• Novinky

    • Európsky deň jazykov 2021
     • Európsky deň jazykov 2021

      27. 9. 2021

      Dnes 27. septembra sme realizovali k Európskemu dňu jazykov 2021 niekoľko aktivít. O 10.00 hod sa konalo rozhlasové vysielanie o jazykoch a ich zaujímavostiach, cez veľkú prestávku si žiaci a zamestnanci školy mohli v priestoroch „Oddychovky“ pozrieť menšiu výstavu suvenírov, magnetiek, literatúry a dennej tlače z anglicky a rusky hovoriacich krajín ako aj ostatných krajín Európy. Na televíznej obrazovke boli prezentované projekty žiakov maturitných tried na tému Anglicky hovoriace krajiny Európy. Obsah hodín anglického jazyka sa prispôsobil a žiaci mali možnosť získať informácie o histórii angličtiny, o základných faktoch Veľkej Británie, pri výučbe boli využité rôzne interaktívne jazykové hry. Zároveň v  „Oddychovke“ prebehla anketa členov ŽŠR k aktivitám, ktoré realizujú. Študenti sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov môžu realizovať aj v dizajnérskej súťaži „Tričko k Európskemu dňu jazykov“.

      https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx

      Aktivita sa uskutočnila s podporou RMPK, PSK a Radou rodičov pri SOŠ technickej.

      www.rmpk.sk

      www.psk.sk

      Mgr. Alena Šálková

      Koordinátorka ŽŠR

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      24. 9. 2021

      Dnes sa uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka prostredníctvom 2 členov ŽŠR v priestoroch Oddychovky. Mali ste možnosť počuť rozhlasové vysielanie počas 2. vyučovacej hodiny a cez veľkú prestávku prispieť dobrovoľnou sumou k skvalitneniu života slabozrakých a nevidiacich. Zbierka zároveň prebehla už aj včera na školskom internáte. Za každý príspevok srdečne ďakujeme.

      Alena Šálková, koordinátor ŽŠR

    • EKO Workschop
     • EKO Workschop

      24. 9. 2021

      Od septembra sa spúšťa EKO workshop, do ktorého sa môže prihlásiť každý študent nad 15 rokov. Pôjde o praktický krúžok, kde môžeš rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu života tvojej školy, komunity, blízkeho okolia.

      Kurz je pripravený pre študentov stredných škôl (vek 15+).  Ak máš chuť rozšíriť svoje znalosti o ochrane životného prostredia, podieľať sa na projektoch, ktoré reálne zlepšia kvalitu nášho života a naše okolie, prihlás sa!

      Náš kurz trvá 10 mesiacov, uvidíme sa každé 2 týždne a náš spoločný čas obohatia mega zaujímaví hostia z rôznych sfér ochrany prírody. Lektori ťa budú viesť, ako vyriešiť komplikované konkrétne, nie veľmi ekologické situácie. Veríme, že spoluprácou v mikro skupinkách 3 – 4 študentov nájdeme čo najzelenšie riešenie, ktoré navyše pretavíme do reality. Náš workshop stojí 5 eur na mesiac a po zápise je potrebné uhradiť 50% zálohu, teda 25 eur.

      O termínoch stretnutí sa informujte u príslušných lektorov v danom meste.

       

      Na konci nášho kurzu získaš okrem certifikátu možnosť vyhrať expedíciu cez Eartwatch a byť tak súčasťou reálneho výskumu, ktorý sa uskutoční vo voľnej prírode. Viac o súťaži nájdeš tu.

      Najlepšie projekty Ekoworkshopu budú vyhodnotené a predstavené na medzinárodnom športovom podujatí EYOF 2022 v Banskej Bystrici (https://eyof2022.com). Aj vďaka tomuto podujatiu sa budeme snažiť šíriť eko vzdelávanie pomedzi čo najväčší počet mladých ľudí počas celého školského roku 2021/22.

      Pomôž nám nájsť budúceho climate lídra – ministra životného prostredia, šéfa ochrany prírody, primátora, poslanca, podnikateľa, ktorý o pár rokov bude vedieť, aké kľúčové kroky treba urobiť pre kvalitnejší a zdravší stav Slovenska. Rozhodli sme sa investovať energiu, čas a peniaze do tvojho vzdelávania, lebo veríme, že našimi aktivitami nájdeme a pômožeme aspoň jednému z vás. Chceme ťa inšpirovať a rozvíjať tvoje schopnosti!

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      22. 9. 2021

      Milí žiaci, rodičia, zamestnanci.

      Aj tento rok sa naša škola zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka, aby sme skvalitnili život nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. Zbierka a uskutoční v piatok 24.9.2021 v priestoroch školy a v spolupráci so Školským internátom aj vo štvrtok 23.9.2021 v priestoroch internátu. Doobedu prebehne krátke rozhlasové vysielanie k tejto zbierke. Počas veľkej prestávky Vás všetkých pozývame do priestorov "Oddychovky", kde členovia Žiackej školskej rady budú realizovať samotnú zbierku. Príspevok je dobrovoľný, odmenou je biela pastelka v tvare kancelarskej sponky a skvelý pocit, že prispievate na skutočne dobrú vec.

      www.bielapastelka.sk

      www.unss.sk - publikácie a videá

      www.okamih.eu - magazín o živote so zrakovým postihnutím

      https://www.youtube.com/watch?v=OoBrDeG6n6o  - video 1 deň ako nevidiaci, youtuber Mišo

    • Voľby do ŽŠR
     • Voľby do ŽŠR

      21. 9. 2021

      Dňa 20. septembra 2021 sa v priestoroch "Oddychovky" konali voľby do Žiackej školskej rady. Volieb sa zúčastnilo 11 predsedov tried, ktorí volili z  8 kandidátov uchádzajúcich sa o členstvo. Do ŽŠR tak boli tajným hlasovaním zvolení 3 žiaci: 1. Ilavský Marián, II.C, 9 hlasov, 2. Komara Branislav, I. C, 8 hlasov a 3. Šarina Peter, I.C, 5 hlasov.

      Naša ŽŠR má týchto členov celkovo:

      1. Cyril Potocký, II.B, predseda

      2. Alexander Lukáč, III.B, podpredseda

      3. Kristián Bujňák, I.NS

      4. Tomáš Pavlík, IV.B

      5. Michal Demčák, II.D

      6. Aleš Mikula, II.A

      7. Timotej Fajčík, III.A

      8. Ladislav Lukáč, IV.A

      9. Peter Šarina, I.C

      10. Branislav Komara, I.C

      11. Marián Ilavský, II.C

       

      Alexander Lukáč, III.B

      podpredseda ŽŠR

    • DNI DOBROVOĽNÍCTVA MESTA PREŠOV 2021
     • DNI DOBROVOĽNÍCTVA MESTA PREŠOV 2021

      20. 9. 2021

      Dvadsiaty september 2021 bol pre žiakov II.B triedy špeciálny v dobrovoľníckej službe pre Denný stacionár na Sabinovskej ulici v Prešove.

      Hrabanie lístia, zametanie, pletie buriny, zbieranie opadaných šišiek, bolo našou hlavnou náplňou.

      Chlapci II.B triedy, okrem dobrého pocitu pomoci iným, si odnášajú aj zľavové kupóny do kníhkupectva, bezobalového obchodu alebo lanového centra, venované Prešovským dobrovoľníckym centrom.

      Dovidenia o rok.

       

      Mgr. Ivana Sekeráková

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

      17. 9. 2021

      V pondelok 20. 09. 2021 o 14.00 h sa v malej zasadačke  uskutoční školenie BOZP ako náhradný termín pre tých, ktorí školenie neabsolvovali začiatkom septembra a školenie v tomto čase bude aj pre externé večerné skrátené štúdium.

    • Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

      16. 9. 2021

      Európsky týždeň mobility potrvá od 16.9.2021 do 22.9.2021. Šíriť posolstvo tejto kampane bude aj mesto Prešov, ktoré sa k tomu zaviazalo podpisom takzvanej Charty 2021. DPMP ponúkne počas takzvaného Dňa bez áut bezplatné cestovanie v MHD, novinkou bude žrebovanie o predplatné cestovné lístky. Zvýhodnená bude aj jazda na zdieľanej elektrokolobežke či bicykli. 

      Európsky týždeň mobility v Prešove tento rok prinesie zaujímavé novinky. Aktuálny ročník Európskeho týždňa mobility nesie podtitul „Cestujme ekologicky, buďme zdraví.“ Svoje motorové vozidlá preto nechajte zaparkované doma a neváhajte využiť zdravší a príjemnejší spôsob prepravy. Pomôžete tak sebe, životnému prostrediu a odľahčíte prehustenú dopravu v našom meste.

      Mesto Prešov v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Prešov tento rok pripravili zaujímavú novinku v podobe žrebovania o predplatné cestovné lístky, súčasťou ktorého sa môže stať každý kto už využíva alebo sa rozhodne využívať služby prešovskej MHD a uprednostniť tak verejnú hromadnú dopravu pred individuálnou motorovou dopravou. Cieľom súťaže je, v zmysle výročnej témy Európskeho týždňa mobility 2021, odmeniť cestujúcich, ktorí už využívajú služby mestskej hromadnej dopravy alebo tak urobia v najbližšom období.

      Európsky týždeň mobility zavŕši v stredu 22.9.2021 tradičné podujatie s názvom Deň bez áut, počas ktorého bude cestovanie v MHD na denných linkách bezplatné pre všetkých ľudí. 

      Viac informácii na: https://www.presov.sk/oznamy/europsky-tyzden-mobility-v-presove-tento-rok-prinesie-zaujimave-novinky.html

      Zdroj: https://www.presov.sk/oznamy/europsky-tyzden-mobility-v-presove-tento-rok-prinesie-zaujimave-novinky.html

      Ing. Peter Prihoda

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      10. 9. 2021

      Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že riaditeľka školy udeľuje žiakom v dňoch 13. a 14. septembra 2021  riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov súvisiacich s návštevou Svätého otca Františka na Slovensku.

    • Voľby do Žiackej školskej rady
     • Voľby do Žiackej školskej rady

      10. 9. 2021

      Dňa 20.9.2021 sa uskutočnia voľby do ŽŠR pri SOŠ technickej. Voľby sa budú konať v priestoroch "Oddychovky" pri školskom bufete počas veľkej prestávky o 10.20-10.40 hod. Účasť predsedov tried a členov ŽŠR nutná. Triedne kolektívy nahlásia aktualizácie mien triednych predsedov koordinátorke ŽŠR.

      Na spoluprácu v novom školskom roku sa tešia členovia ŽŠR.

    • "Oddychovka"
     • "Oddychovka"

      10. 9. 2021

      Od apríla 2021 sa Žiacka školská rada zapojila do projektu #zlepsimeto!2021, v ktorom získala grant pre zriadenie našej "Oddychovky" v priestoroch pri školskom bufete a pod informačnou televíznou obrazovkou. Cieľom tohto projektu je vytvoriť oddychovú a diskusnú zónu pre žiakov a pedagógov. Zhotovilo sa sedenie v kaviarenskom a barovom štýle, s pomocou prostriedkov Rady rodičov pri SOŠ technickej sa zakúpila gaučová súprava, vytvoril sa foto obraz a foto stena s fotkami žiaka Filipa Kvašňaka zo IV.A. Žiaci a zamestnanci školy upravili daný priestor pre nové aktivity, ktoré sú súčasťou tohto projektu: Voľby do ŽŠR, verejná zbierka Biela pastelka, Euroscola, Prednáška s europoslancom, Európsky deň jazykov a iné.

      Projekt sa realizuje z grantu PSK a Rady mládeže prešovského kraja.

      https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/zakladne-informacie/

      https://www.rmpk.sk/

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      31. 8. 2021

      Milí rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 06.09.2021 o 16.00 hod. pre triedy I.A, I.B a I.C  v priestoroch Školskej jedálni a v utorok 07.09.2021 o 16.00 hod. pre triedy I.D, I.E a I.G v malej zasadačke školy.

      Program: 

      • informácie o priebehu štúdia
      • duálne vzdelávanie na praktickom vyučovaní
      • elektronický dochádzkový systém a ISIC karta (doprava)
      • informácie o možnostiach ubytovania - Školský internát
      • informácie o stravovaní v Školskej jedálni - objednávanie

      Následne budú pokračovať triedne aktívy s triednym učiteľom a majstrom odborného výcviku.

      Tešíme sa na Vás.

    • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022
     • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

      30. 8. 2021

      Milí žiaci, slávnostný začiatok školského roka 2. septembra 2021 bude prebiehať nasledovne:

      • 8:00 hod. príchod žiakov 2. ročníka do tried triednych učiteľov
      • 8:15 hod. príchod žiakov 3. ročníka do tried triednych učiteľov
      • 8:30 hod. príchod žiakov 4. ročníka a NS do tried triednych učiteľov
      • 8:45 – 9:00 hod. rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried pred školou (v prípade zlého počasia v priestoroch pred vrátnicou). Triedni učitelia odprevadia žiakov do svojich tried.
    • Školenie BOZP
     • Školenie BOZP

      26. 8. 2021

      V piatok 03. 09. 2021  sa uskutoční povinné školenie BOZP v Kongresovej sále SOŠ technickej podľa harmonogramu:

      08:00  žiaci prvého ročníka

      09:15  žiaci druhého ročníka

      10:30  žiaci tretieho ročníka

      11:45  žiaci štvrtého ročníka

      Účasť žiakov je povinná!

    • Naj online učiteľ PSK
     • Naj online učiteľ PSK

      9. 8. 2021

      Milí žiaci.

       

      Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK! Už len posledný týždeň máš možnosť nominovať.

      Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu anketu NAJ ONLINE UČITEĽ. V rámci tej je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí počas uplynulého „covidového“ školského roka vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

      Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore. 

      Využi ešte posledný týždeň ! Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov“ nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk. Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

      Tešíme sa na tvoje nominácie.

      Podmienky k nominovaniu:

      Naj online učiteľ je potrebné posielať nominácie na emailovú adresu nominacie@vucpo.sk do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. Do textu emailu je potrebné uviesť: meno nominovaného učiteľa, školu s adresou a zdôvodnením nominácie (Prečo nominuješ daného učiteľa. Čím ťa zaujal na hodinách a prečo boli jeho hodiny inovatívne, progresívne, zaujímavé, náučné, kreatívne a nezabudnuteľné. Pomôže Ti v tom návrh na ocenenie viď príloha.) Ak máš k dispozícii zaujímavú dokumentáciu k danému učiteľovi, môžeš ju pripojiť do prílohy. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje