• Rodičovské združenie

    • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri SOŠ technickej

    • Výbor Rady rodičov – členovia:

      

     Predseda:         Bc. Miriama Rinďová   

     Hospodár:         Mária Schűtzová

     Člen:                  Zuzana Bombarová

      

     Zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy

        I.A - Konečná M.    II. A - Bc. Rinďová       III.A - Križalkovičová M.       IV.A - Tivadarová M.   
        I.B - Bombarová Z.      II.B - Mgr. Čuchranová         III.B - Schűtzová M.     IV.B - Sováková J.
        I.C - Novická M.       II.C - Vadina J.     III.C - Bujňáková J.   
        I.D - Lukáčová E.       II.D - Malík M.      III.D - Benková I.     
        I. E - Morshidi M.      

      

     Plán zasadnutí - školský rok 2021/2022

     - august 2021 - stretnutie rodičov 1. ročníkov - duálne vzdelávanie

     - september 2021 - plenárne zasadnutie, triedne aktívy

     - november 2021 - triedne aktívy

     - január 2022 - konzultácie s triednymi učiteľmi

     - apríl 2022 - triedne aktívy

     O presnom čase jednotlivých stretnutí Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla školy a triednych učiteľov.

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje