• Novinky

    • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021
     • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

      30. 6. 2021

      Vážené kolegyne a kolegovia, ctení rodičia a milí žiaci!

      Dovoľte mi, aby som v závere školského roka vyjadrila svoje poďakovanie všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom našej školy.  Ďakujem im za ich trpezlivosť, obetovanie voľného času a tvorivú prácu, ktorou dokazujú, že im na žiakoch a na škole záleží. Rodičom ďakujem za spoluprácu a pochopenie pri riešení krízových situácií.

      Prajem Vám všetkým pekné leto, bezpečný návrat do školy a dovidenia 2. septembra. J. Galdunová, RŠ

    • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2020/2021
     • IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2020/2021

      7. 6. 2021

      V tomto školskom roku prebehne Imatrikulácia prvákov netradične. Vzhľadom na dočasné hygienické opatrenia sa Imatrikulácia zrealizuje na báze triednických hodín v čase od 7. júna 2021 do 18. júna 2021 . Triedni učitelia odovzdajú imatrikulačné listy, prváci zložia imatrikulačný sľub a Rada rodičov pri SOŠ technickej poteší sladkou maličkosťou každého účastníka. Aj keď s oneskorením: „Vitajte prváci!“.

      Žiacka školská rada pri SOŠ technickej

    • Obnovenie preukazu žiaka v doprave cez SMS
     • Obnovenie preukazu žiaka v doprave cez SMS

      31. 5. 2021

      Od 01.06.2021 je možnosť si predĺžiť dopravnú licenciu pre všetkých pokračujúcich žiakov, ktorí používajú ISIC kartu v doprave. Po predĺžení bude karta platná u dopravcov (MHD, SAD, ŽSR...) cez prázdniny a v novom školskom roku 2021/2022.

      Postup predĺženia dopravnej licencie od 01.06.2021:  

      1. Pošli SMS na číslo 8844 v tvare: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko zadávaj bez mäkčeňov a dĺžňov),

      2. Počkaj na potvrdzujúce SMS. Prvá SMS je spoplatnená sumou 3€ a slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

      3. Prilož preukaz študenta na terminál v škole, miestnosť A14 alebo verejný terminál a aktivuj tak svoju zľavu.

      4. Uži si naplno zvýhodnené cestovanie so svojím preukazom študenta.

      UPOZORNENIE: Ak si ukončil posledný ročník v štúdiu na strednej škole, od 1. júla 2021 nemáš ďalej nárok na zľavnené cestovné.

      Na predĺženie je možné využiť aj stránku https://moja.dopravnakarta.sk/ alebo appku UBIAN.

      Ako prolongovať môj preukaz žiaka v appke UBIAN?

      1. Stiahni si apku UBIAN.  

      2. Klikni na Môj UBIAN.

      3. Zvoľ možnosť Preukaz študenta. Pri registrácii stačí zadať: tvoje meno, priezvisko a číslo z čipu na preukaze študenta.

      4. Aplikácia ti zobrazí informácie z tvojho preukazu študenta.

      5. Klikni na Prolongovať 2021/2022.

      6. Odošli predvyplnenú SMS, ktorá slúži na zaplatenie poplatku za prolongáciu. Jej cena je 3€. Následne ti príde bezplatná SMS s potvrdením o úspešnej platbe.

      7. Prilož preukaz študenta na terminál v škole miestnosť A14 alebo verejný terminál a aktivuj tak svoju zľavu.

      8. Uži si naplno zvýhodnené cestovanie so svojím preukazom študenta. 

       

    • Projekt "Zariaďovacie predmety"
     • Projekt "Zariaďovacie predmety"

      18. 5. 2021

      Žiak II. A triedy Stanislav Galdun zo  študijného odboru technik energetických zariadení budov pracoval na projekte z predmetu technológia. Témou projektu boli zariaďovacie predmety. V rámci projektu vyrobil nádherné drevené umývadlo. Študentovi prajeme aj naďalej veľa úspechov.

      Ing. Peter Prihoda

    • 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP
     • 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP

      17. 5. 2021

      V utorok 11. mája 2021 sa konalo celoslovenské kolo 46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Súťaž z dôvodu pandémie bola prvýkrát usporiadaná online formou. Organizátorom súťaže je Integrovaný odborový zväz za podpory Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a ďalších partnerov. Celoštátneho kola sa zúčastnilo 14 stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilový priemysel, služby a školy technického charakteru. Naša škola získala výborné tretie miesto a medzi jednotlivcami sa umiestnil Samuel Rusinko z I.A na štvrtom mieste. Gratulujeme a ďakujeme žiakom  za reprezentáciu.

      Celkové poradie medzi školami:

       1. miesto obsadila Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne,

       2. miesto Stredná odborná škola stavebná v Nitre

       3. miesto obsadila Stredná odborná škola technická z Prešova (Samuel Rusinko a Matúš Poláček z I.A,         Marek Rak I.B).

      Ocenení jednotlivci boli z nasledujúcich škôl:

      1. miesto: Michaela Naďová (SPŠ stavebná Emila Belluša, Trenčín),

      2. miesto: Juraj Puchoň (SOŠ stavebná, Žilina),

      3. miesto: Petra Zrubcová (SOŠ stavebná, Nitra) a

      4. miesto: Samuel Rusinko (SOŠ technická, Prešov).

      Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milana Krajniaka.

    • Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu
     • Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu

      7. 5. 2021

      Dňa 16. 04. 2021 sa konala medzinárodná online Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu prostredníctvom projektu Euroscola. Témou udalosti bola Bezpečnosť na internete a nástroje jej ochrany. 

      Mnohé participujúce školy z Grécka, Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska, Švédska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Talianska, Nórska a Slovenska mali možnosť položiť otázky online cez videovizitku, videohovor, ako aj cez komunikačnú platformu Slido.

      Tejto aktivity sa zúčastnili aj 9 žiaci našej školy: 7 žiaci z domáceho prostredia (Marek Rak z I.B, Tadeáš Čajka z I.B, Matej Jaš z I.B, Richard Pribula z III.D, Štefan Čonka z III.B, Dominik Tomáš z III.B, Michal Demčák z I.D) a 2 žiaci priamo z prostredia školy (Lukáš Nemec zo IV.A a Daniel Štefko zo IV.B).

      Nakoľko sa daná udalosť konala v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, žiaci mali možnosť precvičiť komunikáciu v cudzom jazyku, PC zručnosti a asertívne sa zapájať do konverzácie. Z danej  online udalosti žiaci získali osvedčenia o účasti a šiltovky s logom Európsky parlament. Do budúcna očakávame ďalšie spoločné aktivity podobného charakteru.

      Mgr. Zuzana Výbošťoková, Mgr. Alena Šálková

    • 1. máj – MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH
     • 1. máj – MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH

      1. 5. 2021

      Osemhodinový pracovný čas je dnes bežnou súčasťou pracovného dňa, ale v roku 1886 tomu tak nebolo – do chicagských ulíc vyšlo okolo 40 000 robotníkov, ktorí začali bojovať za svoje základné ľudské práva a protestovali proti otrockej, nútenej práci, zneužívaniu detskej práce, ktorá trvala aj 16 hodín denne. Pri demonštrácii mnoho ľudí zomrelo, ďalší boli uväznení.

      Po vzniku Česko – Slovenska, od roku 1919, bol 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. V minulosti sa v tento deň ľudia slávnostne stretali v uliciach mesta a májovými sprievodmi si pripomínali, že práca je tu pre človeka, nie človek pre prácu.

      Mgr. Ivana Sekeráková

      Zdroje:

      https://www.hlavnespravy.sk/svet-oslavuje-sviatok-prace-od-roku-1890/258176

      https://www.domarada.sk/news/preco-oslavujeme-1-maj/

      https://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok_pr%C3%A1ce

       

    • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo
     • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo

      30. 3. 2021

      Milí žiaci,

      pripravili sme pre Vás test z finančnej gramotnosti. (Cvičný test ste mali možnosť vypracovať počas jarných prázdnin.) Test z finančnej gramotnosti je určený pre žiakov všetkých ročníkov a bude otvorený dňa 31. 03. 2021 od 8:00 do 18:00 hod. Na vypracovanie testu je stanovený časový limit 120 minút. Prví traja žiaci s najvyšším počtom bodov budú odmenení zaujímavými cenami. O víťazovi rozhodne počet správnych odpovedí a čas vypracovania testu.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

      M. Gajdošová, M. Nováková

    • 2 percentá z daní
     • 2 percentá z daní

      26. 3. 2021

      Milí rodičia, zamestnanci a priatelia školy, ak uvažujete o možnosti poukázania 2% (3%) z Vašich daní niektorej konkrétnej organizácii, chceme Vám dať do pozornosti  Občianske združenie "Pre technické vzdelávanie a mimovyučovacie aktivity" pri SOŠ technickej v Prešove. Finančné prostriedky občianskeho združenia budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a materiálne vybavenia školy. Vyhlásenie na poukázanie 2 percent daní, ktoré nájdete na tomto odkaze: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete uložiť, vyplniť a vytlačiť.

      Koncom roka 2020 sme z prostriedkov občianskeho združenia zabezpečili v dvoch triedach nové školské lavice a školské stoličky. Budeme veľmi radi, ak sa opäť rozhodnete podporiť žiakov našej školy. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí poukážu alebo už poukázali podiel zo zaplatenej dane z príjmov nášmu občianskemu združeniu.

      Dôležité údaje pre vyplnenie vyhlásenia:

      Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie "Pre technické vzdelávanie a mimovyučovacie aktivity"

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Volgogradská 1, 080 01 Prešov

      Právna forma: občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 51227746

    • Výsledky vedomostného kvízu v anglickom jazyku
     • Výsledky vedomostného kvízu v anglickom jazyku

      19. 3. 2021

      Do vedomostného  kvízu sa zapojilo 60 žiakov.

      Poradie:

      1. miesto: Jakub Huňady II.A 90%,

      2. miesto: Jakub Tramita IV.A 85%,

      3. miesto: František Sepeši I.NS 77,5%, Jozef Galdun I.C 77,5% a Tadeáš  Čajka I.B 77,5%,

      4. miesto: Dávid Ivanecký IV.A 72,5%, 5. miesto: Lukáš Kožár I.D 70%, Adrián Ľaš IV. A 70% a Peter Molčan IV.A 70%.

      Víťazi na 1. - 3. mieste získajú známku, ako aj vecné ceny od sponzora súťaže Cyklo Čajka, Požiarnicka 15, Prešov.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme. 

    • Výsledky 8. ročníka súťaže v predpisoch BOZP
     • Výsledky 8. ročníka súťaže v predpisoch BOZP

      16. 3. 2021

      11. 3. 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v predpisoch BOZP formou online testu so 40 otázkami.

      Veľmi pekne ďakujeme spoločnostiam, ktoré našu súťaž podporili a do súťaže venovali hodnotné ceny. Sú to spoločnosti: Linot s.r.o., B.O.F Group s.r.o., Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska.

      Z prihlásených 18 žiakov prvých až tretích ročníkov sa nakoniec do súťaže zapojilo 15 žiakov.

      Dvaja žiaci v piatok 12.3. ešte museli zabojovať pred 3 člennou komisiou o 1. a 2. miesto formou ústnej odpovede. Prví traja súťažiaci postupujú na celoslovenské kolo 11. 5. 2021.

      Umiestnenie:

      1.miesto: Marek Rak I.B

      2.miesto: Samuel Rusinko I.A

      3.miesto: Matúš Poláček I.A

      Putovnú prilbu BOZP získala trieda I.A

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa vedomostí a šťastia pri reprezentovaní školy na celoslovenskej súťaži.

      Ceny budú víťazom odovzdané pri najbližšej možnej vhodnej príležitosti.

      Ing. Jana Halagová

    • VEDOMOSTNÝ KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA
     • VEDOMOSTNÝ KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

      15. 3. 2021

      Dňa 18. 3. 2021 sa uskutoční VEDOMOSTNÝ KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA, v ktorom si žiaci môžu zmerať vedomosti z oblasti gramatiky, kultúry, umenia, anglicky hovoriacich krajín a ako sa vraví „z každého rožka troška“. Kvíz bude pridelený cez Edupage vo štvrtok o 18.00 hod., aby sa ho mohli zúčastniť aj žiaci po vykonaní odborného výcviku. Víťazi budú odmenení známkou ako aj vecnými cenami od sponzora súťaže Cyklo Čajka, Požiarnická 15, Prešov.

      http://facebook.com/cyklocajka

      www.cyklocajka.sk

      Cyklo Čajka

      Požiarnická 15, 08001 Prešov

      Predaj bicyklov, servis, donáška

    • MAREC - MESIAC KNIHY
     • MAREC - MESIAC KNIHY

      1. 3. 2021

      Zima stráca na sile, jar sa pomaly a isto blíži a okrem toho mesiac marec nám pripomína, že viac, ako inokedy, by nám mohol byť svet kníh bližší.

      Niekto uprednostňuje elektronické čítanie kníh, iný zas dobrý pocit mať knihu priamo v ruke, spoznávať osudy romantických, rozprávkových alebo akčných hrdinov, či dokonca namáhať svoj mozog a pamäť pri odbornej literatúre.

      Prvýkrát sa MAREC - MESIAC KNIHY zapísal do pamäte bývalého československého národa ešte v roku 1955, na počesť Mateja Hrebendu Hačavského, veľkého zberateľa kníh, ktorému ani vlastný hendikep - slepota - nebránila v zberateľskej vášni. Dodnes svietia pri jeho mene tituly - slovenský národný buditeľ a ľudový spisovateľ.

       

      “Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.”

                           Joseph Addison

    • 8. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP
     • 8. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP

      18. 2. 2021

      Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce tvorí dôležitú súčasť nášho života a to nielen pri plnení pracovných povinností u zamestnávateľa, ale aj v škole napr. pri telocviku, meraniach, doma pri upratovaní varení, „bláznení sa“, na turistike.....

      Chceš sa vedieť orientovať v pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), mať prehľad o právach a povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov v tejto oblasti? Ak áno zapoj sa do školského kola.

      Podklady na prečítanie a vzorový test budú pridelené všetkým žiakom (okrem končiacich ročníkov). Súťaž sa uskutoční formou online testu. Test bude otvorený 11. 3. 2021.

      Výzva na prihlásenie a pravidlá školského kola budú zverejnené na stránke školy 5. 3. 2021.

      Víťazi školského kola postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa predbežne bude konať
      11. 5. 2021.

      Bližšie informácie k súťaži Vám rada poskytne Ing. Jana Halagová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje