• Pre záujemcov o VŠ

    • OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE

    • Prihlášku na VŠ potvrdzujte u triedneho učiteľa a výchovnej/kariérovej  poradkyne v čase, ktorý si individuálne dohodnete telefonicky, emailom, správou.

     Správnosť zapísania známok s katalógom overuje triedny učiteľ.

     Overenú prihlášku potvrdí výchovný /kariérový poradca  (po dohode)

     Na overenie so sebou prineste:

     Kompletne vypísanú  prihlášku (1. a 2. strana)

      • s podpisom   triedneho   učiteľa,   ktorý   overil   zhodu   vami   zapísaných   známok   s katalógom známok,
      • s napísaným priloženým životopisom,
      • s priloženými kópiami vysvedčení z jednotlivých ročníkov (ak to fakulta požaduje)

      

     Dajte pozor na prílohy – vždy sa vyžaduje životopis a kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu).

      

     Viac informácii nájdete na stránke školy, v sekcii KARIÉROVÉ PORADENSTVO.

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje