• Organizácia školského roka

     • Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022.

      Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 7. septembra 2022.

      Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023.

      Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

       

        PRÁZDNINY  TERMÍN   NÁSTUP DO ŠKOLY      
        JESENNÉ   28. 10. - 31. 10. 2022   02. 11. 2022
        VIANOČNÉ   23. 12. - 07. 01. 2022    09. 01. 2023
        JARNÉ          06. - 10. 03. 2023   13. 03. 2023
        VEĽKONOČNÉ   06. - 11. 04. 2023   12. 04. 2023   
        LETNÉ   01. 07. - 02. 09. 2023            04. 09. 2023

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje