• Novinky

    • 28. marec - DEŇ UČITEĽOV
     • 28. marec - DEŇ UČITEĽOV

      27. 3. 2020

      Ďakujeme všetkým úžasným pedagogickým zamestnancom SOŠ technickej za ich prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

      „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.

      Jan Amos Komenský

    • MILÍ ŽIACI!
     • MILÍ ŽIACI!

      26. 3. 2020

      Z DÔVODU SÚČASNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 SPÔSOBENÝM KORONAVÍRUSOM SARS-COV-2 VÁM OZNAMUJEME NASLEDUJÚCE OPATRENIA:

      1. Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania.
      2. Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia.
      3. Interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.
      4. Praktická časť maturitnej skúšky (PČ MS) by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Žiaci, ktorí majú zadanú formu PČ MS „obhajoba projektu“, môžu pracovať na svojich projektoch a konzultovať s učiteľmi.
      5. Žiaci majú zrušené cestovanie zdarma až do začiatku riadneho vyučovania.
      6. Sociálne a motivačné štipendiá sa budú vyplácať prostredníctvom Slovenskej pošty a bankovým prevodom na účet.
      7. Prosím sledovať pravidelne – denne oznamy na webe školy a denne sledovať EduPage. Nakoľko nie je možné vyučovanie dennou formou, budete sa až do odvolania vzdelávať elektronickou formou (dištančná forma vzdelávania).
      8. Dištančná forma: vypracovať všetky DÚ, zadania, referáty, poznámky – všetko, čo Vám zadávajú Vaši učitelia elektronickou formou.
      9. Dodržiavajte karanténne opatrenia, pravidelne cvičte, stravujte sa racionálne.

      „Múdrosť nemôžete len tak získať. Musíte ju sami objaviť na ceste, ktorej sa nedá vyhnúť, ani ktorú za nás nikto iný neprejde.“ (Marcel Proust)


      riaditeľka školy
      ​​​​​​​

    • Oznam o vyplácaní štipendií
     • Oznam o vyplácaní štipendií

      24. 3. 2020

      Žiakom, ktorí poberajú sociálne a motivačné štipendiá v školskom roku 2019/20 v hotovosti – budú tieto štipendiá vyplatené „Poštovým poukazom na adresu“ prostredníctvom Slovenskej pošty. Žiaci si vyzdvihnú štipendiá v pobočke pošty v mieste svojho bydliska.

      Žiakom, ktorým sú štipendiá zasielané na účet, budú vyplatené ako doposiaľ. Štipendiá sa budú vyplácať týmto spôsobom, až kým nezačne riadne vyučovanie.

    • 2. miesto v súťaži Bezpečné dni v práci
     • 2. miesto v súťaži Bezpečné dni v práci

      24. 2. 2020

      21. 02. 2020 sa uskutočnil 3. ročník súťaže Bezpečné dni v práci. Zúčastnilo sa na ňom 10 škôl (30 žiakov) z celého Slovenska. Tento rok reprezentoval našu školu úplne nový tím a to Marián Tomáš, Peter Molčan a Daniel Štefko.

      V súťaži jednotlivcov obsadil Marián Tomáš krásne 2. miesto.

      Súťaž organizoval Odborový zväz DREVO, LESY, VODA spoločne s partnermi pod vedením predsedníčky pani JUDr. Vlasty Szabovej, PhD. v priestoroch SOŠ Lesníckej v Prešove. Súťaž pozostávala z testu z oblasti legislatívy BOZP, z praktickej časti –  identifikácie porušenia bezpečnosti a z laickej prvej pomoci (tento rok to bolo bezvedomie a druhý prípad zabodnutý nôž v stehne). Náš tím to pekne zvládol a v silnej konkurencii obsadil štvrté miesto.

      Chlapci ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce na ďalšiu celoslovenskú súťaž 05. - 06. 05. 2020 v Tatranskej Lomnici.

      Ing. Jana Halagová

    • Školenie Rehau
     • Školenie Rehau

      21. 2. 2020

      Dňa 20. 02 . 2020 sa pre žiakov externého štúdia odboru inštalatér uskutočnilo školenie firmy Rehau zamerané na montáž rozvodov vody a vykurovacích systémov. Školenie bolo zamerané na teoretické poznatky pri montáži rozvodov a veľkoplošných vykurovacích systémov (podlahové vykurovanie). Žiakom boli prezentované zásady montáže a najčastejšie chyby pri montáži vyskytujúce sa v praxi. Súčasťou školenia boli aj praktické ukážky lisovania potrubia. Ing. Peter Prihoda.

    • Prednášky Ing. Jána Meravého
     • Prednášky Ing. Jána Meravého

      20. 2. 2020

      V dňoch 17. – 18. 02. 2020 prijal pozvanie na prednášky pre našich žiakov denného aj externého štúdia  Ing. Ján Meravý – súdny znalec, elektrotechnik špecialista, revízny technik VTZ elektrických,  významná osobnosť v oblasti  elektro. Žiaci sa dozvedeli o zmenách v novej norme - ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, o účinkoch blesku, ochrane pred bleskom, o skúsenostiach z odborných prehliadok a skúšok, poukázal na chyby v určitých prípadoch a čoho sa treba vyvarovať. Vysvetlil nám niektoré prípady, kedy nastal úraz elektrickým prúdom a prečo to vzniklo. Predstavil nám aj novú literatúru, ktorá pomáha elektrikárom pri príprave na skúšky odbornej spôsobilosti, pri výrobe rozvádzačov, ale aj revíznym technikom pri OPaOS (https://www.lightning.sk/). Žiakom, ale aj kolegom odpovedal na ich otázky z praxe.

      Pán Ing. Meravý bol milo prekvapený a pochválil našich žiakov za výborné správanie a záujem o oblasť elektroinštalácií, pochválil ich za odborné otázky, páčili sa mu aj priestory našej školy.

      Veľmi pekne ďakujeme Ing. Meravému za čas a vedomosti, ktoré nám venoval. Veľmi si to vážime.

      Spracovala: Ing. Jana Halagová

    • Nábor a prezentácia činností OSSR
     • Nábor a prezentácia činností OSSR

      18. 2. 2020

      Dňa 14. februára 2020 sa v priestoroch Malej zasadacej miestnosti uskutočnil nábor a prednáška k činnosti OSSR prostredníctvom Regrutačnej skupiny Prešov. Žiaci III.A, III.B, III.D, IV.A, IV.B a  IV.C mali možnosť získať informácie buď k vysokoškolskému štúdiu na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánikaalebo k možnosti zamestnania sa v OSSR priamo po ukončení stredoškolského štúdia. Odprezentovali sa 3 zložky a to: 1. Regrutačná skupina, 2. Pozemné sily SR cez útvar ISTAR a 3. Vojenská polícia. 

      Mgr. Alena Šálková

    • Školenie firmy Schell
     • Školenie firmy Schell

      12. 2. 2020

      Dňa 11. 02. 2020 sa žiaci I.A, I.SI a II.SI zúčastnili školenia realizovaného firmou Schell, ktoré bolo zamerané na montáž armatúr pre vnútorné vodovody. Súčasťou školenia pre žiakov externého štúdia bola aj prezentácia produktov firmy Wintner s.r.o..

      Ing. Peter Prihoda, Mgr. Ondrej Zošš

    • Kam po SŠ
     • Kam po SŠ

      7. 2. 2020

      Vo štvrtok 06. 02. 2020 sa 48 žiakov našej školy zúčastnilo akcie Kam po SŠ, kde sa odprezentovalo 17 vysokých škôl z 30 vystavovateľov, akými boli univerzity a zamestnávatelia. Žiakov najviac zaujali technické vysoké školy na čele s Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou.

      Mgr. A. Šálková a Mgr. I. Kočišková

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

      5. 2. 2020

      V čase od 27. 01.  do 31. 01. 2020 sme organizovali pre žiakov prvého ročníka lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici. Bývali sme a stravovali sa v super Retro hoteli Morava.  Lyžiarske trate sme brázdili od Skalnatého plesa cez Čučoriedky až po Štart. Počasie nám bolo naklonené počas celého kurzu a všetci sme si to užívali. Okrem lyžovania sme si pozreli nádherné ľadové sochy na Hrebienku spolu s Notre Dame v Ľadovom dome.  Poďakovanie patrí  všetkým účastníkom kurzu za veľmi slušné správanie a reprezentáciu školy.

      Mgr. Jozef Košút, vedúci kurzu        

    • 12. Školský ples
     • 12. Školský ples

      9. 1. 2020

      Vedenie SOŠ technickej v Prešove Vás pozýva na 12. Školský ples, ktorý sa uskutoční 01. februára 2020 o  19.00 h v kongresovej sále SOŠt. Cena vstupenky je 25 € a zakúpiť si ju môžete u Mgr. Marcely Gajdošovej, č.d. 141 (mobil 0908 345 579). 

    • Zmena výšky stravného
     • Zmena výšky stravného

      7. 1. 2020

      Od  01. 01. 2020 dochádza k zmene poplatku za stravnú jednotku.

      Obedy pre žiakov SŠ: 1,65 €

      Vlastní zamestnanci: obed 1,14 €

      Obedy pre cudzích stravníkov: 3,00 €

      Dôchodcovia: 2,25 €

      Celodenná strava žiaci SŠ: 4,20 € 

      Pre platby len za STRAVU je určený účet : IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781 (pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol a do poznámky meno a priezvisko, obdobie).

       

    • Milí zamestnanci, milí žiaci!
     • Milí zamestnanci, milí žiaci!

      19. 12. 2019

      Prajem Vám v mene vedenia školy prežitie pohodových chvíľ s vašimi blízkymi počas blížiacich sa vianočných sviatkov, nezameniteľnú pohodu domova a úspešné vykročenie do nového roka 2020.

      riaditeľka školy

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

      19. 12. 2019

      Streda 18. 12. 2019 sa na našej škole niesla trochu v netradičnom duchu. Prvýkrát sme zorganizovali Vianočnú burzu, kde ste si mohli kúpiť za symbolické ceny výrobky od našich zamestnancov a ich priateľov. Žiaci zo Žiackej školskej rady navarili pre žiakov a zamestnancov školy a pre základné školy, ktoré prišli navštíviť burzu vianočný punč. Od 9:00 h sa v malej zasadačke premietala pre žiakov vianočná rozprávka.

      Od rána sa tiež konali športové súťaže a osemsmerovkár:

      1. Súťaž vo futbale o Pohár riaditeľky školy, kde sa víťazmi zaslúžene stali žiaci z II.A triedy

      2. Stolnotenisová súťaž o Pohár riaditeľky školy, kde sa víťazom stal Jozef Kríž z II.B triedy.

      3. Anglický osemsmerovkár, kde bolo poradie víťazov nasledovné:

                  1. miesto: Oliver Kmec, II.A

                  2. miesto: Adrián Bocák, II.A

                  3. miesto: Richard Pribula, II.D

      4. Súťaž silná ruka, kde bolo poradie víťazov nasledovné:

         kategória do 70 kg: 1. miesto: Tomáš Pavlík, II.B

                                         2. miesto: Marek Konečný, II. NS

                                         3. miesto: Lukáš Senčák, II.B

       kategória do 80 kg:   1. miesto: Jakub Kolcun, II.D

                                         2. miesto: Jakub Džačovský, IV.C

                                         3. miesto: Branislav Baloga, II.B

      kategória nad 80 kg: 1. miesto: Šimon Stedina. IV.B

                                         2. miesto: Peter Šarocký, IV.C

                                         3. miesto: Jaroslav Macko, II.C

      5. Ruský osemsmerovkár, kde sa stal víťazom Dominik Jurč z II. B triedy

      Predpoludnie sme zavŕšili Vianočnou akadémiou. Žiak Marko Sedlák z III.D triedy nám navodil atmosféru Vianoc dvoma vianočnými piesňami a ocenili sa víťazi jednotlivých súťaží.

      Krásne Vianoce a Šťastný nový rok.

    • Krásna matematika
     • Krásna matematika

      16. 12. 2019

      13. 12. 2019 sa v Prešove žiaci II.B triedy zúčastnili výstavy pod názvom AHA! Krásna matematika.

      Žiaci mali možnosť riešiť rôzne logické úlohy a využiť matematické poznatky fyzicky. Dokázali, že Pytagorova veta naozaj platí,  vyparkovali auto z preplneného parkoviska, pomocou zrkadla a častí písmen sa snažili napísať slová, postavili most a iné.

      Žiaci sa zabavili a ani si neuvedomovali, že všetko nejako súvisí s matematikou.

      Mgr. Anna Chovancová

    • 7. ročník školského kola súťaže BOZP
     • 7. ročník školského kola súťaže BOZP

      13. 12. 2019

      12. 12. 2019 sa konalo školské kolo súťaže žiakov v predpisoch BOZP. Prihlásených bolo 35 žiakov. Súťaž pozostávala z testu zostaveného zo zákonov a vyhlášok týkajúcich sa bezpečnosti (20 otázok). Po vyhodnotení testu sa do druhého kola prebojovalo 12 súťažiacich, ktorých čakali fotografické ukážky porušenia bezpečnosti, značky, prvá pomoc. Po vypracovaní týchto zadaní sa určili víťazi:

       

      1. Peter Molčan III.A TEZB

      2. Daniel Štefko III.B MHT

      3. Marián Tomáš III.A TEZB

       

      Veľmi pekne ďakujeme spolupracujúcim firmám, ktoré boli ochotné podporiť úsilie žiakov hodnotnými cenami venovanými do súťaže. Sú to:

      HAUS Seman, s.r.o., BOZPO, s.r.o., Slovenský elektrotechnický zväz SEZ-KES, ZŤS Elektronika SKS s.r.o, VOKUP Klim s.r.o., SALTEK SLOVAKIA s.r.o,  4 texel, s.r.o., REGULUS-TECHNIK s.r.o., p. Lukáš Falat, ZRPŠ – občetsvenie.

       

      Víťazom srdečne blahoželáme. Postupujú do celoslovenskej súťaže, ktorá sa uskutoční 21. 02.2020 a následne do ďalšej celoslovenskej súťaže 05.- 06. 05.2020. Prajeme im veľa šťastia.

       

      Veríme, že všetkým súťažiacim získané vedomosti pomôžu pri práci, doma ale aj na rôznych podujatiach a o rok sa stretneme znova.

       

      Ing. Jana Halagová

    • Medzinárodný deň ľudských práv
     • Medzinárodný deň ľudských práv

      13. 12. 2019

      10. decembra si od roku 1948 pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv, kedy bola podpísaná Všeobecná Deklarácia Ľudských práv ako dokument, ktorý rozoznáva všetkých ľudí ako rovných a uznáva im práva bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vek, pohlavie, rasu, vierovyznanie a uznáva všetkým rovnakú dôstojnosť a slobodu.

      Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli týmito aktivitami:

      1. Žiaci sa formou nástenky oboznámili s materiálmi s problematikou ľudských práv – práva, ktoré zaručuje Ústava SR, historické dokumenty, ktoré formovali ĽP, fotomateriál o významných bojovníkoch za ĽP.

      2. Rozhlasové vysielanie upozornilo žiakov, že ĽP znamenajú aj povinnosti voči ľudským právam ostatných. 

      3. Taktiež 43 žiakov sa zúčastnilo krátkej ankety týkajúcej sa ich osobných skúseností  s porušovaním ĽP, čí uvedomením si svojich ĽP.

      Výsledky ankety:

      Otázka 1 – 88 % opýtaných nikdy nebola svedkom situácie, ktorú by bolo možné nazvať porušovaním ĽP.

      Otázka 2 – Ako by si pravdepodobne zachoval v prípade porušovania Tvojich ĽP ?

      46 % žiakov skúsilo by riešiť situáciu sami, 23 % - by sa obrátilo na ľudskoprávnu organizáciu, 21 % - by sa obrátilo na rodinu a priateľov.

      Otázka 3 – 40 % žiakov pozná problematiku ĽP z diskusií v škole a televízii.

      Otázka 4 – Celkovo žiaci poznajú 7 ĽP, z toho 53 % žiakov uviedlo právo myslieť a povedať, čo chcem, 35 %  - pozná právo na život a život v bezpečí.

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili ankety a vyjadrili svoj názor.

      Elena Krajčírová

    • Kam po ZŠ
     • Kam po ZŠ

      11. 12. 2019

      Dňa 10. 12. 2019 sa na SŠ Ľudmily Podjavorinskej odprezentovala naša škola na aktivite Kam po ZŠ v zložení Peter Molčan III.A, Patrik Kuropcak III.A, Ing. Patrik Jacko, PhD. a Mgr. Alena Šálková. Informácie o odboroch  našej skoly pre nový školský rok 2020/2021 sme sprostredkovali žiakom 9. ročníka z 10 základným škôl, výchovným poradkyniam a zamestnávateľom.

      Ing. Patrik Jacko, PhD., Mgr. Alena Šálková

    • Exkurzia OR HaZZ Prešov
     • Exkurzia OR HaZZ Prešov

      10. 12. 2019

      Žiaci IV.C študijného odboru mechanik hasičskej techniky sa dňa 09. 12. 2019 zúčastnili odborno – tematickej exkurzie OR HaZZ – Hasičskej stanice Prešov.

      Žiakom bolo sprístupnené vidieť vybavenie automobilov hasičskej záchrannej služby a to: AHZS na rýchly zásah pri dopravných nehodách, automobilovú plošinu Actros Bronto na hasenie požiarov a technické zásahy do výšky 42 m, kontajnerový automobil s povodňovým vybavením, CAS na hasenie lesných požiarov, technicko – vyslobodzovací automobil, automobil na likvidáciu ekologických havárií,  a záchranný zdravotný automobil.

      Oceňujeme prístup príslušníkov – sprievodcov HS, ktorí profesionálne a erudovane  charakterizovali používanú techniku zaradenú do pohotovosti a v konštruktívnej diskusii objasňovali mnoho ich technických vymožeností.  Taktiež žiaci boli informovaní o pracovnom režime jednotlivých smien a ich náplni prace v kľudovom režime a pri výjazde.  

      Martina Nováková, Anton Kaňuščák   

    • Oznam pre žiakov internátu
     • Oznam pre žiakov internátu

      7. 12. 2019

      Na základe rozhodnutia krízového štábu oznamujeme rodičom a žiakom, že žiaci môžu prichádzať na internát štandardne v nedeľu. Prosíme žiakov 1. výchovnej skupiny vychovávateľa PhDr. Tirpáka, aby prišli, ak je to možné, až v pondelok ráno.

    • Výsledky súťaže Mladý remeselník 2019
     • Výsledky súťaže Mladý remeselník 2019

      6. 12. 2019

      Výsledné poradie v súťaži odboru stolár:

      1. miesto Patrik Kovaľ, SOŠ technická Prešov

      2. miesto Peter Zavacký, SOŠ polytechnická Andyho Warhola Humenné

      3. miesto Marcel Fidermák, SOŠ Stará Ľubovňa

      4. miesto Richard Spišák SOŠ technická Prešov, Jakub Fedorišin SOŠ polytechnická Andyho Warhola Humenné, Tomáš Repka SOŠ Stará Ľubovňa.

      v odbore murár:

      Cenu sponzora Xela Slovensko získalo družstvo z Tarnowa (PL) - Patryk Szatko a Tomasz Wielgus

      1. miesto Filip MAURER a Dávid OLEJNÍK, SOŠ Spišská Nová Ves

      2. miesto  Samuel HAZUCHA a Martin ŠIMOVČEK, SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš

      3. miesto Branislav Bilý a Kristián Bilý, Spojená škola Bardejov 

      4. miesto Marek Gondek a Peter Gondek SOŠ Stará Ľubovňa, Adrián Brtáň a Tomáš Husár SOŠ remesiel a služieb Poprad, Damián Bača a Michal Puškáš SOŠ technická Prešov, Maroš Harvila a Daniel Miškovič SOŠ polytechnická Humenné. 

       

      Fotogaléria je na facebooku: www.facebook.com/sostechnicka

       

    • Výsledky športových súťaží
     • Výsledky športových súťaží

      6. 12. 2019

      Futsalový turnaj vyhrala IV.A trieda, druhé miesto obsadilo družstvo I.D a tretie miesto patrí III.A

      1. miesto IV.A

      2. miesti I.D

      3. miesto III.A 

      4. miesto II.A

       

      Súťaž o najsilnejšieho žiaka SOŠ technickej

      1. miesto Benjamín MEŠČAN IV.A

      2. miesto Tomáš PAVLÍK II.B

      3. miesto Lukáš SENČÁK II.B

      Silná ruka

      kategória do 70 kg

      1. miesto Tomáš PAVLÍK II.B

      2. miesto Benjamí Jozef JUSKANIČ III.D

      3. miesto Dávid IMRICH

      kategória do 80 kg

      1. miesto Branislav Baloga II.B

      2. miesto Jakub DŽAČOVSKÝ

      3. miesto Maximilian MIKULA

      kategória nad 80 kg

      1. miesto Peter ŠAROCKÝ

      2. miesto René BUDZOGÁŇ

      3. miesto Adrián ĽAŠ

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme.

       

       

       

       

       

    • Kampaň "Červené stužky"
     • Kampaň "Červené stužky"

      2. 12. 2019

      Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

      V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Kampaň je zameraná na zvýšenie informovanosti mladých ľudí o HIV/AIDS. Vzdelávanie a odborné vedomosti považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS, prevencie látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s touto problematikou.

      Aktivity na našej škole, spojené s touto problematikou:

      1.      Plagát kampane a informácia o súťaži "Živá červená stužka" boli umiestnené na nástenku školy.

      2.      Žiaci a učitelia na podporu kampane prišli do školy oblečení v červenom, spolu sa odfotili a vytvorili "živú stužku". Škola sa tak zapojila do súťaže o "Živú červenú stužku" na zviditeľnenie Svetového boja proti AIDS.

      3.      Žiakom formou prezentácie boli sprostredkované informácie o AIDS a HIV víruse, mohli sa taktiež dozvedieť, ktoré z celebrít podľahli tejto zákernej chorobe.

      4.      Rozhlasovým vysielaním boli žiaci informovaní o tejto kampani.

      5.      Na hodinách žiaci skupinovou formou vyplňovali kvíz o kampani Červené stužky, ktorý obsahoval 10 otázok a za každú otázku mohli žiaci získať 1 bod. Tak isto vytvárali tzv. Abecedu kampane, kde doplňovali slová od  A po Z, naučili sa tak novú terminológiu, zameranú na zdravie a zdravý životný štýl.

      Žiakom sa aktivity páčili, živo medzi sebou diskutovali.

      Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do tejto kampane.

       

      Martina Nováková

    • Konferencia žiackych školských rád
     • Konferencia žiackych školských rád

      27. 11. 2019

      Dňa 21.novembra sa členovia ŽŠR našej školy zúčastnili Konferencie pre ŽŠR, ktorú každoročne organizuje Rada mládeže Prešovského kraja.  Konferencia sa konala v priestoroch Metodicko-pedagogického centra Prešov, pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.

      Nosnou myšlienkou konferencie bola motivácia a propagácia žiackych školských rád a ich členov. Na motivačných prednáškach boli predstavené rôzne webové stránky, napríklad na tvorbu plagátov, na plánovanie rôznych pohybových aktivít, kvízy a pod.  
      Taktiež bolo predstavený grand pre žiacke školské rady, ako motivačný nástroj a zároveň pomoc pri organizovaní rôznych akcií.

      Naši žiaci zhodnotili ,,že to bol supeééér čas, strávený s priateľmi".

      Ďakujeme za pozvanie.

       

      Kolektív ŽŠR

    • Európsky týždeň boja proti drogám
     • Európsky týždeň boja proti drogám

      25. 11. 2019

      Európsky týždeň boja proti drogám pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. Zámerom je upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog - znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi.

      Aj na našej škole a školskom internáte sa konali aktivity pre žiakov, zamerané práve na túto problematiku.

      V školskom internáte sa 19. 11. 2019 uskutočnila prednáška na tému "Trestná činnosť páchaná mládežou a na mládeži", ktorú viedol PhDr. Štefan Džama. Pracovník polície žiakom vysvetlil ako pracuje polícia v boji proti páchaniu trestnej činnosti mládeže, ako aj trestnej činnosti páchanou na mládeži. Dotkol sa aj  drogovej problematiky, ktorá následne vedie k páchaniu aj inej trestnej činnosti, v snahe si zabezpečiť prostriedky na kúpu potrebnej drogy. 

      Dňa 25. 11. 2019 sa počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny na našej škole uskutočnila beseda na tému "Šport bez drog", ktorú viedla Mária Renčková, osobná trénerka, trénerka Spartan race Prešov a  reprezentantka SR v Body Fitness. Beseda sa niesla v duchu tzv. "čistého športu", t.j. bez nedovolených doplnkov výživy, alkoholu a drog. Snažila sa žiakov motivovať k zdravému životnému štýlu, pohybu a cvičeniu a vysvetlila žiakom filozofiu súťaženia Spartan race.

       

      Martina Nováková, Alena Šálková, Peter Žec

    • Školské kolo súťaže v predpisoch BOZP
     • Školské kolo súťaže v predpisoch BOZP

      21. 11. 2019

      Milí žiaci.

      Pozývame Vás na 7. ročník školského kola

      súťaže v predpisoch BOZP.

      Chcete sa vedieť orientovať v pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), mať prehľad o právach a povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov v tejto oblasti? Príďte sa otestovať. Pripravené sú hodnotné ceny.

      Kedy: 12. decembra 2019

      Kde: učebňa č. 5

      Začiatok o: 8:30  hod.

      Informácie: Ing. Halagová, Ing. Greš

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

      21. 11. 2019

      Nežná revolúcia je jednou z najdôležitejších udalostí našej krajiny. Jej dôsledkom bol koniec komunistického režimu v Českoslovenku. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. 

      Aj na našej škole sme si toto výročie dňa 18.11.2019 pripomenuli rozhlasovým vysielaním na 4. vyučovacej hodine.

      Zároveň boli žiakom po celý deň sprostredkované informácie formou prezentácie o Nežnej revolúcii, spoločenskej a politickej situácii pred ňou a po nej.

      Martina Nováková, Elena Krajčírová

    • Prednáška s grécko-katolíckym kňazom ThDr. PaedDr. ICLic. Jozefom Marettom, PhD.
     • Prednáška s grécko-katolíckym kňazom ThDr. PaedDr. ICLic. Jozefom Marettom, PhD.

      21. 11. 2019

      Druhá polovica novembra sa niesla aj odborným pohľadom na tému: Vplyv horoskopov, mágie a okultných praktík na dušu človeka. Duchovný otec, Jozef Maretta, bývalý exorcista, porozprával žiakom 1. a 2. ročníka o negatívnych vplyvoch okultných praktík, ktoré sa aj dnes chcú zakrývať len za niečim nevinným, neškodným, no opak je pravdou.

      "Tvrdá, hlasná hudba, červená šnúrka, uhlíková či zápalková voda ..." - to je len časť toho, čo chce dnes manipulovať človeka len zo strachu pred akýmsi vymysleným
      nešťastím - urieknutím. 
      Jednou z možností žiť slobodne a bez strachu a zároveň spôsob, ako si pomôcť, okrem prijatia správnej pomoci od iných ľudí, je posväcujúca milosť - byť po spovedi, v spojení
      s Eucharistiou ...
       
      Ako sa rozhodnem, je len na mne samom. Najdôležitejšie je mať poznanie rozlišovania medzi tým, čo je dobré a čo je zlé. 
      Držme si palce, aby sme spoločne obstáli vo veľkých životných skúškach a urobili ten správny krok.

      Mgr. Ivana Sekeráková
       

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

      13. 11. 2019

      Deň PSK si študenti I.B pripomenuli návštevou Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

      Ďakujeme za cenné informácie o možnostiach, ktoré knižnica ponúka.

      Mgr. Lýdia Repeľová

    • Návšteva prešovskej Galérie pri príležitosti Dňa Prešovského samosprávneho kraja
     • Návšteva prešovskej Galérie pri príležitosti Dňa Prešovského samosprávneho kraja

      13. 11. 2019

      Dvanásty november a jeho popoludňajší čas sa stal netradičným aj pre 1.A triedu.

      Navštívili sme prešovskú Galériu, kde sme mohli spoznať a obdivovať obrazy maliarov so sakrálnou (duchovnou) a roľníckou tematikou či miniatúry rôznych netradičných drevených, sádrových a železných výrobkov, ktoré mali nepravidelný tvar.

      Tešíme sa a dúfame, že aj na budúci školský rok budeme môcť, v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja, vidieť rôzne hodnotné umelecké predmety či obrazy alebo sa zúčastníme iných kultúrnych podujatí, vďaka ktorým viac spoznáme naše krajské mesto.

       

      Mgr. Ivana Sekeráková

    • Rozhoduj o Európe
     • Rozhoduj o Európe

      12. 11. 2019

      Dňa 6. novembra o 9:00 sa členovia žiackej školskej rady našej školy zúčastnili akcie  „Rozhoduj o Európe“. Bolo to simulované zasadnutie Rady EÚ v budove Úradu PSK. Tejto akcie sa zúčastnilo 20 študentov z 12 stredných škôl a gymnázií Prešovského kraja. Cieľom tejto akcie bola simulácia fungovania Rady EÚ. Členovia našej ŽŠR zastupovali jednotlivé krajiny:

      Ondrej Regeci – Litva

      Martin Čajka – Portugalsko

      Soňa Fialková – Poľsko

      Šimon Holoďák – Nemecko

      Jozef Križalkovič – Slovinsko

      Témou tohto zasadnutia bolo opätovné využívanie vody. Napriek tomu že každý žiak reprezentoval inú krajinu, vedeli sme nájsť cestu k spoločnému cieľu.

      Ďakujeme za pozvanie bolo to veľmi prínosné niečo takéto zažiť.

      Kolektív ŽŠR

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

      30. 10. 2019

      Dňa 29.10.2019 sa na našej škole konala Slávnosť Imatrikulácie žiakov prvého ročníka. Imatrikuláciu svojim príhovorom otvorila riaditeľka školy Ing. Janka Galdunová. Po príhovore a otvorení imatrikulácie nasledovala oficiálna časť, kde p. zástupca pre praktické vyučovanie Bc. Peter Oslovič pasoval žiakov zvláštnou vodováhou, ktorá je typická pre každý odbor. To preto, aby žiaci mali rovný charakter, neváhali a s radosťou do školy chodili.  Po pasovaní žiakov a zložení sľubu, skladali imatrikulačný sľub aj p. riaditeľka Ing. Janka Galdunová a p. zástupca pre teoretické vyučovanie Ing. Pavol Matis.

      Po oficiálnej časti nasledovala časť zábavná, kde si členovia žiackej školskej rady pripravili pre prvákov zopár úloh, ktoré museli splniť. Žiakom pomáhali aj ich triedni učitelia a majstri odbornej výchovy.

      Milí prváci, prajeme vám veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

      Kolektív ŽŠR

    • 101. výročie vzniku Československa
     • 101. výročie vzniku Československa

      30. 10. 2019

      Pri príležitosti 101. výročia vzniku Československa sa uskutočnilo dňa 28. októbra 2019 na 4. vyučovacej hodine rozhlasové vysielanie, kde si žiaci našej školy mali možnosť vypočuť, aký dôležitý je tento deň z hľadiska našich dejín. Deň 28. október 1918, kedy vznikla Československá republika, je jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska. Vznik Československa znamenal pre slovenský národ prvý raz v dejinách, že sa stal štátotvorným národom, pre Slovensko jeho vôbec prvé územné a štátne vymedzenie a základ moderného ekonomického, sociálneho, vzdelanostného a kultúrneho rozvoja. 

      Martina Nováková

    • Darcovstvo krvi
     • Darcovstvo krvi

      29. 10. 2019

      V utorok 29. 10. 2019 sa zúčastnili  žiaci a zamestnanci našej školy, žiaci ubytovaní v Školskom internáte z iných stredných škôl a žiaci susednej Obchodnej akadémie akcie dobrovoľného darcovstva krvi. Darcovstvo krvi sa v našej škole koná dvakrát v roku a začali sme už štrnásty ročník.

      Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným dobrovoľným darcom.

      Bc. Dušan Andrejko

    • Európsky týždeň BOZP – naše aktivity.
     • Európsky týždeň BOZP – naše aktivity.

      25. 10. 2019

      Milí priatelia. V rámci tohto týždňa sme sa v rôznych aktivitách venovali bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V pondelok 21.10.2019 sme si vypočuli v školskom rozhlase reláciu na tému „Ochrana mladých ľudí na pracovisku“. Počas prestávok sa na monitore premietali krátke náučné videá s postavičkou NAPO, prezentácia s fotografiami porušenia BOZP, prezentácia s úspechmi našich žiakov na celoslovenských kolách súťaží BOZP.

      V stredu 23.10.2019 medzi žiakov IV.A triedy zavítali inšpektori z Inšpektorátu práce Prešov Ing. Pacinda a Ing. Sabol. Žiakom pripomenuli základné zákony týkajúce sa BOZP, upozorňovali ich na rôzne riziká, nebezpečenstvá a úrazy v súvislosti s prácou a ukázali im praktické ukážky porušenia bezpečnosti v reálnej praxi.

      Počas veľkej prestávky od 10:00 do 10:40 hod. si žiaci, ale aj vyučujúci prezreli príručky a brožúry na tému BOZP, lekárničky, niektoré osobné ochranné pracovné prostriedky, skúšali si svoje vedomosti formou testu v predpisoch, svoj postreh v hľadaní porušenia bezpečnosti na grafickom obrázku, skladali pexeso v bezpečnostnými značkami, učili sa správne zdvíhať bremeno, Rautekov vyslobodzovací hmat pri vyťahovaní zraneného sediaceho človeka napr. z auta. No a popri tom všetkom si pochutili na sladkých odmenách a výbornom čajíku.

      Vo štvrtok 24.10.2019 od 7:50 do 11:00 hod. prišli medzi nás žiaci tretieho ročníka zo Strednej zdravotníckej školy Prešov pod vedením PhDr. Goreckej. Našim žiakom predviedli kardiopulmonálnu resuscitáciu (KPR) dospelého človeka a malého dieťaťa, Gordonov úder a Heimlichov manéver (prvú pomoc pri dusení), ošetrovanie rán, prenášanie zraneného, stabilizovanú polohu a pomocou zázračných okuliarov aj simuláciu pocitu a pohľadu opitého človeka. Naši žiaci z teoretického aj praktického vyučovania si vyskúšali všetky predvedené ukážky. Prišli na to, že jednoducho sa hovorí o prvej pomoci ale ťažko sa uskutočňuje.

      Veríme, že táto osveta prispeje k k lepšiemu uvedomeniu si dodržiavania pravidiel BOZP a k tomu, aby sme pri nehode alebo úraze vedeli podať aspoň laickú prvú pomoc a zavolať záchranku. Život a zdravie je vzácny dar a treba si ho chrániť.

      Srdečne ďakujeme Ing. Pacindovi a Ing. Sabolovi, PhDr. Goreckej a žiakom SZŠ za , Bc. Dujčákovej, Ing. Príhodovi Martinovi a žiakom – za pomoc pri príprave ukážok, fotení  a prehrávaní videí.

      Ing. Jana Halagová

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      23. 10. 2019

      Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa študenti našej školy znovu zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.

      8. ročník tohto zaujímavého projektu sa niesol v znamení témy Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

      Pridelenou partnerskou školou sa stala Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

      Realizácia tohto projektu bola pre našich študentov výzvou pripomenúť si mená známych osobností a zároveň príležitosť prejaviť svoju kreativitu a fantáziu.

      Mgr. Lýdia Repeľová

    • Protidrogový vlak Revolution Train v Prešove
     • Protidrogový vlak Revolution Train v Prešove

      23. 10. 2019

      Žiaci II.B sa 22. 10. 2019 "previezli" Protidrogovým vlakom na železničnej stanici v Prešove. Autori projektu, z Českej republiky, ho pripravili na základe skutočného príbehu a vlakom už navštívili množstvo miest v Nemecku, Česku a na Slovensku.

      Interaktívnou formou , prostredníctvom autentického príbehu získali žiaci informácie o účinkoch a škodlivosti návykových látok pre človeka.

    • Okresné kolo SŠ vo futsale
     • Okresné kolo SŠ vo futsale

      22. 10. 2019

      Dňa 21.10.2019 sa družstvo našej školy zúčastnilo Okresného kola SŠ v futsale.

      Výsledky:           

      SOŠt –SPŠ strojnícka Prešov  – 2:3, Góly: P.Krajňák 1, D.Ivanecký 1

      SOŠt – KSŠ sv. Mikuláša Prešov  – 5:0, Góly: D.Ivanecký 4, A.Šoltis 1

      SOŠt – SOŠ dopravná Prešov  – 2:1, Góly: D.Ivanecký 1, M.Kuriplach 1

       

      Školu reprezentovali:  D. Ivanecký, K. Kostelník, Š. Marhevka, A. Šoltis, J. Babinčák , D. Keresteš, R.Roba, O. Urvinitka, P. Zajac, P. Krajňák, M. Kuriplach

      Družstvo obsadilo 2.miesto vo svojej skupine. Chlapcom ďakujem za reprezentáciu školy.

                                                                                                                         Mgr. Stanislv Baran

    • Naši žiaci pomáhali Slovenskému Červenému krížu
     • Naši žiaci pomáhali Slovenskému Červenému krížu

      21. 10. 2019

      17. 10. 2019 v rámci Medzinárodného dňa boja proti chudobe, v obchodnom dome Kaufland na Sídlisku III, sa uskutočnila verejná zbierka potravín organizovaná Slovenským Červeným krížom.

      Už po druhýkrát sa na nej zúčastnili žiaci III. A Molčan Peter a Tomáš Marián.

    • Nohejbal zamestnancov SŠ v Levoči
     • Nohejbal zamestnancov SŠ v Levoči

      21. 10. 2019

      18. 10. 2019 sa v Levoči uskutočnil  14. ročník Memoriálu PhDr. Jána TENGIHO v nohejbale zamestnancov stredných škôl v školskom roku 2019/2020. Toto podujatie organizovala SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči.

      Družstvo SOŠ technickej v zložení J. Košút, D. Andrejko, Š. Cmar a V. Čaja si dokázalo poradiť so súpermi zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove,  SOŠ Kušnierska brána Kežmarok a domácim družstvom zhodne 2:0 a turnaj bez straty setu vyhrali.

      Keďže sa nám podarilo na tomto turnaji zvíťaziť už tretí krát za sebou, putovný pohár zostáva v našej vitríne už natrvalo

       

      Mgr. Jozef Košút

    • Európsky týždeň BOZP
     • Európsky týždeň BOZP

      21. 10. 2019

      V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pozývame žiakov aj kolegov v stredu 23.10.2019 od 10:00 hod. do vestibulu školy (pri bufete) na zábavno -  poučnú prestávku, kde Vás mimo iného privítajú naši skvelo oblečení manekýni a za správne odpovede aj sladká odmena. Tešíme sa na Vás.

    • Filmový večer
     • Filmový večer

      17. 10. 2019

      ŽŠR v spolupráci s koordinátorom filmového krúžku a školským internátom usporiadala filmový večer pre žiakov SOŠ technickej a žiakov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte. Žiaci si v ankete mohli vybrať jeden zo štyroch titulov, každá skupina odovzdala na návratke vybraný film. Atmosféra večera bola ako v kine, miestami bolo počuť lapanie po dychu i výbuch smiechu.

       

      Martina Nováková, Anna Chovancová

    • Okresné kolo v stolnom tenise
     • Okresné kolo v stolnom tenise

      17. 10. 2019

      Dňa 16.10.2019 prebehlo v malej telocvični ZŠ na ulici Sibírskej v Prešove Okresné kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho 10 družstiev rozdelených do troch skupín. V dvoch skupinách bolo po troch družstvách a jednu skupinu tvorili štyri družstvá a práve túto skupinu nám žreb pridelil. Do ďalších bojov postupovali z každej skupiny prvé dve družstvá.

      Družstvo SOŠ technickej, tvorené študentmi  J. Krížom II.B, M. Gladičom a A. Kočišom z II.D. V úvodnom meraní síl podľahli chlapci Gymnáziu J. A. Raymana  pomerom 0:4, potom si poradili s SOŠ dopravnou s konečným výsledkom  4:1  a v boji o druhé postupové miesto v skupine tesne podľahli SOŠ gastronómie a služieb 3:4 a obsadili tak v skupine nepostupové  tretie miesto.

      Napriek tomu by som chcel chlapcom poďakovať za bojovný výkon.

      Mgr. Jozef Košút

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

      16. 10. 2019

      Svetový deň zdravej výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku  založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo v roku 1945. Aj na našej škole bol tento deň venovaný zdravej výžive. Cez veľkú prestávku mohli žiaci a kolegovia ochutnať zdravé potraviny a výborný čaj. Na hodinách sa počas dňa konali aktivity spojené s touto problematikou. Žiaci vytvárali potravinovú pyramídu, počítali svoj BMI index a vytvárali vzorové jedálničky tak, aby splnili svoj denný limit príjmu kalórií. Aktivity sa žiakom páčili, našou snahou bolo poukázať na možnosti zdravého stravovania a motivovať ich k zmene stravovacích návykov.

      Martina Nováková, Peter Zusko

    • Mladý záhradník
     • Mladý záhradník

      16. 10. 2019

      V rámci činnosti krúžku Mladý záhradník v mesiaci október bolo v areáli školy vysadených 6  smrekov obyčajných, 2 moruše biele a 4 duby.

      Peter Prihoda

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy

      14. 10. 2019

      Žiacka školská rada a koordinátor zdravého životného štýlu pri príležitosti Dňa zdravej výživy pozývajú žiakov a kolegov 16. 10. 2019 od 10.20 h do vestibulu školy (pri bufete) na zdravú desiatu. Bude sa podávať ovocie, zelenina a výborný čaj. Tešíme sa na všetkých.

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl
     • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl

      2. 10. 2019

      V utorok 1.10.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo  v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. SOŠ technickú tvorilo družstvo v zložení Damián Keresteš  z I.D – 9. miesto  (na foto v strede), Šimon Holoďák z II.B – 23. miesto (na foto vľavo) a Tomáš Pavlík z II.B – 31. miesto (na foto vpravo). V konečnom  poradí  škôl sme sa umiestnili na 7. mieste (počítalo sa umiestenie dvoch najlepších bežcov z družstva). Na súťaži sa zúčastnilo 38 bežcov z 13 škôl.Touto cestou by som chcel chlapcom poďakovať za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Jozef Košút

    • Odborný seminár pre ŽŠR – nadstavbový modul
     • Odborný seminár pre ŽŠR – nadstavbový modul

      30. 9. 2019

      V dňoch 25.-26.09.2019 sa žiaci Ondrej Regeci a Martin Čajka zúčastnili nadstavbového modulu odborného seminára pre ŽŠR, ktorý každý rok organizuje Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK). Na seminári sa zúčastnilo spolu 11 žiackych školských rád z rôznych stredných škôl Prešovského kraja. Neformálnym vzdelávaním sa naučili čo to o cieľoch, plánovaní akcií ŽŠR, propagácii, vystupovaní na verejnosti, kompetenciách členov ŽŠR zameraných na tímovú prácu a  mnohé ďalšie informácie. Žiaci si medzi sebou vymieňali svoje skúsenosti a nápady, učili sa medzi sebou spolupracovať. Na seminári panovala uvoľnená a priateľská atmosféra.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      24. 9. 2019

      Srdečne Vás pozývame do vestibulu školy pri bufete (pred televíznou obrazovkou), kde sa dňa 26.09.2019 uskutoční EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV pri čaji počas prestávky 10.20-10.40 h. Tešíme sa na Vás pri komunikačných aktivitách.

    • Biela pastelka - zbierka
     • Biela pastelka - zbierka

      20. 9. 2019

      Dňa 19. 09. 2019 (štvrtok) od 15.00 h sa uskutočí verejná zbierka Biela pastelka v Školskom internáte pri SOŠ technickej v Prešove a dňa 20. 09. 2019 (piatok) od 10.40 h sa zbierka bude konať v triedach školy. Za príspevky vopred ďakujeme.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

      Kolektív ŽŠR