• Kurzy

    • KURZY

    • TERMÍN  KURZ   ROZSAH KURZU ORGANIZÁCIA
     február 2022  Kurz zvárania - tvrdé spájkovanie medených potrubí   64 hodín Zváračská škola, 
     Prešov
     marec 2022

      Základy kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri  inej   činnosti

       24 hodín Spojená škola,
     Prešov

     apríl 2022

      Kurz základnej prípravy členov hasičských jednotiek pri inej   činnosti   40 hodín Safirs, s. r. o., Ružomberok
     apríl 2022  Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou   3 hodiny Inštitút práce, s. r. o., Pušovce
      jún 2022  Overenie elektrotechnickej spôsobilosti  na prácu na  vyhradených   elektrotechnických zariadeniach podľa  vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z

      Po úspešnom absolvovaní ŠO   technik energetických zariadení   budov a UO elektromechanik - ST

     SOŠ technická, Volgogradská 1 Prešov

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje