• PONUKA ŠTÚDIA 2021/2022

   Pre všetkých deviatakov, ale aj tých, ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie, Vám ponúkame v školskom roku 2021/2022 nasledujúce druhy štúdia
   • PREZENTÁCIA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

   •    

     

  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Bezpečne na internete
     • Bezpečne na internete

      22. 10. 2021

      V piatok 22.10. 2021 sa žiaci I.C triedy zúčastnili workshopu Bezpečne na internete, ktorý lektorovali p. Žilka a p. Smatana z centra pre podporu neformálneho vzdelávania Cenef v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja. Žiaci si vyskúšali aktivitu "Hon na čarodejnice" zameranú na pochopenie kritického myslenia. Workshop sa realizoval v rámci projektu #zlepšimeto!2021

    • Skrášlili sme okolie školy
     • Skrášlili sme okolie školy

      21. 10. 2021

      Október je mesiac, ku ktorému neodmysliteľne patrí výsadba stromčekov. Preto si žiaci II. A triedy vyhrnuli rukávy a bez dlhých rečí sa pustili do práce. Výsledkom bolo vysadenie 14 stromčekov v areáli školy. O dva roky, keď budú maturovať, sa plánujú s nimi odfotiť a porovnať o koľko narástli. No a ako tvrdili, stále keď pôjdu okolo školy alebo ju navštívia, v nich ostane spomienka, že tu po nich niečo ostalo.

    • OUTDOOR s Ľudovítom Štúrom.
     • OUTDOOR s Ľudovítom Štúrom.

      20. 10. 2021

      Ihrisko školy sa stalo pre I.D triedu, v rámci jednej vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry, novým priestorom na vzdelávanie.

      Fyzická rozcvička, orientácia v priestore – mapa pôdorysu školy, úlohy na dopĺňanie, pri ktorých sa žiaci bližšie oboznámili s osobnosťou Ľudovíta Štúra a súťaž v skladaní slov, tvorili základný kameň outdoorovej vyučovacej hodiny.

  •                         

  • ČO VÁM PONÚKAME?

    • Praktické zručnosti
    • získané v renomovaných firmách na pracoviskách alebo v systéme duálneho vzdelávania
    • 100 % uplatnenie absolventov
    • v podnikateľskej sfére a na globálnom trhu práce
    • Finančné výhody
    • za vykonané produktívne práce, motivačné štipendium, bonusy za vzorné študijné výsledky
    • Komplexný areál
    • vlastnú školskú jedáleň, internát, futbalové ihrisko, tenisové kurty, telocvične
    • Záujmové aktivity
    • súťaže, exkurzie, veľtrhy, výstavy, krúžky
  • NAŠI PARTNERI

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    • skola@sost-po.sk
    • sekretariát: +421 51 7714 560
    • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
    • 2021303251
    • 00893251
    • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
    • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
    • admin@sost-po.sk
    • admin@sost-po.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje