• Organizácia školského roka

     • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021.

      Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2021.

      Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.

      Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

       

        PRÁZDNINY  TERMÍN   NÁSTUP DO ŠKOLY      
        JESENNÉ   28. 10. - 29. 10. 2021   02. 11. 2021
        VIANOČNÉ   23. 12. - 07. 01. 2022 zmena od 20. 12. 2021 - 07. 01. 2022   10. 01. 2022
        POLROČNÉ   04. 02. 2022 (piatok)   07. 02. 2022 
        JARNÉ          21. - 25. 02. 2022   28. 02. 2022
        VEĽKONOČNÉ   14. - 19. 04. 2022   20. 04. 2022   
        LETNÉ   01. 07. - 02. 09. 2022            05. 09. 2022

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje