• Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyplnené dotazníky, ktoré nájdete na odkaze nižšie.

   Dotazníky a vyhlásenia pri nástupe do školy: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

  •  

   Ponuka študijných a učebných odborov v šk. roku 2020/2021

    
    
   učebné odbory študijné odbory

   nadstavbové štúdium

   2464 H strojný mechanik  

   2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 

   3659 L stavebníctvo 

   2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

   2447 K mechanik hasičskej techniky

   3347 L drevárska a nábytkárska výroba

   3355 H stolár

   3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

    

   3661 H murár

   3349 K technik drevostavieb

    

   3663 H tesár

   3693 K technik energetických zariadení budov

    

   3678 H inštalatér

    

    


    

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Pozvánka
     • Pozvánka

      17. 9. 2020

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, pozývame Vás na plenárne zasadnutie a triedne aktívy.

      Dátum konania: 24. september 2020 o 16.00 h

      Miesto konania: SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov

      Program plenárneho zasadnutia:

      1. Voľby členov do Rady školy zo zástupcov rodičov
      2. Schvaľovanie plánu práce
    • Európsky deň jazykov 2020
     • Európsky deň jazykov 2020

      24. 9. 2020

      26. september – Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít (napríklad súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní, športových podujatí).
      Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

    • Bezpečne na internete
     • Bezpečne na internete

      22. 9. 2020

      Dňa 11.9.2020 sa konala súťaž Žiackych školských rád, ktorá bola zároveň spojená so seminárom Bezpečne na internete. Našu ŽŠR reprezentovali 4 žiaci zo IV.A (Marián Tomáš, Peter Molčan, Patrik Falat a Patrik Kuropčák), keďže sa v spomínaný deň konali aj Voľby do ŽŠR a voľby do Rady školy za žiakov v našej škole, kde účasť členov ŽŠR bola nevyhnutná.

    • DNI DOBROVOĽNÍCTVA s II.A triedou
     • DNI DOBROVOĽNÍCTVA s II.A triedou

      19. 9. 2020

      Vyvrcholením mesiaca septembra je aj ponuka pestrých činností, prebiehajúcich počas niekoľkých dní, vďaka Dobrovoľníckemu združeniu mesta Prešov, s názvom: DNI DOBROVOĽNÍCTVA.

      Stačili ochotné ruky a nohy, aby sme sa mohli podieľať na skrášlení nášho krajského mesta. Rozhodli sme sa pre dobrovoľnú pomoc pre EKOPARK, ktorý začína pripomínať jesenné dni a hrabaním lístia sme si spestrili dopoludňajší čas.

  • Profil školy

  •  

   Naši partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  •                                 

  • Fotogaléria

   • Európsky deň jazykov 2020
   • DNI DOBROVOĽNÍCTVA s II.A triedou
   • Súťaž Bezpečné dni v práci
   • Návšteva z Regrutačnej skupiny Prešov OS SR, Vojenskej polície a Pozemných síl OS SR
   • Lyžiarsky kurz
   • Volejbalový turnaj zamestnancov SŠ
   • Vianočná burza
   • Športové Vianoce
   • Osemsmerovkár v anglickom a ruskom jazyku
   • Školské kolo v predpisoch BOZP 2019
   • Mladý remeselník 2019
   • Exkurzia Zvolen 2019