• PONUKA ŠTÚDIA 2022/2023 - EDU ID školy -100013001

   Pre všetkých deviatakov, ale aj tých, ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie, Vám ponúkame v školskom roku 2022/2023 nasledujúce druhy štúdia
   • PREZENTÁCIA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

   •     

     

  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Svetový deň srdca 2022
     • Svetový deň srdca 2022

      29. 9. 2022

      Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Svetová federácia pre zdravé srdce a UNESCO vyhlásili 29. september ako „Svetový deň srdca“.

      V rámci Svetového dňa srdca 29. september sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili besedy s Mgr. A. Haľkovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove .

    • 26. september - Európsky deň jazykov
     • 26. september - Európsky deň jazykov

      28. 9. 2022

      Tento deň sa oslavuje každoročne z iniciatívy Rady Európy už od roku 2001. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa v európskych krajinách konajú rôzne kultúrne podujatia, aktivity pre deti i dospelých, špeciálne televízne a rozhlasové programy a konferencie.

      Na našej škole sme si tento deň pripomenuli viacerými zábavno-súťažnými aktivitami na hodinách ANJ, RUJ a SJL. Počas veľkej prestávky nám učiteľky ANJ, RUJ a SJL pripravili výstavu suvenírov, ukážky slovenských nárečí a európskych jazykov. Počas týchto aktivít Školský parlament ponúkol anglický čierny čaj s mliekom a zrealizoval anketu.

    • AJ TECHNICI POMÁHAJÚ NEVIDIACIM
     • AJ TECHNICI POMÁHAJÚ NEVIDIACIM

      23. 9. 2022

      Dvadsiaty tretí september je už viac ako dvadsať rokov dňom „Bielej pastelky“. Aj Stredná odborná škola technická na Volgogradskej ulici v Prešove sa pripojila do zbierky pre nevidiacich.

      Biela pastelka aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a na financovanie aktivít, ktoré slabozrakým a nevidiacim pomáhajú začleniť sa do bežného života.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      14. 9. 2022

      Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na úvodné stretnutie spojené s plenárnym zasadnutím, ktoré sa uskutoční dňa 22. 09. 2022 o 16:00 hod. v budove školy. Počas plenárneho zasadnutia sa uskutoční voľba zástupcu rodičov do Rady školy. Po skončení budú prebiehať triedne aktívy.

    • VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU
     • VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

      21. 9. 2022

      KEDY: 26. septembra 2022 o 10:40 hod.

      KDE: v Oddychovke

      Zoznam kanditátov z radov žiakov vo Voľbách do Školského parlamentu v šk. roku 2022/2023

      P.č. Trieda Meno a priezvisko

      1. I.A Miroslav Hrabčák

      2. I.B Samuel Ďurica

      3. I.C Dario Hnát

      4. I.D Mário Sekerák

      5. I.E Matej Parnay

      6. I.F Gabriel Husár

  •            

             

   • POVEDALI O NÁS

   •   

  • ČO VÁM PONÚKAME?

    • Praktické zručnosti
    • získané v renomovaných firmách na pracoviskách alebo v systéme duálneho vzdelávania
    • 100 % uplatnenie absolventov
    • v podnikateľskej sfére a na globálnom trhu práce
    • Finančné výhody
    • za vykonané produktívne práce, motivačné štipendium, bonusy za vzorné študijné výsledky
    • Komplexný areál
    • vlastnú školskú jedáleň, internát, futbalové ihrisko, tenisové kurty, telocvične
    • Záujmové aktivity
    • súťaže, exkurzie, veľtrhy, výstavy, krúžky
  • NAŠI PARTNERI

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    • skola@sost-po.sk
    • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
    • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
    • 2021303251
    • 00893251
    • admin@sost-po.sk
    • admin@sost-po.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje