• Novinky

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      23. 1. 2023

      Po úspešnom absolvovaní školského kola sa dvaja naši žiaci Massimiliano Porcu z I.C a Daniel Vaľovský z II.A zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 19.01.2023 v Sabinove na súkromnom gymnáziu DSA. Žiaci absolvovali písomný test a zmerali si sily v ústnej časti pri rozhovore s komisiou.

      Veríme, že nás budú reprezentovať aj budúci školský rok!

      PaedDr. Katarína Jedináková

    • Prednáška CLT panely
     • Prednáška CLT panely

      17. 1. 2023

      Na odbornej prednáške konanej dňa 16. 01. 2023 sa žiaci druhého a tretieho ročníka odboru technik drevostavieb zoznámili s konštrukciou CLT panelov, spôsobom výroby a výhodou ich použitia pri realizácii ekologických drevostavieb.

      Ing. Nováková Katarína

    • UNICEF: S rozprávkou okolo sveta
     • UNICEF: S rozprávkou okolo sveta

      10. 1. 2023

      V predvianočnom období, v čase od 16. 12. 2022 do 19. 12. 2022 sa žiaci I.A, II.B a II.C zapojili do vianočnej aktivity organizácie UNICEF, ktorej cieľom bolo spojiť deti rozprávkou. Čítali sa rozprávky ako: sýrska, čínska, namíbijská, grécka,...

      Za Školský parlament: Mgr. Alena Šálková 

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      9. 1. 2023

      Žiaci študijných odborov sa zapojili do školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá bola rozdelená do dvoch kategórií.

      Vyhodnotenie:I. kategória -

      1. a 2. ročník:

      1. miesto - II.A - Andrejčák Branko - 57,40 %

      2. miesto - I.B - Eliáš Ján - 57,14 %

      3. miesto - I.B - Bekeč Sebastián - 50 %

      II. kategória - 3. a 4. ročník:

      1. miesto - III.A - Fech Dominik - 60 %

      2. miesto - IV.B - Lukáč Alexander - 55 %

      3. miesto - IV.A - Hudák Dávid - 45 %         

                      - III.A - Konečný Tomáš - 45 %

    • SJL v školskej knižnici
     • SJL v školskej knižnici

      21. 12. 2022

      SJL v školskej knižnici

      Netradičnú hodinu SJL absolvovali žiaci I. B triedy 16. 12. 2022 v školskej knižnici, ktorá je zriadená v priestoroch školského internátu.

      V rámci mediálnej výchovy Ing. Ľ. Brejová – ZR ŠI, prezentovala žiakom aktuálnu tému – Buď „safe“ – o bezpečnom správaní na internete. Cieľom prezentácie je rozvoj kritického myslenia u žiakov.

      Správca knižnice PhDr. Matúš Tirpák žiakov oboznámil s knižničným fondom, spôsobom výpožičiek a knižnou aplikáciou pre deti – Kubo.

      Mgr. Jana Cmarová

       

    • Vianočný punč s burzou
     • Vianočný punč s burzou

      13. 12. 2022

      Vedenie SOŠ technickej v Prešove a Školský parlament pri SOŠt Vás srdečne pozývajú na nealko Vianočný punč spojený so školskou burzou a vinšami formou videovizitiek jednotlivých tried.

      Vidíme sa 21.12.2022 o 9.00 v Kongresovej sále SOŠt.

    • Konferencia školských parlamentov
     • Konferencia školských parlamentov

      19. 12. 2022

      Dňa 15. decembra 2022 sa traja členovia nášho Školského parlamentu (M.Parnay 1.E, G. Husár 1.F a M. Demčák 3.D) zúčastnili konferencie školských parlamentov PSK na tému Vodcovstvo. V rámci programu odzneli pútavé prednášky, študenti zrealizovali krátke diskusie, prezentovali úspešné projekty školských parlamentov a zahrali súťažný kvíz. Samotnú akciu organizovala Rada mládeže a Odbor školstva PSK.Za Školský parlament: Mgr. Alena Šálková

    • OLYMPIÁDA Z ĽUDSKÝCH PRÁV
     • OLYMPIÁDA Z ĽUDSKÝCH PRÁV

      15. 12. 2022

      Desiateho decembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň ľudských práv. Po skončení 2. svetovej vojny sa spojili národy OSN a dohodli sa na podpísaní Deklarácie ľudských práv, ktorá zabezpečuje rovnaké práva, mier pre ľudí každej rasy, náboženstva, krajiny. Pri spomienke na túto významnú udalosť sa žiaci 2. a 3. ročníka, študijných odborov, zapojili do OLYMPIÁDY Z ĽUDSKÝCH PRÁV. Študenti sa dozvedeli zaujímavosti, fakty a príbehy ľudí, ktorí zažili hrôzy vojny.

      VYHODNOTENIE:

      1. miesto - II.B - MITRUS ERIK - 88,9%

      2. miesto - III.B - ČAJKA TADEÁŠ - 66,7%

      3. miesto - III.B - POTOCKÝ CYRIL - 55,6%

      Víťazom blahoželáme.

    • Exkurzia - výstavba drevodomu
     • Exkurzia - výstavba drevodomu

      9. 12. 2022

      Výstavbu dreveného domu realizovanú  stĺpikovým systémom si v obci Beniakovce boli pozrieť žiaci II.B triedy. Oboznámili sa so základnými konštrukčnými princípmi, zatepľovacími a ostatnými materiálmi používanými pri jeho výstavbe. Teší nás, že na realizácii tejto stavby sa podieľa aj náš absolvent odboru technik drevostavieb.

      Ing. Nováková K., Ing. Pavlíková E.

    • Mikulášska súťaž
     • Mikulášska súťaž

      7. 12. 2022

      Dňa 6. 12. 2022  sa uskutočnila Mikulášska  súťaž  na SOŠt na Bardejovskej 24 o najlepší obuvák na topánky. Súťaže sa zúčastnili žiaci I.B, I.E, I.F triedy. Súťažiaci boli rozdelení do skupín podľa odborov technik drevostavieb, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, tesár a stolár.

      Víťazi súťaže:

      1. miesto – Duda Stanislav

      2. miesto – Koršňak Patrik

      3. miesto – Martinovič Matúš

      Víťazom srdečne gratulujeme.

    • Mikulášska pochôdzka
     • Mikulášska pochôdzka

      6. 12. 2022

      Dnes prišiel a nás neobišiel, dnes prišiel dobrý svätý Mikuláš. 

      Každý niečo dostal, pod oknom vraj postál, nik ho vidieť nesmel, no našich členov Školského parlamentu poslal.

      Niečo malé, niečo sladké a predsa z lásky.

      Za žiakov a zamestnancov školy ďakuje Školský parlament. 

    • Vzťahy v rodine a v partii.
     • Vzťahy v rodine a v partii.

      6. 12. 2022

      Dňa 28.11.2022 sa žiaci I.C zúčastnili na prednáške rímsko-katolíckeho kňaza Pavla Hudáka, pôsobiaceho v Pastoračnom centre Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Počas prednášky na tému ,,Vzťahy v rodine a v partii,, sa žiaci dozvedeli veľa o tom, prečo je v živote človeka veľmi dôležité pestovať a starať sa o vzťahy s rodinnými príslušníkmi, ale aj so svojimi rovesníkmi, priateľmi a známymi. Okrem užitočných a hodnotných informácií žiaci získali aj mnoho podnetov a rád, ako postupovať pri úspešnom budovaní správne fungujúcich a kvalitných medziľudských vzťahov.

    • Týždeň kariéry
     • Týždeň kariéry

      5. 12. 2022

      Žijeme vo svete, kde digitálna gramotnosť, flexibilita na trhu práce a aktívny prístup ku svojej kariére sú absolútnou nevyhnutnosťou pre budúce uplatnenie sa.

      Týždeň kariéry -  5.12. – 9.12. 2022 začal na SOŠ technickej informačným stretnutím s p. Nikovou z ÚPSVaR v Prešove, ktorá študentov informovala o miere uplatnenia absolventov jednotlivých študijných odborov a predstavila štruktúru  ponuky voľných pracovných miest.

      Možnosti štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene žiakom končiacich ročníkov odprezentoval náš absolvent (v súčasnej dobe študent  2. roč. TU ) L. Nemec.

      Záver týždňa bude programu Otvorené dielne. Je určený žiakom ZŠ, ktorí stoja pred voľbou výberu strednej školy. Vyskúšať si budú môcť 3D modelovanie v grafickom programe, meranie základných elektrických veličín, ručné opracovanie kovov, dreva a CNC opracovanie.

    • Ocenenie predsedu Školského parlamentu Cyrila Potockého
     • Ocenenie predsedu Školského parlamentu Cyrila Potockého

      1. 12. 2022

      V piatok 25. novembra 2022 sa uskutočnilo oceňovanie aktívnych mládežníkov a pracovníkov s mládežou PSK v Poprade. Zúčastnil sa ho aj náš predseda Školského parlamentu Cyril Potocký z III.B triedy, ktorý na základe nominácie našim Školským parlamentom na titul aktívneho mládežníka aj uspel a ocenenie získal. Cyril je majstrom Slovenska v leteckom modelárstve v roku 2021, je členom DHZ a spevokolu v Ľuboticiach, aktívne prispieva do komunitného života vo svojej lokalite ako aj na našej škole. Aktívne reprezentuje školu v rámci PSK formou zasadnutí školských parlamentov, konferencií, vzdelávaní a dobrovoľníctve.

      Zo srdca blahoželáme!

      Za Školský parlament: Mgr. Alena Šálková

      FOTO: FB Prešovský samosprávny kraj

    • Greenfluenceri a energia
     • Greenfluenceri a energia

      30. 11. 2022

      Dňa 28. 11. 2022 sa v kongresovej sále SOŠ technickej konal prezenčný workshop na tému Sociálne siete a Kritické myslenie. Vzdelávací workshop je súčasťou environmentálneho projektu Greenfluenceri, ktorý prebieha pod záštitou SPP, nadácie Ekofond. Do projektu sa zapojilo 50 škôl z celého Slovenska. Z našej školy sa zapojili žiaci z III.A triedy.

    • Beseda s príslušníkom ozbrojených síl
     • Beseda s príslušníkom ozbrojených síl

      30. 11. 2022

      V utorok 29.11 2022 dostali žiaci našich končiacich ročníkov možnosť nahliadnuť do života v armáde. O fungovaní 65. prieskumného práporu v Prešove, o svojej práci, ale aj o uplatnení absolventov stredných škôl v Ozbrojených silách SR a možnostiach ďalšieho kariérneho rastu profesionálneho vojaka nám prišiel porozprávať rotmajster Ing. Radoslav Bičej.
      Za zaujímavé informácie ďakujeme. 

    • Budúcnosť odpadov
     • Budúcnosť odpadov

      30. 11. 2022

      V rámci projektu „Prednášky pre stredné školy“ organizovaného Stavebnou fakultou Bratislava sa dňa 28. 11. 2022 žiaci IV.B – TD a I.E – stolár zúčastnili prednášky Budúcnosť odpadov – efektívne odpadové hospodárstvo. V rámci tejto prednášky žiaci boli oboznámení s hierarchiou nakladania s odpadmi a s ich najvhodnejším zhodnocovaním a spracovaním.

      Ing. Nováková K. , Ing. Pavlíková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje