• PONUKA ŠTÚDIA 2021/2022

   Pre všetkých deviatakov, ale aj tých, ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie, Vám ponúkame v školskom roku 2021/2022 nasledujúce druhy štúdia
   • PREZENTÁCIA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

   •    

     

  • ZJEDNODUŠENÉ POKYNY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

   Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci!

   V nasledujúcich odkazoch Vám prinášame zjednodušené pokyny v súvislosti s pozitívnym výsledkom domáceho Ag samotestu a zjednodušený manuál o karanténe. V prípade nejasností kontaktujte príslušného triedneho učiteľa.

   1) Postup pri pozitívnom Ag samoteste

   2) Zjednodušený manuál o karanténe žiaka

  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na našej škole
  •                         

  • ČO VÁM PONÚKAME?

    • Praktické zručnosti
    • získané v renomovaných firmách na pracoviskách alebo v systéme duálneho vzdelávania
    • 100 % uplatnenie absolventov
    • v podnikateľskej sfére a na globálnom trhu práce
    • Finančné výhody
    • za vykonané produktívne práce, motivačné štipendium, bonusy za vzorné študijné výsledky
    • Komplexný areál
    • vlastnú školskú jedáleň, internát, futbalové ihrisko, tenisové kurty, telocvične
    • Záujmové aktivity
    • súťaže, exkurzie, veľtrhy, výstavy, krúžky
  • NAŠI PARTNERI

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    • skola@sost-po.sk
    • sekretariát: +421 51 7714 560
    • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
    • 2021303251
    • 00893251
    • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
    • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
    • admin@sost-po.sk
    • admin@sost-po.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje