•        
       Ponuka študijných a učebných odborov  
          
     učebné odbory študijné odbory

   nadstavbové štúdium

    

   2464 H strojný mechanik  

   2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 

   3659 L stavebníctvo 

    

   2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

   2447 K mechanik hasičskej techniky

   3347 L drevárska a nábytkárska výroba

    

   3355 H stolár

   3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

    

    

   3661 H murár

   3349 K technik drevostavieb

    

    

   3663 H tesár

   3693 K technik energetických zariadení budov

    

    

   3678 H inštalatér

    

    

    

    

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • 12. Školský ples
     • 12. Školský ples

      9. 1. 2020

      Vedenie SOŠ technickej v Prešove Vás pozýva na 12. Školský ples, ktorý sa uskutoční 01. februára 2020 o 19.00 h v kongresovej sále SOŠt. Cena vstupenky je 25 € a zakúpiť si ju môžete u Mgr. Marcely Gajdošovej, č.d. 141 (mobil 0908 345 579).

    • Zmena výšky stravného
     • Zmena výšky stravného

      7. 1. 2020

      Od 01. 01. 2020 dochádza k zmene poplatku za stravnú jednotku.

      Obedy pre žiakov SŠ: 1,65 €

      Vlastní zamestnanci: obed 1,14 €

      Obedy pre cudzích stravníkov: 3,00 €

      Dôchodcovia: 2,25 €

      Celodenná strava žiaci SŠ: 4,20 €

      Pre platby len za STRAVU je určený účet : IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781 (pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol a do poznámky meno a priezvisko, obdobie).

    • Milí zamestnanci, milí žiaci!
     • Milí zamestnanci, milí žiaci!

      19. 12. 2019

      Prajem Vám v mene vedenia školy prežitie pohodových chvíľ s vašimi blízkymi počas blížiacich sa vianočných sviatkov, nezameniteľnú pohodu domova a úspešné vykročenie do nového roka 2020.

      riaditeľka školy

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

      19. 12. 2019

      Streda 18. 12. 2019 sa na našej škole niesla trochu v netradičnom duchu. Prvýkrát sme zorganizovali Vianočnú burzu, kde ste si mohli kúpiť za symbolické ceny výrobky od našich zamestnancov a ich priateľov. Žiaci zo Žiackej školskej rady navarili pre žiakov a zamestnancov školy a pre základné školy, ktoré prišli navštíviť burzu vianočný punč. Od 9:00 h sa v malej zasadačke premietala pre žiakov vianočná rozprávka.

    • Krásna matematika
     • Krásna matematika

      16. 12. 2019

      13. 12. 2019 sa v Prešove žiaci II.B triedy zúčastnili výstavy pod názvom AHA! Krásna matematika.

      Žiaci mali možnosť riešiť rôzne logické úlohy a využiť matematické poznatky fyzicky. Dokázali, že Pytagorova veta naozaj platí, vyparkovali auto z preplneného parkoviska, pomocou zrkadla a častí písmen sa snažili napísať slová, postavili most a iné.

    • 7. ročník školského kola súťaže BOZP
     • 7. ročník školského kola súťaže BOZP

      13. 12. 2019

      12. 12. 2019 sa konalo školské kolo súťaže žiakov v predpisoch BOZP. Prihlásených bolo 35 žiakov. Súťaž pozostávala z testu zostaveného zo zákonov a vyhlášok týkajúcich sa bezpečnosti (20 otázok). Po vyhodnotení testu sa do druhého kola prebojovalo 12 súťažiacich, ktorých čakali fotografické ukážky porušenia bezpečnosti, značky, prvá pomoc. Po vypracovaní týchto zadaní sa určili víťazi:

  • Profil školy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Fotogaléria

   • Volejbalový turnaj zamestnancov SŠ
   • Vianočná burza
   • Športové Vianoce
   • Osemsmerovkár v anglickom a ruskom jazyku
   • Školské kolo v predpisoch BOZP 2019
   • Mladý remeselník 2019
   • Exkurzia Zvolen 2019
   • Imatrikulácia 2019
   • Daruj svoju kvapku krvi (29.10.2019)
   • Európsky týždeň BOZP
   • Krúžok Mladý záhradník
   • 16. október Svetový deň zdravej výživy