• Učebné odbory - 3 ročné

    • 2464 H STROJNÝ MECHANIK

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 3 ROKY

    • UKONČOVANIE ŠTÚDIA - ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE - ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

    • UČEBNÝ PLÁN - STROJNÝ MECHANIK_SDV

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, spôsobilý pracovať na konvenčných obrábacích strojoch a so schopnosťami obsluhovať, opravovať a vykonávať údržbu výrobných zariadení a rôznych mechanizmov.

       Absolvent môže získať základný zváračský kurz pre jednotlivé druhy zvárania- TIG, MIG/MAG, pre zváranie plameňom a elektrickým oblúkom a odbornú spôsobilosť pre výkon prác vo výškach.

    • Absolvent vie:

     • Využívať softvér pre tvorbu technickej a technologickej dokumentácie a vyhotoviť technickú dokumentáciu v elektronickej podobe
     • Vyhotoviť výrobok podľa technického výkresu a určeného technologického postupu
     • Pracovať na konvenčných obrábacích strojoch
     • Obsluhovať, opravovať a vykonávať údržbu výrobných zariadení, dopravných a iných mechanizmov
     • Diagnostikovať poruchu na technickom zariadení, stanoviť optimálny spôsob opravy aj s jej realizáciou.
    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent sa uplatní ako odborne kvalifikovaný pracovník v rôznych oblastiach a činnostiach strojárskej praxe, najmä pri obsluhe a opravách obrábacích strojov, výrobných zariadení, dopravných a iných mechanizmov. Taktiež môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu strojárskeho zamerania.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje