• PONUKA ŠTÚDIA 2021/2022 - termín na podanie prihlášky je ukončený. Prihlášky sa podávajú len do II. kola prijímacieho konania.

   Pre všetkých deviatakov, ale aj tých, ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie, Vám ponúkame v školskom roku 2021/2022 nasledujúce druhy štúdia
  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2020/2021
     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2020/2021

      7. 6. 2021

      V tomto školskom roku prebehne Imatrikulácia prvákov netradične. Vzhľadom na dočasné hygienické opatrenia sa Imatrikulácia zrealizuje na báze triednických hodín v čase od 7. júna 2021 do 18. júna 2021 . Triedni učitelia odovzdajú imatrikulačné listy, prváci zložia imatrikulačný sľub a Rada rodičov pri SOŠ technickej poteší sladkou maličkosťou každého účastníka. Aj keď s oneskorením: „Vitajte prváci!“.

    • Obnovenie preukazu žiaka v doprave cez SMS
     • Obnovenie preukazu žiaka v doprave cez SMS

      31. 5. 2021

      Od 01.06.2021 je možnosť si predĺžiť dopravnú licenciu pre všetkých pokračujúcich žiakov, ktorí používajú ISIC kartu v doprave. Po predĺžení bude karta platná u dopravcov (MHD, SAD, ŽSR...) cez prázdniny a v novom školskom roku 2021/2022.

      Postup predĺženia dopravnej licencie od 01.06.2021:

      1. Pošli SMS na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov),

    • Projekt "Zariaďovacie predmety"
     • Projekt "Zariaďovacie predmety"

      18. 5. 2021

      Žiak II. A triedy Stanislav Galdun zo študijného odboru technik energetických zariadení budov pracoval na projekte z predmetu technológia. Témou projektu boli zariaďovacie predmety. V rámci projektu vyrobil nádherné drevené umývadlo. Študentovi prajeme aj naďalej veľa úspechov.

      Ing. Peter Prihoda

    • 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP
     • 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP

      17. 5. 2021

      V utorok 11. mája 2021 sa konalo celoslovenské kolo 46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Súťaž z dôvodu pandémie bola prvýkrát usporiadaná online formou. Organizátorom súťaže je Integrovaný odborový zväz za podpory Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a ďalších partnerov. Celoštátneho kola sa zúčastnilo 14 stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilový priemysel, služby a školy technického charakteru. Naša škola získala výborné tretie miesto a medzi jednotlivcami sa umiestnil Samuel Rusinko z I.A na štvrtom mieste. Gratulujeme a ďakujeme žiakom za reprezentáciu.

    • Od 17.05.2021 sa obnovuje prezenčné školské vyučovanie
     • Od 17.05.2021 sa obnovuje prezenčné školské vyučovanie

      14. 5. 2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa paragrafu 150 ods. 8 zákona č. 245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že s účinnosťou od 17.05.2021 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách. Pred nástupom je potrebné podať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti cez konto Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia resp. vyplnené a podpísané tlačivo (rodičom alebo plnoletým žiakom) doniesť pri nástupe do školy. Žiaci sa budú vzdelávať podľa pôvodného rozvrhu nastaveného v Edupage. Tešíme sa na Vás :)

    • Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu
     • Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu

      7. 5. 2021

      Dňa 16. 04. 2021 sa konala medzinárodná online Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu prostredníctvom projektu Euroscola. Témou udalosti bola Bezpečnosť na internete a nástroje jej ochrany.

      Mnohé participujúce školy z Grécka, Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska, Švédska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Talianska, Nórska a Slovenska mali možnosť položiť otázky online cez videovizitku, videohovor, ako aj cez komunikačnú platformu Slido.

  •                         

  • ČO VÁM PONÚKAME?

    • Praktické zručnosti
    • získané v renomovaných firmách na pracoviskách alebo v systéme duálneho vzdelávania
    • 100 % uplatnenie absolventov
    • v podnikateľskej sfére a na globálnom trhu práce
    • Finančné výhody
    • za vykonané produktívne práce, motivačné štipendium, bonusy za vzorné študijné výsledky
    • Komplexný areál
    • vlastnú školskú jedáleň, internát, futbalové ihrisko, tenisové kurty, telocvične
    • Záujmové aktivity
    • súťaže, exkurzie, veľtrhy, výstavy, krúžky
  • NAŠI PARTNERI

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    • skola@sost-po.sk
    • sekretariát: +421 51 7714 560
    • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
    • 2021303251
    • 00893251
    • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
    • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
    • admin@sost-po.sk
    • admin@sost-po.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje