sa uskutoční dňa 20. augusta. 2020 v čase o 16.00 hod. v Kongresovej sále SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov za účasti zamestnávateľov, kde žiaci vykonávajú odborný výcvik v rámci duálného vzdelávania.

      P r o g r a m:

      • oboznámenie so štúdiom na SOŠ technickej
      • duálne vzdelávanie
      • diskusia
      • rôzne (ISIC karty, potvrdenia o návšteve školy - prevzatie)

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

       

    • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu
     • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

      18. 8. 2020

      Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

      Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

      Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

       

      Bližšie informácie o podmienkach registrácie a bezplatnej prepravy získate TU.

       

       

      Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

      Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

       

      Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

      info@slovakrail.sk |  www.zssk.sk |  www.facebook.com/ZSSK.sk

    • Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci!
     • Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

      30. 6. 2020

      30. jún – ukončenie školského roka 2019/2020,

      1. júl – oficiálny začiatok letných prázdnin. Po netradičnom školskom roku poznačenom  mimoriadnou situáciou na celom svete začína pre všetkých vytúžený oddych. Žiadne školské úlohy a povinnosti. Pochvalu si zaslúžia tí žiaci, ktorí pravidelne chodili do školy, s chuťou sa učili, slušne sa správali a zapájali sa do dištančného vzdelávania. Títo žiaci budú mať určite vzorné vysvedčenia, ku ktorým im srdečne blahoželáme.

      Poďakovanie patrí aj celému pedagogickému kolektívu a nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí museli veľakrát riešiť rôzne krízové situácie.

       

      Chceme Vám všetkým zaželať príjemné prázdniny. Užite si ich v zdraví, aby sme sa tu opäť v septembri všetci zišli.

                                                                                                                            vedenie školy

    • Prijímacie konanie - 2. kolo
     • Prijímacie konanie - 2. kolo

      12. 6. 2020

      Stredná odborná škola technická v Prešove uskutoční druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v učebných odboroch:

      • 2464H     strojný mechanik - počet voľných miest: 8
      • 2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika - počet voľných miest: 2
      • 3355H     stolár - počet voľných miest: 2
      • 3661H     murár - počet voľných miest: 2
      • 3663H     tesár - počet voľných miest: 5
      • 3678H     inštalatérpočet voľných miest: 2
      • 3686F     stavebná výrobapočet voľných miest: 15

       

    • Predĺženie platnosti ISIC karty pre dopravu.
     • Predĺženie platnosti ISIC karty pre dopravu.

      2. 6. 2020

      Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      1. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      2. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k terminálu na svojej škole (PO-PIA od 8.00 do 13.00) alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

      Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

    • Pokyny pre prijatých uchádzačov
     • Pokyny pre prijatých uchádzačov

      29. 5. 2020

      1. Ak Vám do 29. mája 2020 nebolo elektronicky, prostredníctvom EduPage alebo poštou zaslané Rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium, prosím kontaktujte školu. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy má zákonný zástupca uchádzača právo v stanovenom termíne podať odvolanie.

      2. Zákonný zástupca uchádzača do 04. 06. 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (je prílohou rozhodnutia) je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      3. Uchádzač, ktorý potvrdí záujem o štúdium na SOŠ technickej, spolu s potvrdením o nastúpení žiaka na štúdium doručí elektronicky alebo poštou na adresu školy vyplnenú návratku – voľba cudzieho jazyka, etická výchova/náboženská výchova a vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka - ISIC karta (je prílohou rozhodnutia).

      4. Ak uchádzač do 04. 06. 2020 nedoručí strednej škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

      5. Riaditeľka školy do 05. 06. 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na adrese www.sost-po.sk.

      6. Riaditeľka školy do 15. 06. 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak uchádzač nepotvrdil nástup na inú strednú školu.

      7. V prípade otázok sa môžete informovať na tel. č. 051/77 14 560. 

       

    • Ponuka pre absolventov
     • Ponuka pre absolventov

      6. 5. 2020

      V reakcii na aktuálnu situáciu na trhu práce vznikla nedávno zaujímavá iniciatíva, ktorá pomáha absolventom získať relevantné pracovné ponuky.

      Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.poskole.sk. Veríme, že Vám táto iniciatíva bude prínosná a nadobudnuté vedomosti zo štúdia čoskoro zúročíte vo Vašich nových pracovných pozíciách.

    • Veľkonočné sviatky
     • Veľkonočné sviatky

      8. 4. 2020

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci!

      Želám Vám k týmto VEĽKONOČNÝM SVIATKOM tie najkrajšie dni plné rodinnej pohody a v spoločnosti najcennejších ľudí okolo vás.
      Veľa radosti, šťastia a pokoja a nech atmosféra týchto dní sa prenesie i do zvyšku vášho života.

                                                                                                                                          riaditeľka školy

    • Milí maturanti!
     • Milí maturanti!

      1. 4. 2020

      Ak ste ešte nepodali prihlášku na VŠ a stále to zvažujete, skontrolujte si úpravu postupov pri podávaní prihlášok v súčasnej situácii spôsobenej koronavírusom u konkrétnej univerzity a jej fakulty. Niektoré univerzity a vysoké školy predlžujú termíny podania prihlášok. Mnohé univerzity využívajú len elektronickú prihlášku. Tie, ktoré vyžadovali aj potvrdenia strednou školou oznamujú, že to sa môže doložiť dodatočne spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia alebo v deň zápisu do ročníka. Niektoré univerzity akceptujú prihlášky aj formou ich vytlačenia, podpísania, naskenovania (fotka z mobilu postačí) a nahrania do systému Elektronická prihláška. V takých prípadoch prihlášku môžete stiahnuť na:

      https://www.portalvs.sk/sk/dokumenty-na-stiahnutie/21

      Jednotlivé VŠ nájdete v zozname na:

      https://www.portalvs.sk/sk/terminy?from=menu1

      Vždy si však vyhľadajte fakultu, o akú máte záujem a riaďte sa jej inštrukciami.

      Želáme veľa úspechov!

    • 28. marec - DEŇ UČITEĽOV
     • 28. marec - DEŇ UČITEĽOV

      27. 3. 2020

      Ďakujeme všetkým úžasným pedagogickým zamestnancom SOŠ technickej za ich prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

      „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.

      Jan Amos Komenský

    • MILÍ ŽIACI!
     • MILÍ ŽIACI!

      26. 3. 2020

      Z DÔVODU SÚČASNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 SPÔSOBENÝM KORONAVÍRUSOM SARS-COV-2 VÁM OZNAMUJEME NASLEDUJÚCE OPATRENIA:

      1. Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania.
      2. Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia.
      3. Interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.
      4. Praktická časť maturitnej skúšky (PČ MS) by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Žiaci, ktorí majú zadanú formu PČ MS „obhajoba projektu“, môžu pracovať na svojich projektoch a konzultovať s učiteľmi.
      5. Žiaci majú zrušené cestovanie zdarma až do začiatku riadneho vyučovania.
      6. Sociálne a motivačné štipendiá sa budú vyplácať prostredníctvom Slovenskej pošty a bankovým prevodom na účet.
      7. Prosím sledovať pravidelne – denne oznamy na webe školy a denne sledovať EduPage. Nakoľko nie je možné vyučovanie dennou formou, budete sa až do odvolania vzdelávať elektronickou formou (dištančná forma vzdelávania).
      8. Dištančná forma: vypracovať všetky DÚ, zadania, referáty, poznámky – všetko, čo Vám zadávajú Vaši učitelia elektronickou formou.
      9. Dodržiavajte karanténne opatrenia, pravidelne cvičte, stravujte sa racionálne.

      „Múdrosť nemôžete len tak získať. Musíte ju sami objaviť na ceste, ktorej sa nedá vyhnúť, ani ktorú za nás nikto iný neprejde.“ (Marcel Proust)


      riaditeľka školy
      ​​​​​​​

    • Oznam o vyplácaní štipendií
     • Oznam o vyplácaní štipendií

      24. 3. 2020

      Žiakom, ktorí poberajú sociálne a motivačné štipendiá v školskom roku 2019/20 v hotovosti – budú tieto štipendiá vyplatené „Poštovým poukazom na adresu“ prostredníctvom Slovenskej pošty. Žiaci si vyzdvihnú štipendiá v pobočke pošty v mieste svojho bydliska.

      Žiakom, ktorým sú štipendiá zasielané na účet, budú vyplatené ako doposiaľ. Štipendiá sa budú vyplácať týmto spôsobom, až kým nezačne riadne vyučovanie.

    • 2. miesto v súťaži Bezpečné dni v práci
     • 2. miesto v súťaži Bezpečné dni v práci

      24. 2. 2020

      21. 02. 2020 sa uskutočnil 3. ročník súťaže Bezpečné dni v práci. Zúčastnilo sa na ňom 10 škôl (30 žiakov) z celého Slovenska. Tento rok reprezentoval našu školu úplne nový tím a to Marián Tomáš, Peter Molčan a Daniel Štefko.

      V súťaži jednotlivcov obsadil Marián Tomáš krásne 2. miesto.

      Súťaž organizoval Odborový zväz DREVO, LESY, VODA spoločne s partnermi pod vedením predsedníčky pani JUDr. Vlasty Szabovej, PhD. v priestoroch SOŠ Lesníckej v Prešove. Súťaž pozostávala z testu z oblasti legislatívy BOZP, z praktickej časti –  identifikácie porušenia bezpečnosti a z laickej prvej pomoci (tento rok to bolo bezvedomie a druhý prípad zabodnutý nôž v stehne). Náš tím to pekne zvládol a v silnej konkurencii obsadil štvrté miesto.

      Chlapci ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce na ďalšiu celoslovenskú súťaž 05. - 06. 05. 2020 v Tatranskej Lomnici.

      Ing. Jana Halagová

    • Školenie Rehau
     • Školenie Rehau

      21. 2. 2020

      Dňa 20. 02 . 2020 sa pre žiakov externého štúdia odboru inštalatér uskutočnilo školenie firmy Rehau zamerané na montáž rozvodov vody a vykurovacích systémov. Školenie bolo zamerané na teoretické poznatky pri montáži rozvodov a veľkoplošných vykurovacích systémov (podlahové vykurovanie). Žiakom boli prezentované zásady montáže a najčastejšie chyby pri montáži vyskytujúce sa v praxi. Súčasťou školenia boli aj praktické ukážky lisovania potrubia. Ing. Peter Prihoda.

    • Prednášky Ing. Jána Meravého
     • Prednášky Ing. Jána Meravého

      20. 2. 2020

      V dňoch 17. – 18. 02. 2020 prijal pozvanie na prednášky pre našich žiakov denného aj externého štúdia  Ing. Ján Meravý – súdny znalec, elektrotechnik špecialista, revízny technik VTZ elektrických,  významná osobnosť v oblasti  elektro. Žiaci sa dozvedeli o zmenách v novej norme - ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, o účinkoch blesku, ochrane pred bleskom, o skúsenostiach z odborných prehliadok a skúšok, poukázal na chyby v určitých prípadoch a čoho sa treba vyvarovať. Vysvetlil nám niektoré prípady, kedy nastal úraz elektrickým prúdom a prečo to vzniklo. Predstavil nám aj novú literatúru, ktorá pomáha elektrikárom pri príprave na skúšky odbornej spôsobilosti, pri výrobe rozvádzačov, ale aj revíznym technikom pri OPaOS (https://www.lightning.sk/). Žiakom, ale aj kolegom odpovedal na ich otázky z praxe.

      Pán Ing. Meravý bol milo prekvapený a pochválil našich žiakov za výborné správanie a záujem o oblasť elektroinštalácií, pochválil ich za odborné otázky, páčili sa mu aj priestory našej školy.

      Veľmi pekne ďakujeme Ing. Meravému za čas a vedomosti, ktoré nám venoval. Veľmi si to vážime.

      Spracovala: Ing. Jana Halagová

    • Nábor a prezentácia činností OSSR
     • Nábor a prezentácia činností OSSR

      18. 2. 2020

      Dňa 14. februára 2020 sa v priestoroch Malej zasadacej miestnosti uskutočnil nábor a prednáška k činnosti OSSR prostredníctvom Regrutačnej skupiny Prešov. Žiaci III.A, III.B, III.D, IV.A, IV.B a  IV.C mali možnosť získať informácie buď k vysokoškolskému štúdiu na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánikaalebo k možnosti zamestnania sa v OSSR priamo po ukončení stredoškolského štúdia. Odprezentovali sa 3 zložky a to: 1. Regrutačná skupina, 2. Pozemné sily SR cez útvar ISTAR a 3. Vojenská polícia. 

      Mgr. Alena Šálková

    • Školenie firmy Schell
     • Školenie firmy Schell

      12. 2. 2020

      Dňa 11. 02. 2020 sa žiaci I.A, I.SI a II.SI zúčastnili školenia realizovaného firmou Schell, ktoré bolo zamerané na montáž armatúr pre vnútorné vodovody. Súčasťou školenia pre žiakov externého štúdia bola aj prezentácia produktov firmy Wintner s.r.o..

      Ing. Peter Prihoda, Mgr. Ondrej Zošš

    • Kam po SŠ
     • Kam po SŠ

      7. 2. 2020

      Vo štvrtok 06. 02. 2020 sa 48 žiakov našej školy zúčastnilo akcie Kam po SŠ, kde sa odprezentovalo 17 vysokých škôl z 30 vystavovateľov, akými boli univerzity a zamestnávatelia. Žiakov najviac zaujali technické vysoké školy na čele s Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou.

      Mgr. A. Šálková a Mgr. I. Kočišková

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

      5. 2. 2020

      V čase od 27. 01.  do 31. 01. 2020 sme organizovali pre žiakov prvého ročníka lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici. Bývali sme a stravovali sa v super Retro hoteli Morava.  Lyžiarske trate sme brázdili od Skalnatého plesa cez Čučoriedky až po Štart. Počasie nám bolo naklonené počas celého kurzu a všetci sme si to užívali. Okrem lyžovania sme si pozreli nádherné ľadové sochy na Hrebienku spolu s Notre Dame v Ľadovom dome.  Poďakovanie patrí  všetkým účastníkom kurzu za veľmi slušné správanie a reprezentáciu školy.

      Mgr. Jozef Košút, vedúci kurzu        

    • 12. Školský ples
     • 12. Školský ples

      9. 1. 2020

      Vedenie SOŠ technickej v Prešove Vás pozýva na 12. Školský ples, ktorý sa uskutoční 01. februára 2020 o  19.00 h v kongresovej sále SOŠt. Cena vstupenky je 25 € a zakúpiť si ju môžete u Mgr. Marcely Gajdošovej, č.d. 141 (mobil 0908 345 579). 

    • Zmena výšky stravného
     • Zmena výšky stravného

      7. 1. 2020

      Od  01. 01. 2020 dochádza k zmene poplatku za stravnú jednotku.

      Obedy pre žiakov SŠ: 1,65 €

      Vlastní zamestnanci: obed 1,14 €

      Obedy pre cudzích stravníkov: 3,00 €

      Dôchodcovia: 2,25 €

      Celodenná strava žiaci SŠ: 4,20 € 

      Pre platby len za STRAVU je určený účet : IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781 (pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol a do poznámky meno a priezvisko, obdobie).

       

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

      19. 12. 2019

      Streda 18. 12. 2019 sa na našej škole niesla trochu v netradičnom duchu. Prvýkrát sme zorganizovali Vianočnú burzu, kde ste si mohli kúpiť za symbolické ceny výrobky od našich zamestnancov a ich priateľov. Žiaci zo Žiackej školskej rady navarili pre žiakov a zamestnancov školy a pre základné školy, ktoré prišli navštíviť burzu vianočný punč. Od 9:00 h sa v malej zasadačke premietala pre žiakov vianočná rozprávka.

      Od rána sa tiež konali športové súťaže a osemsmerovkár:

      1. Súťaž vo futbale o Pohár riaditeľky školy, kde sa víťazmi zaslúžene stali žiaci z II.A triedy

      2. Stolnotenisová súťaž o Pohár riaditeľky školy, kde sa víťazom stal Jozef Kríž z II.B triedy.

      3. Anglický osemsmerovkár, kde bolo poradie víťazov nasledovné:

                  1. miesto: Oliver Kmec, II.A

                  2. miesto: Adrián Bocák, II.A

                  3. miesto: Richard Pribula, II.D

      4. Súťaž silná ruka, kde bolo poradie víťazov nasledovné:

         kategória do 70 kg: 1. miesto: Tomáš Pavlík, II.B

                                         2. miesto: Marek Konečný, II. NS

                                         3. miesto: Lukáš Senčák, II.B

       kategória do 80 kg:   1. miesto: Jakub Kolcun, II.D

                                         2. miesto: Jakub Džačovský, IV.C

                                         3. miesto: Branislav Baloga, II.B

      kategória nad 80 kg: 1. miesto: Šimon Stedina. IV.B

                                         2. miesto: Peter Šarocký, IV.C

                                         3. miesto: Jaroslav Macko, II.C

      5. Ruský osemsmerovkár, kde sa stal víťazom Dominik Jurč z II. B triedy

      Predpoludnie sme zavŕšili Vianočnou akadémiou. Žiak Marko Sedlák z III.D triedy nám navodil atmosféru Vianoc dvoma vianočnými piesňami a ocenili sa víťazi jednotlivých súťaží.

      Krásne Vianoce a Šťastný nový rok.

    • Krásna matematika
     • Krásna matematika

      16. 12. 2019

      13. 12. 2019 sa v Prešove žiaci II.B triedy zúčastnili výstavy pod názvom AHA! Krásna matematika.

      Žiaci mali možnosť riešiť rôzne logické úlohy a využiť matematické poznatky fyzicky. Dokázali, že Pytagorova veta naozaj platí,  vyparkovali auto z preplneného parkoviska, pomocou zrkadla a častí písmen sa snažili napísať slová, postavili most a iné.

      Žiaci sa zabavili a ani si neuvedomovali, že všetko nejako súvisí s matematikou.

      Mgr. Anna Chovancová

    • 7. ročník školského kola súťaže BOZP
     • 7. ročník školského kola súťaže BOZP

      13. 12. 2019

      12. 12. 2019 sa konalo školské kolo súťaže žiakov v predpisoch BOZP. Prihlásených bolo 35 žiakov. Súťaž pozostávala z testu zostaveného zo zákonov a vyhlášok týkajúcich sa bezpečnosti (20 otázok). Po vyhodnotení testu sa do druhého kola prebojovalo 12 súťažiacich, ktorých čakali fotografické ukážky porušenia bezpečnosti, značky, prvá pomoc. Po vypracovaní týchto zadaní sa určili víťazi:

       

      1. Peter Molčan III.A TEZB

      2. Daniel Štefko III.B MHT

      3. Marián Tomáš III.A TEZB

       

      Veľmi pekne ďakujeme spolupracujúcim firmám, ktoré boli ochotné podporiť úsilie žiakov hodnotnými cenami venovanými do súťaže. Sú to:

      HAUS Seman, s.r.o., BOZPO, s.r.o., Slovenský elektrotechnický zväz SEZ-KES, ZŤS Elektronika SKS s.r.o, VOKUP Klim s.r.o., SALTEK SLOVAKIA s.r.o,  4 texel, s.r.o., REGULUS-TECHNIK s.r.o., p. Lukáš Falat, ZRPŠ – občetsvenie.

       

      Víťazom srdečne blahoželáme. Postupujú do celoslovenskej súťaže, ktorá sa uskutoční 21. 02.2020 a následne do ďalšej celoslovenskej súťaže 05.- 06. 05.2020. Prajeme im veľa šťastia.

       

      Veríme, že všetkým súťažiacim získané vedomosti pomôžu pri práci, doma ale aj na rôznych podujatiach a o rok sa stretneme znova.

       

      Ing. Jana Halagová

    • Medzinárodný deň ľudských práv
     • Medzinárodný deň ľudských práv

      13. 12. 2019

      10. decembra si od roku 1948 pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv, kedy bola podpísaná Všeobecná Deklarácia Ľudských práv ako dokument, ktorý rozoznáva všetkých ľudí ako rovných a uznáva im práva bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vek, pohlavie, rasu, vierovyznanie a uznáva všetkým rovnakú dôstojnosť a slobodu.

      Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli týmito aktivitami:

      1. Žiaci sa formou nástenky oboznámili s materiálmi s problematikou ľudských práv – práva, ktoré zaručuje Ústava SR, historické dokumenty, ktoré formovali ĽP, fotomateriál o významných bojovníkoch za ĽP.

      2. Rozhlasové vysielanie upozornilo žiakov, že ĽP znamenajú aj povinnosti voči ľudským právam ostatných. 

      3. Taktiež 43 žiakov sa zúčastnilo krátkej ankety týkajúcej sa ich osobných skúseností  s porušovaním ĽP, čí uvedomením si svojich ĽP.

      Výsledky ankety:

      Otázka 1 – 88 % opýtaných nikdy nebola svedkom situácie, ktorú by bolo možné nazvať porušovaním ĽP.

      Otázka 2 – Ako by si pravdepodobne zachoval v prípade porušovania Tvojich ĽP ?

      46 % žiakov skúsilo by riešiť situáciu sami, 23 % - by sa obrátilo na ľudskoprávnu organizáciu, 21 % - by sa obrátilo na rodinu a priateľov.

      Otázka 3 – 40 % žiakov pozná problematiku ĽP z diskusií v škole a televízii.

      Otázka 4 – Celkovo žiaci poznajú 7 ĽP, z toho 53 % žiakov uviedlo právo myslieť a povedať, čo chcem, 35 %  - pozná právo na život a život v bezpečí.

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili ankety a vyjadrili svoj názor.

      Elena Krajčírová

    • Kam po ZŠ
     • Kam po ZŠ

      11. 12. 2019

      Dňa 10. 12. 2019 sa na SŠ Ľudmily Podjavorinskej odprezentovala naša škola na aktivite Kam po ZŠ v zložení Peter Molčan III.A, Patrik Kuropcak III.A, Ing. Patrik Jacko, PhD. a Mgr. Alena Šálková. Informácie o odboroch  našej skoly pre nový školský rok 2020/2021 sme sprostredkovali žiakom 9. ročníka z 10 základným škôl, výchovným poradkyniam a zamestnávateľom.

      Ing. Patrik Jacko, PhD., Mgr. Alena Šálková

    • Exkurzia OR HaZZ Prešov
     • Exkurzia OR HaZZ Prešov

      10. 12. 2019

      Žiaci IV.C študijného odboru mechanik hasičskej techniky sa dňa 09. 12. 2019 zúčastnili odborno – tematickej exkurzie OR HaZZ – Hasičskej stanice Prešov.

      Žiakom bolo sprístupnené vidieť vybavenie automobilov hasičskej záchrannej služby a to: AHZS na rýchly zásah pri dopravných nehodách, automobilovú plošinu Actros Bronto na hasenie požiarov a technické zásahy do výšky 42 m, kontajnerový automobil s povodňovým vybavením, CAS na hasenie lesných požiarov, technicko – vyslobodzovací automobil, automobil na likvidáciu ekologických havárií,  a záchranný zdravotný automobil.

      Oceňujeme prístup príslušníkov – sprievodcov HS, ktorí profesionálne a erudovane  charakterizovali používanú techniku zaradenú do pohotovosti a v konštruktívnej diskusii objasňovali mnoho ich technických vymožeností.  Taktiež žiaci boli informovaní o pracovnom režime jednotlivých smien a ich náplni prace v kľudovom režime a pri výjazde.  

      Martina Nováková, Anton Kaňuščák   

    • Výsledky súťaže Mladý remeselník 2019
     • Výsledky súťaže Mladý remeselník 2019

      6. 12. 2019

      Výsledné poradie v súťaži odboru stolár:

      1. miesto Patrik Kovaľ, SOŠ technická Prešov

      2. miesto Peter Zavacký, SOŠ polytechnická Andyho Warhola Humenné

      3. miesto Marcel Fidermák, SOŠ Stará Ľubovňa

      4. miesto Richard Spišák SOŠ technická Prešov, Jakub Fedorišin SOŠ polytechnická Andyho Warhola Humenné, Tomáš Repka SOŠ Stará Ľubovňa.

      v odbore murár:

      Cenu sponzora Xela Slovensko získalo družstvo z Tarnowa (PL) - Patryk Szatko a Tomasz Wielgus

      1. miesto Filip MAURER a Dávid OLEJNÍK, SOŠ Spišská Nová Ves

      2. miesto  Samuel HAZUCHA a Martin ŠIMOVČEK, SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš

      3. miesto Branislav Bilý a Kristián Bilý, Spojená škola Bardejov 

      4. miesto Marek Gondek a Peter Gondek SOŠ Stará Ľubovňa, Adrián Brtáň a Tomáš Husár SOŠ remesiel a služieb Poprad, Damián Bača a Michal Puškáš SOŠ technická Prešov, Maroš Harvila a Daniel Miškovič SOŠ polytechnická Humenné. 

       

      Fotogaléria je na facebooku: www.facebook.com/sostechnicka

       

    • Výsledky športových súťaží
     • Výsledky športových súťaží

      6. 12. 2019

      Futsalový turnaj vyhrala IV.A trieda, druhé miesto obsadilo družstvo I.D a tretie miesto patrí III.A

      1. miesto IV.A

      2. miesti I.D

      3. miesto III.A 

      4. miesto II.A

       

      Súťaž o najsilnejšieho žiaka SOŠ technickej

      1. miesto Benjamín MEŠČAN IV.A

      2. miesto Tomáš PAVLÍK II.B

      3. miesto Lukáš SENČÁK II.B

      Silná ruka

      kategória do 70 kg

      1. miesto Tomáš PAVLÍK II.B

      2. miesto Benjamí Jozef JUSKANIČ III.D

      3. miesto Dávid IMRICH

      kategória do 80 kg

      1. miesto Branislav Baloga II.B

      2. miesto Jakub DŽAČOVSKÝ

      3. miesto Maximilian MIKULA

      kategória nad 80 kg

      1. miesto Peter ŠAROCKÝ

      2. miesto René BUDZOGÁŇ

      3. miesto Adrián ĽAŠ

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme.

       

       

       

       

       

    • Kampaň "Červené stužky"
     • Kampaň "Červené stužky"

      2. 12. 2019

      Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

      V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Kampaň je zameraná na zvýšenie informovanosti mladých ľudí o HIV/AIDS. Vzdelávanie a odborné vedomosti považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS, prevencie látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s touto problematikou.

      Aktivity na našej škole, spojené s touto problematikou:

      1.      Plagát kampane a informácia o súťaži "Živá červená stužka" boli umiestnené na nástenku školy.

      2.      Žiaci a učitelia na podporu kampane prišli do školy oblečení v červenom, spolu sa odfotili a vytvorili "živú stužku". Škola sa tak zapojila do súťaže o "Živú červenú stužku" na zviditeľnenie Svetového boja proti AIDS.

      3.      Žiakom formou prezentácie boli sprostredkované informácie o AIDS a HIV víruse, mohli sa taktiež dozvedieť, ktoré z celebrít podľahli tejto zákernej chorobe.

      4.      Rozhlasovým vysielaním boli žiaci informovaní o tejto kampani.

      5.      Na hodinách žiaci skupinovou formou vyplňovali kvíz o kampani Červené stužky, ktorý obsahoval 10 otázok a za každú otázku mohli žiaci získať 1 bod. Tak isto vytvárali tzv. Abecedu kampane, kde doplňovali slová od  A po Z, naučili sa tak novú terminológiu, zameranú na zdravie a zdravý životný štýl.

      Žiakom sa aktivity páčili, živo medzi sebou diskutovali.

      Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do tejto kampane.

       

      Martina Nováková

    • Konferencia žiackych školských rád
     • Konferencia žiackych školských rád

      27. 11. 2019

      Dňa 21.novembra sa členovia ŽŠR našej školy zúčastnili Konferencie pre ŽŠR, ktorú každoročne organizuje Rada mládeže Prešovského kraja.  Konferencia sa konala v priestoroch Metodicko-pedagogického centra Prešov, pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.

      Nosnou myšlienkou konferencie bola motivácia a propagácia žiackych školských rád a ich členov. Na motivačných prednáškach boli predstavené rôzne webové stránky, napríklad na tvorbu plagátov, na plánovanie rôznych pohybových aktivít, kvízy a pod.  
      Taktiež bolo predstavený grand pre žiacke školské rady, ako motivačný nástroj a zároveň pomoc pri organizovaní rôznych akcií.

      Naši žiaci zhodnotili ,,že to bol supeééér čas, strávený s priateľmi".

      Ďakujeme za pozvanie.

       

      Kolektív ŽŠR

    • Európsky týždeň boja proti drogám
     • Európsky týždeň boja proti drogám

      25. 11. 2019

      Európsky týždeň boja proti drogám pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog - znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi.

      Aj na našej škole a školskom internáte sa konali aktivity pre žiakov, zamerané práve na túto problematiku.

      V školskom internáte sa 19. 11. 2019 uskutočnila prednáška na tému "Trestná činnosť páchaná mládežou a na mládeži", ktorú viedol PhDr. Štefan Džama. Pracovník polície žiakom vysvetlil ako pracuje polícia v boji proti páchaniu trestnej činnosti mládeže, ako aj trestnej činnosti páchanou na mládeži. Dotkol sa aj  drogovej problematiky, ktorá následne vedie k páchaniu aj inej trestnej činnosti, v snahe si zabezpečiť prostriedky na kúpu potrebnej drogy. 

      Dňa 25. 11. 2019 sa počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny na našej škole uskutočnila beseda na tému "Šport bez drog", ktorú viedla Mária Renčková, osobná trénerka, trénerka Spartan race Prešov a  reprezentantka SR v Body Fitness. Beseda sa niesla v duchu tzv. "čistého športu", t.j. bez nedovolených doplnkov výživy, alkoholu a drog. Snažila sa žiakov motivovať k zdravému životnému štýlu, pohybu a cvičeniu a vysvetlila žiakom filozofiu súťaženia Spartan race.

       

      Martina Nováková, Alena Šálková, Peter Žec

    • Školské kolo súťaže v predpisoch BOZP
     • Školské kolo súťaže v predpisoch BOZP

      21. 11. 2019

      Milí žiaci.

      Pozývame Vás na 7. ročník školského kola

      súťaže v predpisoch BOZP.

      Chcete sa vedieť orientovať v pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), mať prehľad o právach a povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov v tejto oblasti? Príďte sa otestovať. Pripravené sú hodnotné ceny.

      Kedy: 12. decembra 2019

      Kde: učebňa č. 5

      Začiatok o: 8:30  hod.

      Informácie: Ing. Halagová, Ing. Greš

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

      21. 11. 2019

      Nežná revolúcia je jednou z najdôležitejších udalostí našej krajiny. Jej dôsledkom bol koniec komunistického režimu v Českoslovenku. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. 

      Aj na našej škole sme si toto výročie dňa 18.11.2019 pripomenuli rozhlasovým vysielaním na 4. vyučovacej hodine.

      Zároveň boli žiakom po celý deň sprostredkované informácie formou prezentácie o Nežnej revolúcii, spoločenskej a politickej situácii pred ňou a po nej.

      Martina Nováková, Elena Krajčírová

    • Prednáška s grécko-katolíckym kňazom ThDr. PaedDr. ICLic. Jozefom Marettom, PhD.
     • Prednáška s grécko-katolíckym kňazom ThDr. PaedDr. ICLic. Jozefom Marettom, PhD.

      21. 11. 2019

      Druhá polovica novembra sa niesla aj odborným pohľadom na tému: Vplyv horoskopov, mágie a okultných praktík na dušu človeka. Duchovný otec, Jozef Maretta, bývalý exorcista, porozprával žiakom 1. a 2. ročníka o negatívnych vplyvoch okultných praktík, ktoré sa aj dnes chcú zakrývať len za niečim nevinným, neškodným, no opak je pravdou.

      "Tvrdá, hlasná hudba, červená šnúrka, uhlíková či zápalková voda ..." - to je len časť toho, čo chce dnes manipulovať človeka len zo strachu pred akýmsi vymysleným
      nešťastím - urieknutím. 
      Jednou z možností žiť slobodne a bez strachu a zároveň spôsob, ako si pomôcť, okrem prijatia správnej pomoci od iných ľudí, je posväcujúca milosť - byť po spovedi, v spojení
      s Eucharistiou ...
       
      Ako sa rozhodnem, je len na mne samom. Najdôležitejšie je mať poznanie rozlišovania medzi tým, čo je dobré a čo je zlé. 
      Držme si palce, aby sme spoločne obstáli vo veľkých životných skúškach a urobili ten správny krok.

      Mgr. Ivana Sekeráková
       

    • Rozhoduj o Európe
     • Rozhoduj o Európe

      12. 11. 2019

      Dňa 6. novembra o 9:00 sa členovia žiackej školskej rady našej školy zúčastnili akcie  „Rozhoduj o Európe“. Bolo to simulované zasadnutie Rady EÚ v budove Úradu PSK. Tejto akcie sa zúčastnilo 20 študentov z 12 stredných škôl a gymnázií Prešovského kraja. Cieľom tejto akcie bola simulácia fungovania Rady EÚ. Členovia našej ŽŠR zastupovali jednotlivé krajiny:

      Ondrej Regeci – Litva

      Martin Čajka – Portugalsko

      Soňa Fialková – Poľsko

      Šimon Holoďák – Nemecko

      Jozef Križalkovič – Slovinsko

      Témou tohto zasadnutia bolo opätovné využívanie vody. Napriek tomu že každý žiak reprezentoval inú krajinu, vedeli sme nájsť cestu k spoločnému cieľu.

      Ďakujeme za pozvanie bolo to veľmi prínosné niečo takéto zažiť.

      Kolektív ŽŠR

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

      30. 10. 2019

      Dňa 29.10.2019 sa na našej škole konala Slávnosť Imatrikulácie žiakov prvého ročníka. Imatrikuláciu svojim príhovorom otvorila riaditeľka školy Ing. Janka Galdunová. Po príhovore a otvorení imatrikulácie nasledovala oficiálna časť, kde p. zástupca pre praktické vyučovanie Bc. Peter Oslovič pasoval žiakov zvláštnou vodováhou, ktorá je typická pre každý odbor. To preto, aby žiaci mali rovný charakter, neváhali a s radosťou do školy chodili.  Po pasovaní žiakov a zložení sľubu, skladali imatrikulačný sľub aj p. riaditeľka Ing. Janka Galdunová a p. zástupca pre teoretické vyučovanie Ing. Pavol Matis.

      Po oficiálnej časti nasledovala časť zábavná, kde si členovia žiackej školskej rady pripravili pre prvákov zopár úloh, ktoré museli splniť. Žiakom pomáhali aj ich triedni učitelia a majstri odbornej výchovy.

      Milí prváci, prajeme vám veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      Kolektív ŽŠR

    • 101. výročie vzniku Československa
     • 101. výročie vzniku Československa

      30. 10. 2019

      Pri príležitosti 101. výročia vzniku Československa sa uskutočnilo dňa 28. októbra 2019 na 4. vyučovacej hodine rozhlasové vysielanie, kde si žiaci našej školy mali možnosť vypočuť, aký dôležitý je tento deň z hľadiska našich dejín. Deň 28. október 1918, kedy vznikla Československá republika, je jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska. Vznik Československa znamenal pre slovenský národ prvý raz v dejinách, že sa stal štátotvorným národom, pre Slovensko jeho vôbec prvé územné a štátne vymedzenie a základ moderného ekonomického, sociálneho, vzdelanostného a kultúrneho rozvoja. 

      Martina Nováková

    • Darcovstvo krvi
     • Darcovstvo krvi

      29. 10. 2019

      V utorok 29. 10. 2019 sa zúčastnili  žiaci a zamestnanci našej školy, žiaci ubytovaní v Školskom internáte z iných stredných škôl a žiaci susednej Obchodnej akadémie akcie dobrovoľného darcovstva krvi. Darcovstvo krvi sa v našej škole koná dvakrát v roku a začali sme už štrnásty ročník.

      Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným dobrovoľným darcom.

      Bc. Dušan Andrejko

    • Európsky týždeň BOZP – naše aktivity.
     • Európsky týždeň BOZP – naše aktivity.

      25. 10. 2019

      Milí priatelia. V rámci tohto týždňa sme sa v rôznych aktivitách venovali bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V pondelok 21.10.2019 sme si vypočuli v školskom rozhlase reláciu na tému „Ochrana mladých ľudí na pracovisku“. Počas prestávok sa na monitore premietali krátke náučné videá s postavičkou NAPO, prezentácia s fotografiami porušenia BOZP, prezentácia s úspechmi našich žiakov na celoslovenských kolách súťaží BOZP.

      V stredu 23.10.2019 medzi žiakov IV.A triedy zavítali inšpektori z Inšpektorátu práce Prešov Ing. Pacinda a Ing. Sabol. Žiakom pripomenuli základné zákony týkajúce sa BOZP, upozorňovali ich na rôzne riziká, nebezpečenstvá a úrazy v súvislosti s prácou a ukázali im praktické ukážky porušenia bezpečnosti v reálnej praxi.

      Počas veľkej prestávky od 10:00 do 10:40 hod. si žiaci, ale aj vyučujúci prezreli príručky a brožúry na tému BOZP, lekárničky, niektoré osobné ochranné pracovné prostriedky, skúšali si svoje vedomosti formou testu v predpisoch, svoj postreh v hľadaní porušenia bezpečnosti na grafickom obrázku, skladali pexeso v bezpečnostnými značkami, učili sa správne zdvíhať bremeno, Rautekov vyslobodzovací hmat pri vyťahovaní zraneného sediaceho človeka napr. z auta. No a popri tom všetkom si pochutili na sladkých odmenách a výbornom čajíku.

      Vo štvrtok 24.10.2019 od 7:50 do 11:00 hod. prišli medzi nás žiaci tretieho ročníka zo Strednej zdravotníckej školy Prešov pod vedením PhDr. Goreckej. Našim žiakom predviedli kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR) dospelého človeka a malého dieťaťa, Gordonov úder a Heimlichov manéver (prvú pomoc pri dusení), ošetrovanie rán, prenášanie zraneného, stabilizovanú polohu a pomocou zázračných okuliarov aj simuláciu pocitu a pohľadu opitého človeka. Naši žiaci z teoretického aj praktického vyučovania si vyskúšali všetky predvedené ukážky. Prišli na to, že jednoducho sa hovorí o prvej pomoci ale ťažko sa uskutočňuje.

      Veríme, že táto osveta prispeje k k lepšiemu uvedomeniu si dodržiavania pravidiel BOZP a k tomu, aby sme pri nehode alebo úraze vedeli podať aspoň laickú prvú pomoc a zavolať záchranku. Život a zdravie je vzácny dar a treba si ho chrániť.

      Srdečne ďakujeme Ing. Pacindovi a Ing. Sabolovi, PhDr. Goreckej a žiakom SZŠ za , Bc. Dujčákovej, Ing. Príhodovi Martinovi a žiakom – za pomoc pri príprave ukážok, fotení  a prehrávaní videí.

      Ing. Jana Halagová

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      23. 10. 2019

      Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa študenti našej školy znovu zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.

      8. ročník tohto zaujímavého projektu sa niesol v znamení témy Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

      Pridelenou partnerskou školou sa stala Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

      Realizácia tohto projektu bola pre našich študentov výzvou pripomenúť si mená známych osobností a zároveň príležitosť prejaviť svoju kreativitu a fantáziu.

      Mgr. Lýdia Repeľová

    • Okresné kolo SŠ vo futsale
     • Okresné kolo SŠ vo futsale

      22. 10. 2019

      Dňa 21.10.2019 sa družstvo našej školy zúčastnilo Okresného kola SŠ v futsale.

      Výsledky:           

      SOŠt –SPŠ strojnícka Prešov  – 2:3, Góly: P.Krajňák 1, D.Ivanecký 1

      SOŠt – KSŠ sv. Mikuláša Prešov  – 5:0, Góly: D.Ivanecký 4, A.Šoltis 1

      SOŠt – SOŠ dopravná Prešov  – 2:1, Góly: D.Ivanecký 1, M.Kuriplach 1

       

      Školu reprezentovali:  D. Ivanecký, K. Kostelník, Š. Marhevka, A. Šoltis, J. Babinčák , D. Keresteš, R.Roba, O. Urvinitka, P. Zajac, P. Krajňák, M. Kuriplach

      Družstvo obsadilo 2.miesto vo svojej skupine. Chlapcom ďakujem za reprezentáciu školy.

                                                                                                                         Mgr. Stanislv Baran

    • Nohejbal zamestnancov SŠ v Levoči
     • Nohejbal zamestnancov SŠ v Levoči

      21. 10. 2019

      18. 10. 2019 sa v Levoči uskutočnil  14. ročník Memoriálu PhDr. Jána TENGIHO v nohejbale zamestnancov stredných škôl v školskom roku 2019/2020. Toto podujatie organizovala SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči.

      Družstvo SOŠ technickej v zložení J. Košút, D. Andrejko, Š. Cmar a V. Čaja si dokázalo poradiť so súpermi zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove,  SOŠ Kušnierska brána Kežmarok a domácim družstvom zhodne 2:0 a turnaj bez straty setu vyhrali.

      Keďže sa nám podarilo na tomto turnaji zvíťaziť už tretí krát za sebou, putovný pohár zostáva v našej vitríne už natrvalo

       

      Mgr. Jozef Košút

    • Európsky týždeň BOZP
     • Európsky týždeň BOZP

      21. 10. 2019

      V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pozývame žiakov aj kolegov v stredu 23.10.2019 od 10:00 hod. do vestibulu školy (pri bufete) na zábavno -  poučnú prestávku, kde Vás mimo iného privítajú naši skvelo oblečení manekýni a za správne odpovede aj sladká odmena. Tešíme sa na Vás.

    • Filmový večer
     • Filmový večer

      17. 10. 2019

      ŽŠR v spolupráci s koordinátorom filmového krúžku a školským internátom usporiadala filmový večer pre žiakov SOŠ technickej a žiakov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte. Žiaci si v ankete mohli vybrať jeden zo štyroch titulov, každá skupina odovzdala na návratke vybraný film. Atmosféra večera bola ako v kine, miestami bolo počuť lapanie po dychu i výbuch smiechu.

       

      Martina Nováková, Anna Chovancová

    • Okresné kolo v stolnom tenise
     • Okresné kolo v stolnom tenise

      17. 10. 2019

      Dňa 16.10.2019 prebehlo v malej telocvični ZŠ na ulici Sibírskej v Prešove Okresné kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho 10 družstiev rozdelených do troch skupín. V dvoch skupinách bolo po troch družstvách a jednu skupinu tvorili štyri družstvá a práve túto skupinu nám žreb pridelil. Do ďalších bojov postupovali z každej skupiny prvé dve družstvá.

      Družstvo SOŠ technickej, tvorené študentmi  J. Krížom II.B, M. Gladičom a A. Kočišom z II.D. V úvodnom meraní síl podľahli chlapci Gymnáziu J. A. Raymana  pomerom 0:4, potom si poradili s SOŠ dopravnou s konečným výsledkom  4:1  a v boji o druhé postupové miesto v skupine tesne podľahli SOŠ gastronómie a služieb 3:4 a obsadili tak v skupine nepostupové  tretie miesto.

      Napriek tomu by som chcel chlapcom poďakovať za bojovný výkon.

      Mgr. Jozef Košút

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

      16. 10. 2019

      Svetový deň zdravej výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku  založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo v roku 1945. Aj na našej škole bol tento deň venovaný zdravej výžive. Cez veľkú prestávku mohli žiaci a kolegovia ochutnať zdravé potraviny a výborný čaj. Na hodinách sa počas dňa konali aktivity spojené s touto problematikou. Žiaci vytvárali potravinovú pyramídu, počítali svoj BMI index a vytvárali vzorové jedálničky tak, aby splnili svoj denný limit príjmu kalórií. Aktivity sa žiakom páčili, našou snahou bolo poukázať na možnosti zdravého stravovania a motivovať ich k zmene stravovacích návykov.

      Martina Nováková, Peter Zusko

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy

      14. 10. 2019

      Žiacka školská rada a koordinátor zdravého životného štýlu pri príležitosti Dňa zdravej výživy pozývajú žiakov a kolegov 16. 10. 2019 od 10.20 h do vestibulu školy (pri bufete) na zdravú desiatu. Bude sa podávať ovocie, zelenina a výborný čaj. Tešíme sa na všetkých.

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl
     • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl

      2. 10. 2019

      V utorok 1.10.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo  v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. SOŠ technickú tvorilo družstvo v zložení Damián Keresteš  z I.D – 9. miesto  (na foto v strede), Šimon Holoďák z II.B – 23. miesto (na foto vľavo) a Tomáš Pavlík z II.B – 31. miesto (na foto vpravo). V konečnom  poradí  škôl sme sa umiestnili na 7. mieste (počítalo sa umiestenie dvoch najlepších bežcov z družstva). Na súťaži sa zúčastnilo 38 bežcov z 13 škôl.Touto cestou by som chcel chlapcom poďakovať za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Jozef Košút

    • Odborný seminár pre ŽŠR – nadstavbový modul
     • Odborný seminár pre ŽŠR – nadstavbový modul

      30. 9. 2019

      V dňoch 25.-26.09.2019 sa žiaci Ondrej Regeci a Martin Čajka zúčastnili nadstavbového modulu odborného seminára pre ŽŠR, ktorý každý rok organizuje Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK). Na seminári sa zúčastnilo spolu 11 žiackych školských rád z rôznych stredných škôl Prešovského kraja. Neformálnym vzdelávaním sa naučili čo to o cieľoch, plánovaní akcií ŽŠR, propagácii, vystupovaní na verejnosti, kompetenciách členov ŽŠR zameraných na tímovú prácu a  mnohé ďalšie informácie. Žiaci si medzi sebou vymieňali svoje skúsenosti a nápady, učili sa medzi sebou spolupracovať. Na seminári panovala uvoľnená a priateľská atmosféra.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      24. 9. 2019

      Srdečne Vás pozývame do vestibulu školy pri bufete (pred televíznou obrazovkou), kde sa dňa 26.09.2019 uskutoční EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV pri čaji počas prestávky 10.20-10.40 h. Tešíme sa na Vás pri komunikačných aktivitách.

    • Biela pastelka - zbierka
     • Biela pastelka - zbierka

      20. 9. 2019

      Dňa 19. 09. 2019 (štvrtok) od 15.00 h sa uskutočí verejná zbierka Biela pastelka v Školskom internáte pri SOŠ technickej v Prešove a dňa 20. 09. 2019 (piatok) od 10.40 h sa zbierka bude konať v triedach školy. Za príspevky vopred ďakujeme.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Kolektív ŽŠR

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje