• Organizácia školského roka

     • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020.

      Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 7. septembra 2020.

      Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

      Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

       

        PRÁZDNINY  TERMÍN   NÁSTUP DO ŠKOLY      
        JESENNÉ   29. 10. - 30. 10. 2020, nové - 2., 6., 9. 11. 2020   dištančné vzdelávanie
        VIANOČNÉ   21. 12. - 08. 01. 2021   11. 01. 2021 - dištančné vzdelávanie
        POLROČNÉ   01. 02. 2021 - zrušené, začína vyučovanie

        02. 02. 2021,

        vyučovanie začína 01.02.2021

        JARNÉ                               22. - 26. 02. 2021   01. 03. 2021
        VEĽKONOČNÉ   01. - 06. 04. 2021   07. 04. 2021   
        LETNÉ   01. 07. - 31. 08. 2021            02. 09. 2021

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje