• Úspechy a ocenenia

   • Školský rok
   • Oblasť
   • Kolo
   • Vyhľadať
   • 2019/2020

   • Školské kolo

     • Martin Čajka

     • Najlepší žiak školy
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2019/2020
   • 2018/2019

     • Jozef Križalkovič

     • I. ročník
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2018/2019
     • Daniel Štefko

     • II.ročník
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2018/2019
     • Filip Tkáč

     • III. ročník
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2018/2019
     • Peter Biroš

     • IV. ročník a II. NS
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2018/2019
     • Peter Biroš

     • Najlepší žiak školy
     • Najlepší žiaci ročníkov a Najlepší žiak školy · Školské kolo · 2018/2019
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    • skola@sost-po.sk
    • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
    • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
    • 2021303251
    • 00893251
    • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
    • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
    • admin@sost-po.sk
    • admin@sost-po.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje