• Nepedagogickí zamestnanci

  • Nepedagogickí zamestnanci  - kontakt: 051/77 14 561  kl. 

    • Ing. Iveta Hámorová, kl.108vedúca TEČiveta.hamorova@sost-po.sk
    • Helena Baranovská, kl.107mzdárkahelena.baranovska@sost-po.sk
    • Ing. Marián Čabala, kl.126správca majetkuspravcamajetku@sost-po.sk
    • Janka Čabalová, 051/7714560sekretariát riaditeľky školysekretariat@sost-po.sk
    • Ivana Fabiánová, kl.110samostatná referentkaivana.fabianova@sost-po.sk
    • Ľudmila Kustrová, kl.105vedúca prevádzky a údržbyludmila.kustrova@sost-po.sk
    • Mgr. Mária Petáková, kl.107personalistkamaria.petakova@sost-po.sk
    • Ing. Martin Prihodasprávca počítačovej sieteadmin@sost-po.sk
    • Ľubica Soboňová, kl.121pokladňalubica.sobonova@sost-po.sk
    • Ján Staško, kl.126jan.stasko@sost-po.sk
    • Beáta Štajerová, kl.105samostatná referentkabeata.stajerova@sost-po.sk
    • Mgr. Erika Štajerová, kl.110referentka pre verejné obstarávanieobstaravanie@sost-po.sk