• Profil školy

    • PÁR SLOV O ŠKOLE:

     Škola so 70-ročnou tradíciou vzdelávania v stavebníctve ponúka študijné a učebné odbory technického zamerania. Udržiavame spoluprácu so zahraničnými školami prostredníctvom výmenných pobytov žiakov. V súťažiach predpisov BOZP sa umiestňujú žiaci školy na popredných miestach a patria medzi najlepších. Organizujeme súťaž zručností Mladý remeselník v odboroch stolár a murár. Pre mladých dobrovoľných hasičov pripravujeme každoročne stále populárnejšiu súťaž DHZ o Pohár hasičských tovarišov.  

      

      

     NAŠE TOP:     

     Duálne vzdelávanie

     Erazmus +

     Súťaž DHZ o Pohár hasičských tovarišov

     Súťaž Mladý remeselník

     Súťaž v predpisoch BOZP a Bezpečné dni

     Skills Slovakia

     Súťaže žiakov stavebných odborov na výstave Coneco

     Medzinárodná spolupráca so školami z ČR, Poľska a Bieloruska

     Besedy s hosťami v cudzích jazykoch

      

     VÝHODY:

     internát

     jedáleň

     dve telocvične, tenisové kurty a futbalové ihriská

     posilňovňa

     lezecká stena

     kongresová sála