• Novinky

    • Svetový deň srdca 2022
     • Svetový deň srdca 2022

      29. 9. 2022

      Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Svetová federácia pre zdravé srdce a UNESCO vyhlásili 29. september ako „Svetový deň srdca“.

       

      V rámci Svetového dňa srdca 29. september  sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili besedy s Mgr. A. Haľkovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove .

      Cieľom besedy bolo informovať žiakov o rizikových faktoroch (zvýšený krvný tlak, hladina cholesterolu a glukózy, fajčenie, zlá životospráva a obezita) srdcovo-cievnych ochorení a význam prevencie týchto ochorení. Práve vysoký krvný tlak je najväčším rizikovým faktorom a preto naši žiaci mali možnosť zmerať si krvný tlak. Niektoré výsledky boli pre niektorých žiakov varovným signálom, že o srdce sa treba začať starať. Preto robme všetko pre to, aby naše srdce nekričalo o pomoc ale bilo pre radosť. 

      Vypracovala: Ing. E. Pavlíková - koordinátorka prevencie

    • 26. september - Európsky deň jazykov
     • 26. september - Európsky deň jazykov

      28. 9. 2022

      Tento deň sa oslavuje každoročne z iniciatívy Rady Európy už od roku 2001. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v európskych krajinách konajú rôzne kultúrne podujatia, aktivity pre deti i dospelých, špeciálne televízne a rozhlasové programy a konferencie.

      Na našej škole sme si tento deň pripomenuli viacerými zábavno-súťažnými aktivitami na hodinách ANJ, RUJ a SJL. Počas veľkej prestávky nám učiteľky ANJ, RUJ a SJL pripravili výstavu suvenírov, ukážky slovenských nárečí a európskych jazykov.  Počas týchto aktivít Školský parlament ponúkol anglický čierny čaj s mliekom a zrealizoval anketu.

      Jej výsledky sú tu:

      Ankety sa zúčastnilo 53 respondentov, žiakov školy. 58% žiakov vedelo vylúčiť čínštinu zo skupiny európskych jazykov, avšak 35% žiakov si myslí, že flámčina (jazyk používaný takmer polovicou Belgičanov) nepatrí k európskym jazykom. Len 23% žiakov vie správne vysloviť názov mesta Leicester ako ̸̸Lestr̸, až 47% opýtaných si myslí, že správna výslovnosť je ̸Lejčestr̸. Len 11% žiakov vie, že slovo „yacht“ (jachta/ plachetnica) sa v britskej angličtine vyslovuje ako ̸jót̸, až 55% opýtaných si myslelo, že slovo sa vyslovuje ako ̸jácht̸.

       

      Ponúkame vám niekoľko zaujímavostí, ktoré sme sa počas EDJ dozvedeli:

      Viete, že...?

      • Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi skoro 8 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch.
      • V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov. Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky. 17Väčšina európskych jazykov používa latinské písmo. Niektoré slovanské jazyky používajú azbuku. Gréčtina, arménčina, gruzínčina a jidiš majú svoje vlastné písma.
      • Medzi najrozšírenejšie neeurópske jazyky používané na území Európy patria arabčina, čínština a hindčina. Každý z nich má svoje vlastné písmo.
      • V Londýne samotnom sa hovorí približne 300 jazykmi.

       

      Kde sa pozdravíte... ?

      Hello!                         ANGLICKY                Veľká Británia

      Dobrý deň!               SLOVENSKY              Slovensko

      Mirëdita!                   Albánsky                Albánsko

      Здраве!                     BULHARSKY             Bulharsko

      Dobrý den!               ČESKY                        Česko

      Hej!                            DÁNSKY, ŠVÉDSKY Dánsko, Švédsko

      Tere!                          ESTÓNSKY                Estónsko

      Hei!                            FÍNSKY                      Fínsko

      Bon jour!                   FRANCÚZSKY           Francúzsko, Belgicko,Švajčiarsko

      Καλημερα!                GRÉCKY                     Grécko, Cyprus

      Dobar dan!               chorvátsky           Chorvátsko, BiH

      Dia dhuit!                  Írsky                        Írsko, Severné Írsko

      Labas!                        litovsky                 Litva

      Sveiki!                        lotyšsky                Lotyšsko

      Jó napot!                   maďarsky               Maďarsko

      Bonğu!                       maltsky                  Malta

      Guten Tag!               nemecky                  Nemecko, Rakúsko...

      God dag!                   nórsky                    Nórsko

      Dzieň dobry!            poľsky                     Poľsko

      Olá!                            portugalsky        Portugalsko

      Bună ziua!                rumunsky              Rumunsko

      добрый день!         RUSKY                       Rusko, býv. ZSSR

      Buenos dias!            španielsky            Španielsko

      Buongiorno!             taliansky              Taliansko, Švajčiarsko

       

      Za učiteľov jazykov: Mgr. Adriana Puchalová

      Za školský parlament: Mgr. Alena Šálková

    • Školský parlament má nových členov
     • Školský parlament má nových členov

      27. 9. 2022

      Včera 26. septembra 2022 sa uskutočnili voľby do Školského parlamentu zo zástupcov žiakov. Zvolilo sa týchto 11 členov:

      1. Cyril Potocký III.B,

      2. Timotej Fajčík IV.A,

      3. Michal Demčák III.D,

      4. Branislav Komara II.C,

      5. Jakub Chomjak II.B,

      6. Kristian Bujňák II.NS,

      7. Alexander Lukáč IV.B,

      8. Marián Ilavský III.C,

      9. Gabriel Husár I.F,

      10. Matej Parnay I.E,

      11. Dario Hnát, I.C.

      Všetkým zvoleným členom ŠP blahoželáme a želáme pri vykonávaní činnosti veľa kreativnych nápadov, energiu a ochotu zlepšovat život žiakov v našej škole. Zároveň všetkým účastným predsedom tried, volebnej komisii, triednym učiteľom, učiteľom a majstrom OVY ďakujeme za skvelú spoluprácu.

      Za školský parlament: Mgr. Alena Šálková

    • AJ TECHNICI POMÁHAJÚ NEVIDIACIM
     • AJ TECHNICI POMÁHAJÚ NEVIDIACIM

      23. 9. 2022

      Dvadsiaty tretí september je už viac ako dvadsať rokov dňom „Bielej pastelky“. Aj Stredná odborná škola technická na Volgogradskej ulici v Prešove sa pripojila do zbierky pre nevidiacich.

      Biela pastelka aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a na financovanie aktivít, ktoré slabozrakým a nevidiacim pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      Prispieť môžete formou SMS na číslo 820 s ľubovoľným textom vo výške 2 eur.

      Za váš dar vás odmenia bielou pastelkou – symbolom slepeckej paličky.

      AUTOR: Školský parlament

      FOTO: Školský parlament

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      14. 9. 2022

      Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na úvodné stretnutie spojené s plenárnym zasadnutím, ktoré sa uskutoční dňa 22. 09. 2022 o 16:00 hod. v budove školy. Počas plenárneho zasadnutia sa uskutoční voľba zástupcu rodičov do Rady školy. Po skončení budú prebiehať triedne aktívy.

    • VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU
     • VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

      21. 9. 2022

      KEDY: 26. septembra 2022 o 10:40 hod.

      KDE: v Oddychovke

      Zoznam kanditátov z radov žiakov vo Voľbách do Školského parlamentu v šk. roku 2022/2023

      P.č. Trieda Meno a priezvisko

      1. I.A Miroslav Hrabčák

      2. I.B Samuel Ďurica

      3. I.C Dario Hnát

      4. I.D Mário Sekerák

      5. I.E Matej Parnay

      6. I.F Gabriel Husár

      7. II.A Sebastián Poráč

      8. II.B Jakub Chomjak

      9. II.C Branislav Komara

      10. II.E Dávid Kreheľ

      11. III.A Aleš Mikula

      12. III.B Cyril Potocký

      13. III.C Marián Ilavský

      14. III.D Michal Demčák

      15. IV.A Timotej Fajčík

      16. IV.B Alexander Lukáč

      17. I.NS Matej Stemnický

      18. II.NS Kristián Bujňák

      Volebná komisia:

      1. Ing. Jana Halagová za Radu školy,

      2. Cyril Potocký III.B, predseda Školského parlamentu v šk.roku 2021/2022, člen Rady školy,

      3. Branislav Komara II.C, člen Školského parlamentu v šk.roku 2021/2022.

    • 23.september 2022 - Biela pastelka
     • 23.september 2022 - Biela pastelka

      20. 9. 2022

      V piatok počas 3. vyučovacej hodiny bude odvysielaný v školskom rozhlase krátky rozhlasový príspevok s názvom Biela pastelka. V rámci veľkej prestávky a počas 4. vyučovacej hodiny sa v Oddychovke uskutoční verejná zbierka na podporu slabozrakých a nevidiacich ľudí formou dobrovoľného finančného prispevku. Odmenou bude tradične biela farbička. Môžeš však zvoliť aj inú formu, akou je zaslanie SMS správy na číslo 820 s akýmkoľvek textom a cenou 2€.

      Zapoj sa aj Ty a príď do Oddychovky!

      Školský parlament

       

    • DNI DOBROVOĽNÍCTVA MESTA PREŠOV 2022
     • DNI DOBROVOĽNÍCTVA MESTA PREŠOV 2022

      20. 9. 2022

      Žiaci III.D triedy, svojou ochotou a trpezlivosťou, prispeli k skrášleniu areálu OZ NÁDEJ, na Važeckej ulici v Prešove, počas Dní dobrovoľníctva mesta Prešov. Žiak, Michal Demčák, poskytol exkluzívny rozhovor pre RTVS a celú akciu nášho krajského mesta si môžete pozrieť v správach RTVS v premiére alebo archíve s dátumom: 21.09.2022. Ďakujeme chlapcom za slušné a reprezentačné správanie počas celého dňa ich dobrovoľníčenia.

      "Dobrovoľníci nie sú platení, nie preto, že sú bezcenní, ale preto, že sú na nezaplatenie."

      Mgr. Ivana Sekeráková

    • Návšteva Krajského múzea v Prešove - "Od zrna po múku."
     • Návšteva Krajského múzea v Prešove - "Od zrna po múku."

      14. 9. 2022

      V stredu, 14.09.2022, sa žiaci III.A triedy zaujímali o HISTORICKÚ EXPOZÍCIU KRAJSKÉHO MÚZEA v Prešove, na tému: OD ZRNA PO MÚKU, s odborným výkladom samotného autora expozície.

      "Vďaka priaznivým hydrografickým podmienkam na území Slovenska prevažovali vodné mlyny, ktoré sa nachádzali takmer v každej obci či meste. Prirodzeným vývojom boli suché, veterné a vodné mlyny vytláčané mlynmi nezávislými na prírodných zdrojoch energie.Nahrádzali ich takzvané umelé mlyny, ktoré nastúpili  s priemyselnou revolúciou od polovice 19. storočia.Na svoju prácu využívali parné motory, neskôr spaľovacie a elektromotory.Nové technológie mali za následok útlm, ba až zánik mlynárstva ako tradičného remesla. Zásadný a definitívny zásah do existencie mlynov nastal po roku 1948. Mlyny boli zoštátnené a prevádzka malých mlynov bola postupne zastavená.Výstava kladie dôraz predovšetkým na mlyny severovýchodného Slovenska v poriečí Torysy a jej prítokov."(zdroj: Krajské múzeum v Prešove - https://tripolitana.sk/)

      Mgr. Ivana Sekeráková

    • Novinka v priestoroch Oddychovky
     • Novinka v priestoroch Oddychovky

      6. 9. 2022

      Interiér našej školy sa zveľadil aj takouto novinkou. Je ňou dotyková obrazovka, ktorá bude slúžiť v priestore "Oddychovky" pre školské oznamy, prednášky workshopy, výučbu, aktivity Školského parlamentu, školské súťaže a podobne. Túto pomôcku máme vďaka Občianskemu združeniu Pre technické vzdelávanie a mimovyučovacie aktivity a Združeniu rodičov pri SOŠ technickej.

    • Školenie BOZP pre žiakov
     • Školenie BOZP pre žiakov

      5. 9. 2022

      Dňa  06.09.2022 sa uskutoční školenie  BOZP pre žiakov školy v kongresovej sále podľa harmonogramu

      8:00 – 9:30 hod.: žiaci 1. – 2. ročníka      

      10:00 – 11:30 hod.: žiaci 3. – 4. ročníka a NS                        

      Účasť žiakov je povinná!

    • Organizačné zabezpečenie začiatku školského roka
     • Organizačné zabezpečenie začiatku školského roka

      26. 8. 2022

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      dňa 5.9.2022 sa začína nový školský rok 2022/2023. Prajeme Vám veľa síl a dobrej nálady v novom školskom roku. Pripájame niekoľko nasledujúcich organizačných pokynov.

      8:30 hod. príchod žiakov 2. - 4. ročníka do učební triednych učiteľov.

      9:00 hod. príchod žiakov 1.ročníka do kongresovej šály školy, kde spoznajú triednych učiteľov/ majstrov odborného výcviku a budú rozdelení do tried. 

      Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak je povinný odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti pri nástupe do školy prostredníctvom EduPage alebo písomne. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnúť tu.

      Žiakom, ktorým boli vydané antigenové testy, pripomíname povinnosť oznámiť použitie v prostredí EduPage.

      S pozdravom vedenie školy

    • OZNAM O VOĽBÁCH ČLENOV DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU
     • OZNAM O VOĽBÁCH ČLENOV DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

      26. 8. 2022

      Školský parlament pri Strednej odbornej školy technickej, Volgogradská 1, Prešov oznamuje termín konania volieb členov do Školského parlamentu pri Strednej odbornej škole technickej, Volgogradská 1, Prešov

      26. 09. 2022 od 10.40 h do 11.25 h.

      Voľby sa uskutočnia v priestoroch „Oddychovka“ pri školskom bufete. Celkovo sa bude voliť 11 zástupcov.

      Kandidátmi do Školského parlamentu budú zástupcovia jednotlivých tried, ktorých si žiaci zvolia v tajnom hlasovaní. Nerušený priebeh volieb zabezpečí volebná komisia ustanovená 24. 08. 2022.

      Výsledky volieb a mená zvolených zástupcov do Školského parlamentu oznámi volebná komisia do 27. 09. 2022 do 13.00 h Rade školy pri Strednej odbornej škole technickej, Volgogradská 1, Prešov, riaditeľke školy a na webovom sídle školy.

                                       

      Mgr. Alena Šálková, koordinátorka ŠP

    • Spolu úspešnejší 2 - vyhodnotenie
     • Spolu úspešnejší 2 - vyhodnotenie

      20. 6. 2022

      V mesiacoch január – jún 2022 sa študenti našej školy venovali rozvoju teoretických, ale aj praktických vedomostí a zručností v rámci projektu Spolu úspešnejší 2, ktorý je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Do projektu boli zapojení 4 kmeňoví učitelia a majstri odbornej výchovy, ktorí využívali individuálny prístup a vytvárali priestor pre aktívne učenie sa.

      Veríme, že projekt bol odrazovým mostíkom pre motiváciu a rozvoj do ďalšieho vzdelávania.

      Mgr. L.Repeľová

    • VI. ročník súťaže DHZ
     • VI. ročník súťaže DHZ

      20. 6. 2022

      V utorok 28.06.2022 sa od 9.00 v športovom areáli uskutoční 6. ročník súťaže DHZ o Pohár hasičských tovarišov. Dorastenky a dorastenci budú súťažiť v požiarnom útoku a žiaci a žiačky v štafete 8x50. Súťažiacim želáme veľa úspechov.

       

    • Certifikáty z Europarlamentu
     • Certifikáty z Europarlamentu

      17. 6. 2022

      Dňa 15. 6. 2022 obdržali žiaci II.B a I.C certifikáty o účasti na online zasadnutí Mládežníckeho Europarlamentu v rámci projektu Euroscola, ktoré sa konalo 20.5. 2022. Veríme, že v budúcich ročníkoch zasadnú žiaci aj do reálnych europoslaneckých kresiel v Štrasburgu.

      Mgr. Alena Šálková a PaedDr. Katarína Jedináková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje