• Nepedagogickí zamestnanci

  • Nepedagogickí zamestanci

    • Beáta Štajerová
    • Beáta Štajerovávedúca TEČbeata.stajerova@sost-po.sk
    • Mgr. Mária Petáková
    • Mgr. Mária Petákovápersonalistkamaria.petakova@sost-po.sk
    • Helena Baranovská
    • Helena Baranovskámzdárkahelena.baranovska@sost-po.sk
    • Ivana Fabiánovásamostatná referentkaivana.fabianova@sost-po.sk
    • Mgr. Erika Štajerováreferentka pre verejné obstarávanieobstaravanie@sost-po.sk
    • Ing. Martin Prihodasprávca počítačovej sieteadmin@sost-po.sk
    • Ing. Marián Čabalasprávca majetkuspravcamajetku@sost-po.sk
    • Ľubica Soboňovápokladňalubica.sobonova@sost-po.sk
    • Ľudmila Kustrovásamostatná referentkaludmila.kustrova@sost-po.sk
    • Jozefína Hudákovásamostatná referentkajozefina.hudakova@sost-po.sk
    • Ján Staškojan.stasko@sost-po.sk