• PONUKA ŠTÚDIA 2021/2022 - termín na podanie prihlášky - do 16. apríla 2021

   Pre všetkých deviatakov, ale aj tých, ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie, Vám ponúkame v školskom roku 2021/2022 nasledujúce druhy štúdia
  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • MAREC - MESIAC KNIHY
     • MAREC - MESIAC KNIHY

      1. 3. 2021

      Zima stráca na sile, jar sa pomaly a isto blíži a okrem toho mesiac marec nám pripomína, že viac, ako inokedy, by nám mohol byť svet kníh bližší.

      Niekto uprednostňuje elektronické čítanie kníh, iný zas dobrý pocit mať knihu priamo v ruke, spoznávať osudy romantických, rozprávkových alebo akčných hrdinov, či dokonca namáhať svoj mozog a pamäť pri odbornej literatúre.

    • 8. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP
     • 8. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP

      18. 2. 2021

      Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce tvorí dôležitú súčasť nášho života a to nielen pri plnení pracovných povinností u zamestnávateľa, ale aj v škole napr. pri telocviku, meraniach, doma pri upratovaní varení, „bláznení sa“, na turistike.....

      Chceš sa vedieť orientovať v pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), mať prehľad o právach a povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov v tejto oblasti? Ak áno zapoj sa do školského kola.

    • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo
     • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo

      17. 2. 2021

      Olympiáda z finančnej gramotnosti ponúka možnosť preveriť si vedomosti zo sveta financií, bankovníctva, poisťovníctva a finančnej matematiky. Súťaž je organizovaná v dvoch kolách. Prvé kolo bude tzv. zahrievacie, kde si žiaci môžu vyskúšať svoje vedomosti. Skúšobný online test je pridelený všetkým žiakom našej školy a bude spustený 22.02.2021 o 8.00 h. Test bude otvorený do 05.03.2021. Druhé kolo bude určené pre žiakov, ktorí sa po prázdninách prihlásia do súťaže. Výzva na prihlásenie a pravidlá druhého kola budú zverejnené na stránke školy prvý marcový týždeň.Tešíme sa na Vašu účasť.Gajdošová M., Nováková M.

    • AKÁ VŠ JE PRE MŇA VHODNÁ?
     • AKÁ VŠ JE PRE MŇA VHODNÁ?

      29. 1. 2021

      Ak sa stále rozhoduješ, na ktorú vysokú si podať prihlášku, máme pre teba tip.

      Zuzana Záhradníková, profesionálna kariérová poradkyňa, už 7 rokov radí stredoškolákom pri výbere najvhodnejšej vysokej školy.

      Vo webinári ti

      • poskytne návod, ako sa priblížiš k svojej ideálnej vysokej škole.
      • poradí,
    • SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE
     • SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE

      22. 1. 2021

      V rámci celoplošného skríningu v dňoch 23. - 24. 01. 2021 sa môžete bezplatne otestovať antigénovými testami v priestoroch našej školy, kde bude vytvorené mobilné odberné miesto. Testovanie sa bude realizovať v čase od 8.00 do 20.00 hod., s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12:00 do 12:45 hod. a od 17:00 do 17:45 hod.

  •                         

  • NAŠI PARTNERI

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • ČO VÁM PONÚKAME?

    • Praktické zručnosti
    • získané v renomovaných firmách na pracoviskách alebo v systéme duálneho vzdelávania
    • 100 % uplatnenie absolventov
    • v podnikateľskej sfére a na globálnom trhu práce
    • Finančné výhody
    • za vykonané produktívne práce, motivačné štipendium, bonusy za vzorné študijné výsledky
    • Komplexný areál
    • vlastnú školskú jedáleň, internát, futbalové ihrisko, tenisové kurty, telocvične
    • Záujmové aktivity
    • súťaže, exkurzie, veľtrhy, výstavy, krúžky
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    • skola@sost-po.sk
    • vrátnica: +421 51 7714 561
    • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
    • 2021303251
    • 00893251
    • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
    • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
    • admin@sost-po.sk
    • admin@sost-po.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje