• Učitelia

    • Ing. Janka Galdunová
    • Ing. Janka GaldunováRiaditeľka
     director@sost-po.sk
    • Mgr. Zuzana Výbošťoková
    • Mgr. Zuzana VýbošťokováZástupkyňa
     zuzana.vybostokova@sost-po.sk
    • Ing. Pavol Baran
    • Ing. Pavol BaranUčiteľ
     pavol.baran@sost-po.sk
    • Mgr. Jana Cmarová
    • Mgr. Jana CmarováUčiteľka
     jana.cmarova@sost-po.sk
    • Mgr. Marcela Gajdošová
    • Mgr. Marcela GajdošováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.B
     marcela.gajdosova@sost-po.sk
    • Ing. Ľubomír Greš
    • Ing. Ľubomír GrešUčiteľ
     lubomir.gres@sost-po.sk
    • Ing. Jana Halagová
    • Ing. Jana HalagováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.SE, III.A
     jana.halagova@sost-po.sk
    • PaedDr. Katarína Jedináková
    • PaedDr. Katarína JedinákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.D
     katarina.jedinakova@sost-po.sk
    • Ing. Anton Kaňuščák
    • Ing. Anton KaňuščákUčiteľ
     anton.kanuscak@sost-po.sk
    • Mgr. Iveta Kočišková
    • Mgr. Iveta KočiškováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
     iveta.kociskova@sost-po.sk
    • Mgr. Jozef Košút
    • Mgr. Jozef KošútUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.G, III.E
     jozef.kosut@sost-po.sk
    • Ing. Kristína Mihňáková
    • Ing. Kristína MihňákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.D
     kristina.mihnakova@sost-po.sk
    • Ing. Katarína Nováková
    • Ing. Katarína NovákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
     katarina.novakova@sost-po.sk
    • Ing. Martina Nováková, PhD.
    • Ing. Martina Nováková, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: III.C
     martina.novakova@sost-po.sk
    • Ing. Eva Pavlíková
    • Ing. Eva PavlíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.NS
     eva.pavlikova@sost-po.sk
    • Ing. Peter Prihoda
    • Ing. Peter PrihodaUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.SI, II.SI, IV.A
     peter.prihoda@sost-po.sk
    • Mgr. Lýdia Repeľová
    • Mgr. Lýdia RepeľováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
     lydia.repelova@sost-po.sk
    • Mgr. Adela Sabolová
    • Mgr. Adela SabolováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
     adela.sabolova@sost-po.sk
    • Mgr. Ivana Sekeráková
    • Mgr. Ivana SekerákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
     ivana.sekerakova@sost-po.sk
    • Mgr. Alena Šálková
    • Mgr. Alena ŠálkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.C
     alena.salkova@sost-po.sk
    • Ing. Iveta Trnková
    • Ing. Iveta TrnkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.E
     iveta.trnkova@sost-po.sk
    • Ing. Peter Zusko
    • Ing. Peter ZuskoUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.D, II.G
     peter.zuzko@sost-po.sk
    • Mgr. Viera Sárossy Vargová
    • Mgr. Viera Sárossy VargováAsistentka učiteľka
     viera.vargova@sost-po.sk
    • Ing. Andrea Jurciková
    • Ing. Andrea JurcikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.F
     andrea.jurcikova@sost-po.sk
    • Mgr. Miriam Rojáková
    • Mgr. Miriam RojákováUčiteľka
    • Mgr. Adriana Puchalová
    • Mgr. Adriana PuchalováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.E, I.NS
     adriana.puchalova@sost-po.sk
    • Ing. Ľuba Bičejová, PhD.
    • Ing. Ľuba Bičejová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: I.C
    • Ing. Štefan Karabáč, PhD.
    • Ing. Štefan Karabáč, PhD.Učiteľ
     Triedny učiteľ: I.S
    • Mária Plačková
    • Mária PlačkováKuchárka
    • Ing. Marián Stanko
    • Ing. Marián StankoMajster
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    • skola@sost-po.sk
    • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
    • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
    • 2021303251
    • 00893251
    • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
    • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
    • admin@sost-po.sk
    • admin@sost-po.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje