• Srdečne Vás pozývame 05. - 06. 12. 2019 od 8.00 h do 13.00 h na Dni otvorených dverí a súťaž zručností Mladý remeselník 2019. Uvidíte prezentácie prác súťažiacich, čaká na Vás prehliadka priestorov školy a predstavenie študijných a učebných odborov.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  •        
       Ponuka študijných a učebných odborov  
          
     učebné odbory študijné odbory

   nadstavbové štúdium

    

   2464 H strojný mechanik  

   2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 

   3659 L stavebníctvo 

    

   2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

   2447 K mechanik hasičskej techniky

   3347 L drevárska a nábytkárska výroba

    

   3355 H stolár

   3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

    

    

   3661 H murár

   3349 K technik drevostavieb

    

    

   3663 H tesár

   3693 K technik energetických zariadení budov

    

    

   3678 H inštalatér

    

    

    

    

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznam pre žiakov internátu
     • Oznam pre žiakov internátu

      7. 12. 2019

      Na základe rozhodnutia krízového štábu oznamujeme rodičom a žiakom, že žiaci môžu prichádzať na internát štandardne v nedeľu. Prosíme žiakov 1. výchovnej skupiny vychovávateľa PhDr. Tirpáka, aby prišli, ak je to možné, až v pondelok ráno.

    • Výsledky súťaže Mladý remeselník 2019
     • Výsledky súťaže Mladý remeselník 2019

      6. 12. 2019

      Výsledné poradie v súťaži odboru stolár:

      1. miesto Patrik Kovaľ, SOŠ technická Prešov

      2. miesto Peter Zavacký, SOŠ polytechnická Andyho Warhola Humenné

      3. miesto Marcel Fidermák, SOŠ Stará Ľubovňa

      4. miesto Richard Spišák SOŠ technická Prešov, Jakub Fedorišin SOŠ polytechnická Andyho Warhola Humenné, Tomáš Repka SOŠ Stará Ľubovňa.

    • Výsledky športových súťaží
     • Výsledky športových súťaží

      6. 12. 2019

      Futsalový turnaj vyhrala IV.A trieda, druhé miesto obsadilo družstvo I.D a tretie miesto patrí III.A

      1. miesto IV.A

      2. miesti I.D

      3. miesto III.A

      4. miesto II.A

      Súťaž o najsilnejšieho žiaka SOŠ technickej

      1. miesto Benjamín MEŠČAN IV.A

      2. miesto Tomáš PAVLÍK II.B

      3. miesto Lukáš SENČÁK II.B

    • Kampaň "Červené stužky"
     • Kampaň "Červené stužky"

      2. 12. 2019

      Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

      V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát zapojila do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Kampaň je zameraná na zvýšenie informovanosti mladých ľudí o HIV/AIDS. Vzdelávanie a odborné vedomosti považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS, prevencie látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s touto problematikou.

    • Konferencia žiackych školských rád
     • Konferencia žiackych školských rád

      27. 11. 2019

      Dňa 21.novembra sa členovia ŽŠR našej školy zúčastnili Konferencie pre ŽŠR, ktorú každoročne organizuje Rada mládeže Prešovského kraja. Konferencia sa konala v priestoroch Metodicko-pedagogického centra Prešov, pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD.

      Nosnou myšlienkou konferencie bola motivácia a propagácia žiackych školských rád a ich členov. Na motivačných prednáškach boli predstavené rôzne webové stránky, napríklad na tvorbu plagátov, na plánovanie rôznych pohybových aktivít, kvízy a pod.
      Taktiež bolo predstavený grand pre žiacke školské rady, ako motivačný nástroj a zároveň pomoc pri organizovaní rôznych akcií.

  • Profil školy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Fotogaléria

   • Mladý remeselník 2019
   • Exkurzia Zvolen 2019
   • Imatrikulácia 2019
   • Daruj svoju kvapku krvi (29.10.2019)
   • Európsky týždeň BOZP
   • Krúžok Mladý záhradník
   • 16. október Svetový deň zdravej výživy
   • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl
   • Fotoalbum školy