• Úspechy a ocenenia

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
   • 2019/2020

   • Školské kolo

     • Martin Čajka

     • Najlepší žiak školy
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2019/2020
   • 2018/2019

     • Jozef Križalkovič

     • I. ročník
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2018/2019
     • Daniel Štefko

     • II.ročník
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2018/2019
     • Filip Tkáč

     • III. ročník
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2018/2019
     • Peter Biroš

     • IV. ročník a II. NS
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2018/2019
     • Peter Biroš

     • Najlepší žiak školy
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2018/2019