• Nepedagogickí zamestnanci

    • Úsek riaditeľa, tel: +421 51 77 14 560

      • Janka Čabalová
      • Janka Čabalováasistentka riaditeľkysekretariat@sost-po.sk, sekretariat@sostech-po.vucpo.sk
      • Mgr. Mária Petáková
      • Mgr. Mária Petákovápersonálna referentka, kl. 107maria.petakova@sost-po.sk
      • Ing. Martin Prihoda
      • Ing. Martin Prihodasprávca siete, kl. 106admin@sost-po.sk
      • Mgr. Erika Štajerová, MBA.
      • Mgr. Erika Štajerová, MBA.verejné obstarávanie, kl. 110obstaravanie@sost-po.sk
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje