• Rodičovské združenie

    • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri SOŠ technickej

    • Výbor Rady rodičov – členovia:

      

     Predseda:         Bc. Miriama Rinďová   

     Hospodár:         

     Člen:                  Zuzana Bombarová

      

     Zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy

        I. A - Mgr. Jakubčová M.      II. A - Konečná M.     III. A - Bc. Rinďová M.       IV. A - Križalkovičová M.  
        I. B - Mgr. Chomjaková I.     II. B - Bombarová Z.         III. B - Mgr. Čuchranová E.     IV. D - Benková I.
        I. C - Ivanová M.    II. C - Novická M.     III. C - Vadina J.  
        I. D -       II. D - Lukáčová E.     III. D - Malík M.    
        I. E - Kreheľ J.    II. E - Morshidi M.    
        I. NS - Bujňáková J.      

      

     Plán zasadnutí - školský rok 2021/2022

     - august 2021 - stretnutie rodičov 1. ročníkov - duálne vzdelávanie

     - september 2021 - plenárne zasadnutie, triedne aktívy

     - november 2021 - triedne aktívy

     - január 2022 - konzultácie s triednymi učiteľmi - online

     - apríl 2022 - triedne aktívy

     O presnom čase jednotlivých stretnutí Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla školy a triednych učiteľov.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje