• Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyplnené dotazníky, ktoré nájdete na odkaze nižšie.

   Dotazníky a vyhlásenia pri nástupe do školy: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

  •  

   Ponuka študijných a učebných odborov v šk. roku 2020/2021

    
    
   učebné odbory študijné odbory

   nadstavbové štúdium

   2464 H strojný mechanik  

   2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 

   3659 L stavebníctvo 

   2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

   2447 K mechanik hasičskej techniky

   3347 L drevárska a nábytkárska výroba

   3355 H stolár

   3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

    

   3661 H murár

   3349 K technik drevostavieb

    

   3663 H tesár

   3693 K technik energetických zariadení budov

    

   3678 H inštalatér

    

    


    

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • OZNAM PRE ŽIAKOV
     • OZNAM PRE ŽIAKOV

      11. 10. 2020

      Oznamujeme všetkým žiakom denného aj skráteného štúdia, že z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19 sa prerušuje od 12. 10. 2020 prezenčná forma vyučovania. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať dištančnou formou až do odvolania. Prosím, aby ste pravidlene sledovali web školy a rešpektovali pokyny vyučujúcich na EduPage. Verím, že to spoločnými silami zvládneme.

    • Eko deň
     • Eko deň

      6. 10. 2020

      Dnešný utorok 6.10.2020 sa niesol v duchu Eko dňa, kedy žiaci ŽŠR (Daniel Štefko IV.B a Patrik Tivadar IV.A) svojou aktivitou poukazovali žiakom a zamestnancom školy na možné eko alternatívy v stravovaní v Školskom bufete rozdávaním drevených eko vidličiek.

      Mgr. Alena Šálková

      (Koordinátor ŽŠR)

    • Seminár pre začínajúcich členov ŽŠR
     • Seminár pre začínajúcich členov ŽŠR

      6. 10. 2020

      V dňoch 28. - 29. septembra 2020 sa naši 2 noví členovia ŽŠR Cyril Potocký, I.B (predseda ŽŠR) a Michal Demčák, I.D zúčastnili Základného modulu odborných seminárov pre začínajúcich členov ŽŠR.

      Učili sa novým zručnostiam spolupráce, využiť kreatívny potenciál tímu, vystupovať pri prezentácii nových nápadov a ako môcť skvalitniť život žiakov v škole.

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      5. 10. 2020

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakuje všetkým dobrovoľníkom, študentom a zamestnancom školy za pomoc a spoluprácu pri celoslovenskej verejnej zbierke Biela pastelka 2020. Aj vďaka Vášmu nasadeniu a ochote sa nám podarilo v Prešovskom kraji vyzbierať nádhernú sumu 21 321,57 €!

      Dobrovoľníci z našej školy vyzbierali v zbierke: 92,70 €. ÚNSS zaslala SOŠ technickej v Prešove Ďakovný list (.pdf).

  • Profil školy

  •  

   Naši partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  •                                 

  • Fotogaléria

   • Európsky deň jazykov 2020
   • DNI DOBROVOĽNÍCTVA s II.A triedou
   • Súťaž Bezpečné dni v práci
   • Návšteva z Regrutačnej skupiny Prešov OS SR, Vojenskej polície a Pozemných síl OS SR
   • Lyžiarsky kurz
   • Volejbalový turnaj zamestnancov SŠ
   • Vianočná burza
   • Športové Vianoce
   • Osemsmerovkár v anglickom a ruskom jazyku
   • Školské kolo v predpisoch BOZP 2019
   • Mladý remeselník 2019
   • Exkurzia Zvolen 2019