• Ponuka štúdia

     • POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

     •  

      V školskom roku 2022/2023 otvárame 2 - ročné odbory pre uchádzačov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie (už majú maturitné vysvedčenie). Štúdium sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky, ktoré neboli súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky.

      Podávanie prihlášok je do 31. mája 2022 osobne na sekretariáte školy, poštou alebo elektronicky na adresu sekretariat@sost-po.sk.

      Prihlášku je možné stiahnuť v časti "Uchádzači - Prihlášky".

       

      Pozn.: Pomaturitné štúdium sa bude realizovať pri minimálnom počte 8 uchádzačov v každom odbore.

      Pomaturitné štúdium organizujeme v odbore:

      3693 K technik energetických zariadení budov

      3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje