• Rodičovské združenie

    • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri SOŠ technickej

    • Výbor Rady rodičov – členovia:

      

     Predseda:         Bc. Miriama Rinďová   

     Hospodár:         Zuzana Kušnírová

     Člen:                  Eva Jakubová

      

     Zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy

        I. A - Jakubová E..      II. A - Mgr. Jakubčová M.     III. A - Konečná M.     IV. A - Bc. Rinďová M.  
        I. B - Mikulášková Z.     II. B - Mgr. Chomjaková I.        III. B - Kušnírová Z.     IV. B - 
        I. C - Hnátová L.    II. C - Krasová M.    III. C - Závadská V.  
        I. D - Lazoríková E.    II. D -     III. D - Lukáčová E.    
        I. E - Čelovská M    II. E - Kreheľ J.   III. E - Jenča J.  
        I. F, I. G.   II. G -     
       I. NS Stemnická R.   II. NS -     

      

     Plán zasadnutí - školský rok 2022/2023

     - jún 2022 - stretnutie rodičov 1. ročníkov - duálne vzdelávanie

     - september 2022 - plenárne zasadnutie, triedne aktívy

     - 21. november 2022 - triedne aktívy

     - január 2023 - konzultácie s triednymi učiteľmi 

     - 20. apríl 2023 - triedne aktívy

     O presnom čase jednotlivých stretnutí Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla školy a triednych učiteľov.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje