• COVP

    • Stredná odborná škola technická má oprávnenie popri názve školy používať aj označenie Centra odborného vzdelávania a  prípravy pre stavebníctvo - Centrum OVP

     V rámci COVP škola spolupracuje:

     • so zamestnávateľmi v oblasti odborného vzdelávania a odbornej prípravy, organizujeme rôzne školenia pre zamestnávateľov a našich žiakov, organizujeme kurzy inštruktorov

      

     • máme odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov určených normatívom materiálno- technického a priestorového zabezpečenia

      

     • sme vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania pripravujúceho na povolanie

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje