•  

   Ponuka študijných a učebných odborov v šk. roku 2020/2021

    
    
   učebné odbory študijné odbory

   nadstavbové štúdium

   2464 H strojný mechanik  

   2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 

   3659 L stavebníctvo 

   2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

   2447 K mechanik hasičskej techniky

   3347 L drevárska a nábytkárska výroba

   3355 H stolár

   3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 

    

   3661 H murár

   3349 K technik drevostavieb

    

   3663 H tesár

   3693 K technik energetických zariadení budov

    

   3678 H inštalatér

    

    


    

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Poďakovanie za 2%
     • Poďakovanie za 2%

      19. 5. 2020

      Radi by sme poďakovali zamestnancom školy, rodičom, sponzorom, firmám a všetkým, ktorí prispeli 2% z daní na aktivity o. z. Pre technické vzdelávanie a mimovyučovacie aktivity.

    • Ponuka pre absolventov
     • Ponuka pre absolventov

      6. 5. 2020

      V reakcii na aktuálnu situáciu na trhu práce vznikla nedávno zaujímavá iniciatíva, ktorá pomáha absolventom získať relevantné pracovné ponuky.

      Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.poskole.sk. Veríme, že Vám táto iniciatíva bude prínosná a nadobudnuté vedomosti zo štúdia čoskoro zúročíte vo Vašich nových pracovných pozíciách.

    • Veľkonočné sviatky
     • Veľkonočné sviatky

      8. 4. 2020

      Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci!

      Želám Vám k týmto VEĽKONOČNÝM SVIATKOM tie najkrajšie dni plné rodinnej pohody a v spoločnosti najcennejších ľudí okolo vás.
      Veľa radosti, šťastia a pokoja a nech atmosféra týchto dní sa prenesie i do zvyšku vášho života.

      riaditeľka školy

    • Milí maturanti!
     • Milí maturanti!

      1. 4. 2020

      Ak ste ešte nepodali prihlášku na VŠ a stále to zvažujete, skontrolujte si úpravu postupov pri podávaní prihlášok v súčasnej situácii spôsobenej koronavírusom u konkrétnej univerzity a jej fakulty. Niektoré univerzity a vysoké školy predlžujú termíny podania prihlášok. Mnohé univerzity využívajú len elektronickú prihlášku. Tie, ktoré vyžadovali aj potvrdenia strednou školou oznamujú, že to sa môže doložiť dodatočne spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia alebo v deň zápisu do ročníka. Niektoré univerzity akceptujú prihlášky aj formou ich vytlačenia, podpísania, naskenovania (fotka z mobilu postačí) a nahrania do systému Elektronická prihláška. V takých prípadoch prihlášku môžete stiahnuť na:

    • 28. marec - DEŇ UČITEĽOV
     • 28. marec - DEŇ UČITEĽOV

      27. 3. 2020

      Ďakujeme všetkým úžasným pedagogickým zamestnancom SOŠ technickej za ich prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

      „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.

      Jan Amos Komenský

  • Profil školy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Fotogaléria

   • Súťaž Bezpečné dni v práci
   • Návšteva z Regrutačnej skupiny Prešov OS SR, Vojenskej polície a Pozemných síl OS SR
   • Lyžiarsky kurz
   • Volejbalový turnaj zamestnancov SŠ
   • Vianočná burza
   • Športové Vianoce
   • Osemsmerovkár v anglickom a ruskom jazyku
   • Školské kolo v predpisoch BOZP 2019
   • Mladý remeselník 2019
   • Exkurzia Zvolen 2019
   • Imatrikulácia 2019
   • Daruj svoju kvapku krvi (29.10.2019)