• Rada školy

    • RADA ŠKOLY pri SOŠ technickej

    • Rada školy ako orgán  školskej samosprávy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických  a  ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

     PREDSEDA

      

     Ing. Jana Halagová

     zástupca pedagogických zamestnancov                                     

     ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATEĽA

     Ing. Andrea Turčanová

      

     Ing. Lenka Holubová

      

     PaedDr. Viera Leščáková       

      

     Mgr. Ondrej Šintal, MBA

      

     ZÁSTUPCA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

     Mgr. Marcela Gajdošová

      

     ZÁSTUPCA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

     Ing. Martin Prihoda

      

     ZÁSTUPCOVIA RODIČOV ŽIAKOV

     Zuzana Kušnírová

      

     Marek Malík

      

     Bc. Miriama Rinďová

      

     ZÁSTUPCA ŽIAKOV

     Cyril Potocký

                  

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje