• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    • Email školy
    • skola@sost-po.sk
    • Telefón
    • sekretariát: +421 51 7714 560
     vrátnica: +421 51 7714 561
    • Adresa školy
    • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
     080 01 Prešov
     Slovakia
    • DIČ
    • 2021303251
    • IČO
    • 00893251
    • Bankové spojenie
    • Štátna pokladnica - škola
     Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
    • Školská jedáleň
    • Štátna pokladnica - školská jedáleň
     Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
    • Email na správcu obsahu
    • admin@sost-po.sk
    • Email na webmastera
    • admin@sost-po.sk
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje