• Novinky

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      22. 9. 2021

      Milí žiaci, rodičia, zamestnanci.

      Aj tento rok sa naša škola zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka, aby sme skvalitnili život nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. Zbierka a uskutoční v piatok 24.9.2021 v priestoroch školy a v spolupráci so Školským internátom aj vo štvrtok 23.9.2021 v priestoroch internátu. Doobedu prebehne krátke rozhlasové vysielanie k tejto zbierke. Počas veľkej prestávky Vás všetkých pozývame do priestorov "Oddychovky", kde členovia Žiackej školskej rady budú realizovať samotnú zbierku. Príspevok je dobrovoľný, odmenou je biela pastelka v tvare kancelarskej sponky a skvelý pocit, že prispievate na skutočne dobrú vec.

      www.bielapastelka.sk

      www.unss.sk - publikácie a videá

      www.okamih.eu - magazín o živote so zrakovým postihnutím

      https://www.youtube.com/watch?v=OoBrDeG6n6o  - video 1 deň ako nevidiaci, youtuber Mišo

    • Voľby do ŽŠR
     • Voľby do ŽŠR

      21. 9. 2021

      Dňa 20. septembra 2021 sa v priestoroch "Oddychovky" konali voľby do Žiackej školskej rady. Volieb sa zúčastnilo 11 predsedov tried, ktorí volili z  8 kandidátov uchádzajúcich sa o členstvo. Do ŽŠR tak boli tajným hlasovaním zvolení 3 žiaci: 1. Ilavský Marián, II.C, 9 hlasov, 2. Komara Branislav, I. C, 8 hlasov a 3. Šarina Peter, I.C, 5 hlasov.

      Naša ŽŠR má týchto členov celkovo:

      1. Cyril Potocký, II.B, predseda

      2. Alexander Lukáč, III.B, podpredseda

      3. Kristián Bujňák, I.NS

      4. Tomáš Pavlík, IV.B

      5. Michal Demčák, II.D

      6. Aleš Mikula, II.A

      7. Timotej Fajčík, III.A

      8. Ladislav Lukáč, IV.A

      9. Peter Šarina, I.C

      10. Branislav Komara, I.C

      11. Marián Ilavský, II.C

       

      Alexander Lukáč, III.B

      podpredseda ŽŠR

    • DNI DOBROVOĽNÍCTVA MESTA PREŠOV 2021
     • DNI DOBROVOĽNÍCTVA MESTA PREŠOV 2021

      20. 9. 2021

      Dvadsiaty september 2021 bol pre žiakov II.B triedy špeciálny v dobrovoľníckej službe pre Denný stacionár na Sabinovskej ulici v Prešove.

      Hrabanie lístia, zametanie, pletie buriny, zbieranie opadaných šišiek, bolo našou hlavnou náplňou.

      Chlapci II.B triedy, okrem dobrého pocitu pomoci iným, si odnášajú aj zľavové kupóny do kníhkupectva, bezobalového obchodu alebo lanového centra, venované Prešovským dobrovoľníckym centrom.

      Dovidenia o rok.

       

      Mgr. Ivana Sekeráková

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

      17. 9. 2021

      V pondelok 20. 09. 2021 o 14.00 h sa v malej zasadačke  uskutoční školenie BOZP ako náhradný termín pre tých, ktorí školenie neabsolvovali začiatkom septembra a školenie v tomto čase bude aj pre externé večerné skrátené štúdium.

    • Európsky týždeň mobility
     • Európsky týždeň mobility

      16. 9. 2021

      Európsky týždeň mobility potrvá od 16.9.2021 do 22.9.2021. Šíriť posolstvo tejto kampane bude aj mesto Prešov, ktoré sa k tomu zaviazalo podpisom takzvanej Charty 2021. DPMP ponúkne počas takzvaného Dňa bez áut bezplatné cestovanie v MHD, novinkou bude žrebovanie o predplatné cestovné lístky. Zvýhodnená bude aj jazda na zdieľanej elektrokolobežke či bicykli. 

      Európsky týždeň mobility v Prešove tento rok prinesie zaujímavé novinky. Aktuálny ročník Európskeho týždňa mobility nesie podtitul „Cestujme ekologicky, buďme zdraví.“ Svoje motorové vozidlá preto nechajte zaparkované doma a neváhajte využiť zdravší a príjemnejší spôsob prepravy. Pomôžete tak sebe, životnému prostrediu a odľahčíte prehustenú dopravu v našom meste.

      Mesto Prešov v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Prešov tento rok pripravili zaujímavú novinku v podobe žrebovania o predplatné cestovné lístky, súčasťou ktorého sa môže stať každý kto už využíva alebo sa rozhodne využívať služby prešovskej MHD a uprednostniť tak verejnú hromadnú dopravu pred individuálnou motorovou dopravou. Cieľom súťaže je, v zmysle výročnej témy Európskeho týždňa mobility 2021, odmeniť cestujúcich, ktorí už využívajú služby mestskej hromadnej dopravy alebo tak urobia v najbližšom období.

      Európsky týždeň mobility zavŕši v stredu 22.9.2021 tradičné podujatie s názvom Deň bez áut, počas ktorého bude cestovanie v MHD na denných linkách bezplatné pre všetkých ľudí. 

      Viac informácii na: https://www.presov.sk/oznamy/europsky-tyzden-mobility-v-presove-tento-rok-prinesie-zaujimave-novinky.html

      Zdroj: https://www.presov.sk/oznamy/europsky-tyzden-mobility-v-presove-tento-rok-prinesie-zaujimave-novinky.html

      Ing. Peter Prihoda

    • Voľby do Žiackej školskej rady
     • Voľby do Žiackej školskej rady

      10. 9. 2021

      Dňa 20.9.2021 sa uskutočnia voľby do ŽŠR pri SOŠ technickej. Voľby sa budú konať v priestoroch "Oddychovky" pri školskom bufete počas veľkej prestávky o 10.20-10.40 hod. Účasť predsedov tried a členov ŽŠR nutná. Triedne kolektívy nahlásia aktualizácie mien triednych predsedov koordinátorke ŽŠR.

      Na spoluprácu v novom školskom roku sa tešia členovia ŽŠR.

    • "Oddychovka"
     • "Oddychovka"

      10. 9. 2021

      Od apríla 2021 sa Žiacka školská rada zapojila do projektu #zlepsimeto!2021, v ktorom získala grant pre zriadenie našej "Oddychovky" v priestoroch pri školskom bufete a pod informačnou televíznou obrazovkou. Cieľom tohto projektu je vytvoriť oddychovú a diskusnú zónu pre žiakov a pedagógov. Zhotovilo sa sedenie v kaviarenskom a barovom štýle, s pomocou prostriedkov Rady rodičov pri SOŠ technickej sa zakúpila gaučová súprava, vytvoril sa foto obraz a foto stena s fotkami žiaka Filipa Kvašňaka zo IV.A. Žiaci a zamestnanci školy upravili daný priestor pre nové aktivity, ktoré sú súčasťou tohto projektu: Voľby do ŽŠR, verejná zbierka Biela pastelka, Euroscola, Prednáška s europoslancom, Európsky deň jazykov a iné.

      Projekt sa realizuje z grantu PSK a Rady mládeže prešovského kraja.

      https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/zakladne-informacie/

      https://www.rmpk.sk/

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      31. 8. 2021

      Milí rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 06.09.2021 o 16.00 hod. pre triedy I.A, I.B a I.C  v priestoroch Školskej jedálni a v utorok 07.09.2021 o 16.00 hod. pre triedy I.D, I.E a I.G v malej zasadačke školy.

      Program: 

      • informácie o priebehu štúdia
      • duálne vzdelávanie na praktickom vyučovaní
      • elektronický dochádzkový systém a ISIC karta (doprava)
      • informácie o možnostiach ubytovania - Školský internát
      • informácie o stravovaní v Školskej jedálni - objednávanie

      Následne budú pokračovať triedne aktívy s triednym učiteľom a majstrom odborného výcviku.

      Tešíme sa na Vás.

    • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022
     • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

      30. 8. 2021

      Milí žiaci, slávnostný začiatok školského roka 2. septembra 2021 bude prebiehať nasledovne:

      • 8:00 hod. príchod žiakov 2. ročníka do tried triednych učiteľov
      • 8:15 hod. príchod žiakov 3. ročníka do tried triednych učiteľov
      • 8:30 hod. príchod žiakov 4. ročníka a NS do tried triednych učiteľov
      • 8:45 – 9:00 hod. rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried pred školou (v prípade zlého počasia v priestoroch pred vrátnicou). Triedni učitelia odprevadia žiakov do svojich tried.
    • Školenie BOZP
     • Školenie BOZP

      26. 8. 2021

      V piatok 03. 09. 2021  sa uskutoční povinné školenie BOZP v Kongresovej sále SOŠ technickej podľa harmonogramu:

      08:00  žiaci prvého ročníka

      09:15  žiaci druhého ročníka

      10:30  žiaci tretieho ročníka

      11:45  žiaci štvrtého ročníka

      Účasť žiakov je povinná!

    • Naj online učiteľ PSK
     • Naj online učiteľ PSK

      9. 8. 2021

      Milí žiaci.

       

      Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK! Už len posledný týždeň máš možnosť nominovať.

      Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu anketu NAJ ONLINE UČITEĽ. V rámci tej je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí počas uplynulého „covidového“ školského roka vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

      Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore. 

      Využi ešte posledný týždeň ! Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov“ nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk. Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

      Tešíme sa na tvoje nominácie.

      Podmienky k nominovaniu:

      Naj online učiteľ je potrebné posielať nominácie na emailovú adresu nominacie@vucpo.sk do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. Do textu emailu je potrebné uviesť: meno nominovaného učiteľa, školu s adresou a zdôvodnením nominácie (Prečo nominuješ daného učiteľa. Čím ťa zaujal na hodinách a prečo boli jeho hodiny inovatívne, progresívne, zaujímavé, náučné, kreatívne a nezabudnuteľné. Pomôže Ti v tom návrh na ocenenie viď príloha.) Ak máš k dispozícii zaujímavú dokumentáciu k danému učiteľovi, môžeš ju pripojiť do prílohy. 

    • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
     • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

      30. 6. 2021

      Vážené kolegyne a kolegovia, ctení rodičia a milí žiaci!

      Dovoľte mi, aby som v závere školského roka vyjadrila svoje poďakovanie všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom našej školy.  Ďakujem im za ich trpezlivosť, obetovanie voľného času a tvorivú prácu, ktorou dokazujú, že im na žiakoch a na škole záleží. Rodičom ďakujem za spoluprácu a pochopenie pri riešení krízových situácií.

      Prajem Vám všetkým pekné leto, bezpečný návrat do školy a dovidenia 2. septembra. J. Galdunová, RŠ

    • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2020/2021
     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2020/2021

      7. 6. 2021

      V tomto školskom roku prebehne Imatrikulácia prvákov netradične. Vzhľadom na dočasné hygienické opatrenia sa Imatrikulácia zrealizuje na báze triednických hodín v čase od 7. júna 2021 do 18. júna 2021 . Triedni učitelia odovzdajú imatrikulačné listy, prváci zložia imatrikulačný sľub a Rada rodičov pri SOŠ technickej poteší sladkou maličkosťou každého účastníka. Aj keď s oneskorením: „Vitajte prváci!“.

      Žiacka školská rada pri SOŠ technickej

    • Obnovenie preukazu žiaka v doprave cez SMS
     • Obnovenie preukazu žiaka v doprave cez SMS

      31. 5. 2021

      Od 01.06.2021 je možnosť si predĺžiť dopravnú licenciu pre všetkých pokračujúcich žiakov, ktorí používajú ISIC kartu v doprave. Po predĺžení bude karta platná u dopravcov (MHD, SAD, ŽSR...) cez prázdniny a v novom školskom roku 2021/2022.

      Postup predĺženia dopravnej licencie od 01.06.2021:  

      1. Pošli SMS na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov),

      2. Počkaj na potvrdzujúce SMS. Prvá SMS je spoplatnená sumou 3€ a slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

      3. Prilož preukaz študenta na terminál v škole, miestnosť A14 alebo verejný terminál a aktivuj tak svoju zľavu.

      4. Uži si naplno zvýhodnené cestovanie so svojím preukazom študenta.

      UPOZORNENIE: Ak si ukončil posledný ročník v štúdiu na strednej škole, od 1. júla 2021 nemáš ďalej nárok na zľavnené cestovné.

      Na predĺženie je možné využiť aj stránku https://moja.dopravnakarta.sk/ alebo appku UBIAN.

      Ako prolongovať môj preukaz žiaka v appke UBIAN?

      1. Stiahni si apku UBIAN.  

      2. Klikni na Môj UBIAN.

      3. Zvoľ možnosť Preukaz študenta. Pri registrácii stačí zadať: tvoje meno, priezvisko a číslo z čipu na preukaze študenta.

      4. Aplikácia ti zobrazí informácie z tvojho preukazu študenta.

      5. Klikni na Prolongovať 2021/2022.

      6. Odošli predvyplnenú SMS, ktorá slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Jej cena je 3€. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

      7. Prilož preukaz študenta na terminál v škole miestnosť A14 alebo verejný terminál a aktivuj tak svoju zľavu.

      8. Uži si naplno zvýhodnené cestovanie so svojím preukazom študenta. 

       

    • Projekt "Zariaďovacie predmety"
     • Projekt "Zariaďovacie predmety"

      18. 5. 2021

      Žiak II. A triedy Stanislav Galdun zo  študijného odboru technik energetických zariadení budov pracoval na projekte z predmetu technológia. Témou projektu boli zariaďovacie predmety. V rámci projektu vyrobil nádherné drevené umývadlo. Študentovi prajeme aj naďalej veľa úspechov.

      Ing. Peter Prihoda

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje