• Novinky

    • Kvíz o peniazoch
     • Kvíz o peniazoch

      25. 10. 2021

      Chceš sa dozvedieť niečo viac o peniazoch?

      Zajtra 26. 10. 2021 sa počas veľkej prestávky v priestoroch „Oddychovky“ môžeš oboznámiť s peniazmi a históriou razenia mincí na Slovensku. Svoje vedomosti si môžeš overiť  v kvíze.

      Tešíme sa na Tvoju účasť.

      P. u. Gajdošová a Chovancová

    • Bezpečne na internete
     • Bezpečne na internete

      22. 10. 2021

      V piatok 22.10. 2021 sa žiaci I.C triedy zúčastnili workshopu Bezpečne na internete, ktorý lektorovali p. Žilka a p. Smatana z centra pre podporu neformálneho vzdelávania Cenef v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja. Žiaci si vyskúšali aktivitu "Hon na čarodejnice" zameranú na pochopenie kritického myslenia. Workshop sa realizoval v rámci projektu #zlepšimeto!2021

      Mgr. Alena Šálková

      Koordinátor ŽŠR

    • Skrášlili sme okolie školy
     • Skrášlili sme okolie školy

      21. 10. 2021

      Október je mesiac, ku ktorému neodmysliteľne patrí výsadba stromčekov. Preto si žiaci II. A triedy vyhrnuli rukávy a bez dlhých rečí sa pustili do práce. Výsledkom bolo vysadenie 14 stromčekov v areáli školy.  O dva roky, keď budú maturovať, sa plánujú s nimi odfotiť a porovnať o koľko narástli. No a ako tvrdili, stále keď pôjdu okolo školy alebo ju navštívia, v nich ostane spomienka, že tu po nich niečo ostalo.

      Ing. Peter Prihoda.

    • OUTDOOR s Ľudovítom Štúrom.
     • OUTDOOR s Ľudovítom Štúrom.

      20. 10. 2021

      Ihrisko školy sa stalo pre I.D triedu, v rámci jednej vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry, novým priestorom na vzdelávanie.

      Fyzická rozcvička, orientácia v priestore – mapa pôdorysu školy, úlohy na dopĺňanie, pri ktorých sa žiaci bližšie oboznámili s osobnosťou Ľudovíta Štúra a súťaž v skladaní slov, tvorili základný kameň outdoorovej vyučovacej hodiny.

       

      „Vyučovanie má srdce vyšľachtiť, myseľ osvietiť,

      človeka do sveta a života pripraviť.

      Ľudovít Velislav Štúr

    • Virtuálne dni otvorených dverí pre maturantov.
     • Virtuálne dni otvorených dverí pre maturantov.

      11. 10. 2021

      Končiaci maturanti sa aj tento rok môžu zúčastniť celoslovenských virtuálnych dni otvorených dverí. Virtuálny deň otvorených dverí prináša možnosť spoznať vysoké školy z pohodlia domova. Stačí kliknúť na stránku narodnekariernecentrum.sk/virtualnydod a zvoliť si fakulty podľa záujmu.

      Pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v roku 2021 je pripravených aj päť tematicky ladených vysielaní. Ich zameranie bolo vybrané podľa toho, čo mladých ľudí najviac zaujíma a na čo sa zástupcov škôl najčastejšie pýtajú.

      Virtuálny DOD odštartuje už čoskoro a ponúkne týchto päť vysielaní:

      • Čo sa na našej škole študuje a aké majú absolventi uplatnenie (13.-14.10.)
      • Študentský život na VŠ (24.-25.11.)
      • Ako zvládnuť prvý ročník VŠ (15.-16.12.)
      • Možnosti ubytovania pre prvákov (19.-20.1.)
      • Koľko ma bude stáť štúdium (23.-24.2.).

      Netreba nikam cestovať a predsa je možné nazrieť do prednáškových miestností, na internát, dozvedieť sa informácie o  zvolenom odbore. Kde študenti praxujú? Aké športové a kultúrne vyžitie ponúka mesto, v ktorom škola sídli? Koľko bude stáť ubytovanie na internáte a čo ďalšie náklady? Ušetri čas, peniaze aj námahu. 

      Registrácia a viac informácií je na stránke:

      Virtuálny deň otvorených dverí | Končím školu (narodnekariernecentrum.sk)

    • Dni nezábudiek
     • Dni nezábudiek

      5. 10. 2021

      Dňa 7. októbra sa v priestoroch "Oddychovky" uskutoční verejná zbierka s názvom Dni nezábudiek s cieľom podporiť duševné zdravie a linku dôvery na Slovensku. K danej zbierke si budete môcť vypočuť krátke rozhlasové vysielanie o 10:00 hod. v školskom rozhlase. Za každý finančný príspevok vás čaká odmena v podobe odznaku nezábudky. Teší sa na vás Žiacka školská rada.Akcia sa uskutoční s podporou: RMPK www.rmpk.sk, PSK www.psk.sk a Rady rodičov pri SOŠ technickej.

      https://dusevnezdravie.sk/project/dni-nezabudiek/

    • VIRTUÁLNA EXKURZIA: „Po stopách P. O. Hviezdoslava.“
     • VIRTUÁLNA EXKURZIA: „Po stopách P. O. Hviezdoslava.“

      30. 9. 2021

      III.A trieda, prostredníctvom prezentácie, historického dokumentu o živote a tvorbe Pavla Országha Hviezdoslava, bližšie spoznala výraznú osobnosť slovenského realizmu.

      Okrem počutých poznatkov mali žiaci nakresliť, vytvoriť POZNÁVACIU MAPU, vďaka ktorej každý návštevník Slovenska, cudzinec či domáci, spozná osobnosť P. O. Hviezdoslava.

      Dúfame, že neskôr bude priaznivejšia situácia aj osobne navštíviť Oravu – rodný kraj autora a naživo pokračovať po jeho stopách: „3.A tejto myšlienke fandí!“

    • Európsky deň jazykov 2021
     • Európsky deň jazykov 2021

      27. 9. 2021

      Dnes 27. septembra sme realizovali k Európskemu dňu jazykov 2021 niekoľko aktivít. O 10.00 hod sa konalo rozhlasové vysielanie o jazykoch a ich zaujímavostiach, cez veľkú prestávku si žiaci a zamestnanci školy mohli v priestoroch „Oddychovky“ pozrieť menšiu výstavu suvenírov, magnetiek, literatúry a dennej tlače z anglicky a rusky hovoriacich krajín ako aj ostatných krajín Európy. Na televíznej obrazovke boli prezentované projekty žiakov maturitných tried na tému Anglicky hovoriace krajiny Európy. Obsah hodín anglického jazyka sa prispôsobil a žiaci mali možnosť získať informácie o histórii angličtiny, o základných faktoch Veľkej Británie, pri výučbe boli využité rôzne interaktívne jazykové hry. Zároveň v  „Oddychovke“ prebehla anketa členov ŽŠR k aktivitám, ktoré realizujú. Študenti sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov môžu realizovať aj v dizajnérskej súťaži „Tričko k Európskemu dňu jazykov“.

      https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx

      Aktivita sa uskutočnila s podporou RMPK, PSK a Radou rodičov pri SOŠ technickej.

      www.rmpk.sk

      www.psk.sk

      Mgr. Alena Šálková

      Koordinátorka ŽŠR

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      24. 9. 2021

      Dnes sa uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka prostredníctvom 2 členov ŽŠR v priestoroch Oddychovky. Mali ste možnosť počuť rozhlasové vysielanie počas 2. vyučovacej hodiny a cez veľkú prestávku prispieť dobrovoľnou sumou k skvalitneniu života slabozrakých a nevidiacich. Zbierka zároveň prebehla už aj včera na školskom internáte. Za každý príspevok srdečne ďakujeme.

      Alena Šálková, koordinátor ŽŠR

    • EKO Workschop
     • EKO Workschop

      24. 9. 2021

      Od septembra sa spúšťa EKO workshop, do ktorého sa môže prihlásiť každý študent nad 15 rokov. Pôjde o praktický krúžok, kde môžeš rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu života tvojej školy, komunity, blízkeho okolia.

      Kurz je pripravený pre študentov stredných škôl (vek 15+).  Ak máš chuť rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu nášho života a naše okolie, prihlás sa!

      Náš kurz trvá 10 mesiacov, uvidíme sa každé 2 týždne a náš spoločný čas obohatia mega zaujímaví hostia z rôznych sfér ochrany prírody. Lektori ťa budú viesť, ako vyriešiť komplikované konkrétne, nie veľmi ekologické situácie. Veríme, že spoluprácou v mikro skupinkách 3 – 4 študentov nájdeme čo najzelenšie riešenie, ktoré navyše pretavíme do reality. Náš workshop stojí 5 eur na mesiac a po zápise je potrebné uhradiť 50% zálohu, teda 25 eur.

      O termínoch stretnutí sa informujte u príslušných lektorov v danom meste.

       

      Na konci nášho kurzu získaš okrem certifikátu možnosť vyhrať expedíciu cez Eartwatch a byť tak súčasťou reálneho výskumu, ktorý sa uskutoční vo voľnej prírode. Viac o súťaži nájdeš tu.

      Najlepšie projekty Ekoworkshopu budú vyhodnotené a predstavené na medzinárodnom športovom podujatí EYOF 2022 v Banskej Bystrici (https://eyof2022.com). Aj vďaka tomuto podujatiu sa budeme snažiť šíriť eko vzdelávanie pomedzi čo najväčší počet mladých ľudí počas celého školského roku 2021/22.

      Pomôž nám nájsť budúceho climate lídra – ministra životného prostredia, šéfa ochrany prírody, primátora, poslanca, podnikateľa, ktorý o pár rokov bude vedieť, aké kľúčové kroky treba urobiť pre kvalitnejší a zdravší stav Slovenska. Rozhodli sme sa investovať energiu, čas a peniaze do tvojho vzdelávania, lebo veríme, že našimi aktivitami nájdeme a pômožeme aspoň jednému z vás. Chceme ťa inšpirovať a rozvíjať tvoje schopnosti!

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje