• Novinky

    • OD 11. 01. 2021 POKRAČUJEME DIŠTANČNE
     • OD 11. 01. 2021 POKRAČUJEME DIŠTANČNE

      8. 1. 2021

      POKYNY NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE

      Od 11. 01. 2021 pokračujeme na teoretickom aj praktickom vyučovaní dištančným vzdelávaním.

      Dištančné vzdelávanie začína párnym týždňom.

      Žiaci, ktorí vykonávajú odborný výcvik na pracoviskách zamestnávateľa a na pracoviskách praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, sa riadia pokynmi zamestnávateľa.

      Ak žiak nemôže nastúpiť ku konkrétnemu zamestnávateľovi, riadi sa pokynmi príslušného majstra odbornej výchovy a vypracováva úlohy podľa jeho pokynov.

      Prosím, aby ste pravidelne sledovali oznamy na webovom sídle školy a na EduPage.

    • VIANOCE
     • VIANOCE

      18. 12. 2020

      Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha.
      Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.

      Želám Vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov. RŠ

    • OLYMPIÁDA Z ĽUDSKÝCH PRÁV
     • OLYMPIÁDA Z ĽUDSKÝCH PRÁV

      11. 12. 2020

      Desiateho decembra si pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv, pretože pred vyše sedemdesiatimi rokmi, krátko po 2. svetovej vojne, sa národy OSN spojili a dohodli na podpísaní Deklarácie ľudských práv, ktorá zabezpečuje rovnaké práva a hlavne mier pre ľudí každej rasy, náboženstva alebo krajiny.

      Pri spomienke na túto významnú udalosť sa naši žiaci zapojili do OLYMPIÁDY Z ĽUDSKÝCH PRÁV, kde sa mohli dozvedieť zaujímavosti, fakty a príbehy ľudí, ktorí zažili hrôzy vojny.

       

      VYHODNOTENIE OLYMPIÁDY:

      1. MIESTO – Daniel Síkora, III.C trieda
      2. MIESTO – Ján Lukáč, III.D trieda, Kristián Bujňák, III.C trieda 
      3. MIESTO – Timotej Fajčík, II.A trieda, Vladimír Murcko, III.A trieda, Stanislav Ondrej, III.A trieda

      Víťazom blahoželáme.

      ĎAKUJEME ŽIAKOM ZA ÚČASŤ NA OLYMPIÁDE A TEŠÍME SA O ROK.

       

      Mgr. Ivana Sekeráková

    • Žiaci pozor !!!
     • Žiaci pozor !!!

      9. 12. 2020

      Otvárame školské kolo súťaže

       ENERSOL SK 2020/2021

      O čo ide?

      Enersol-SK je súťaž v zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvára trvalý vzťah k ochrane životného prostredia.

                                                              Súťaží sa v 3 kategóriách : 1. Hlavná kategória (projekt)

                                                                                                          2. Tvorivá kategória (výrobok)

                                                                                                          3. Propagačná kategória (umenie)

      Čo bude Vašou úlohou?

      Žiaci riešia problematiku na základe vlastného pozorovania v špecifických odborných témach zacielených na využívania alternatívnych zdrojov energie, skúmajú technické parametre, popisujú finančné úspory, zostavujú výrobky na základe vlastného výskumu, obhajujú svoje sofistikované výrobky a robia výskum v danej oblasti. Výsledky prác žiaci obhajujú pred odbornými porotami.

      Ak máte nápad, s ktorým by ste mohli súťažiť PRIHLÁSTE SA :)

      Ak nemáte nápad, ale chcete súťažiť PRIHLÁSTE SA :)

      Kontakt :

      jana.halagova@sost-po.sk

      peter.nazarej@sost-po.sk

    • Virtuálne DOD
     • Virtuálne DOD

      7. 12. 2020

      Od zajtra (utorok 8.12.2020) začínajú Virtuálne dní otvorených dverí univerzít a fakúlt. 

      Vysielanie Virtuálnych DOD sú rozvrhnuté do 4 dní:

      • utorok 8.12. - vysielanie pre stredné školy z Prešovského a Žilinského kraja
      • streda 9.12. - vysielanie pre stredné školy z Košického a Banskobystrického kraja 
      • štvrtok 10.12. - vysielanie pre stredné školy z Trnavského a Nitrianskeho kraja
      • piatok 11.12. - vysielanie pre stredné školy z Bratislavského a Trenčianskeho kraja.

      Začína sa každý deň o 7:55 ráno a VŠ a fakulty odpovedajú na otázky študentov vždy do 13:00.  

      Postup pre študentov ako si pozrieť vysielanie univerzít a fakúlt: 

      1. kliknite na stránku: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod
      2. vyberte si kraj, z ktorého je Vaša stredná škola 
      3. vyberte si VŠ alebo fakultu, ktorá Vás zaujíma 
      4. vypíšte krátky registračný formulár. Po uložení údajov už ste prihlásení a môžete začať pozerať video VŠ, prečítať si dôležité informácie a pýtať sa otázky. 
      5. Dĺžka sledovania videí je pre študentov naplánovaná na približne 45 min.  

      Ak sa chcete zaregistrovať skôr, môžete tak urobiť. Vysielanie univerzít a fakúlt však začne až od utorka 7:55 ráno.   

      Mgr. Lýdia Repeľová

    • POTRAVINOVÁ ZBIERKA – „POMOC NÚDZNYM“
     • POTRAVINOVÁ ZBIERKA – „POMOC NÚDZNYM“

      3. 12. 2020

      „V núdzi poznáš priateľa“, hovorí známe slovenské príslovie, a tak aj naša škola sa rozhodla byť nápomocnou pre ľudí v núdzi.

      Rozhodli sme sa zapojiť do potravinovej zbierky, ktorú vyhlásil obchodný reťazec Tesco a začiatkom decembra sme spoločnými silami zozbierali potraviny a drogériu, ktorá zabezpečí krajšie Vianoce pre mnohých ľudí v núdzi.

      „Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva,

      ale aj toho, kto ju poskytuje.“

    • SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV
     • SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV

      1. 12. 2020

      SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV Skills Slovakia sa prvýkrát uskutočnila online. Úroveň svojich zručností a vedomostí z elektroniky si 30. novembra overilo 43 žiakov prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali Vladimír Ondáš II.B a Štefan Strelec I.A. Na výsledné umiestnenie našich žiakov ešte čakáme.

      Súťažiaci žiaci a žiačky absolvovali najskôr test a následne online zhotovovali elektronický výrobok – konštrukciu zhotovenia audiospektrálneho analyzátora.

      O konečnom poradí rozhodne funkčnosť a vizuálna kvalita spájkovania, ale aj celkový vzhľad a čas zhotovenia výrobku. Výnimočným benefitom pre účastníkov sú zhotovené stavebnice, ktoré im zostávajú a samozrejme nové poznatky a zručnosti z elektroniky, ktoré získajú.

       

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      1. 12. 2020

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku. Školské kolo súťaže sa uskutoční online formou 11.12.2020.

      Na víťazov školského kola čaká finančná odmena.

      Prihlásiť sa môžete u vyučujúcich SJL, kde zároveň dostanete  bližšie informácie a pokyny k súťaži.

    • 1. DECEMBER – SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS
     • 1. DECEMBER – SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

      1. 12. 2020

      Prvý decembrový deň je už od r. 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS.  Jeho  cieľom  je  upozorňovať  ľudí  na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.

      AIDS sa na svete objavilo v r. 1981, na Slovensku bol prvý prípad zaznamenaný v r. 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike. Slovensko patrí dlhodobo medzi krajiny s najmenším výskytom HIV pozitívnych. Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka.

      Od začiatku roka do konca októbra bolo na Slovensku zaznamenaných a diagnostikovaných 58 nových prípadov HIV infekcie. Za toto obdobie bol diagnostikovaný a hlásený jeden prípad syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou. U cudzincov bolo hlásených 21 nových prípadov HIV infekcie.

      Slovensko patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie. Počet prípadov však narastá. Najviac infikovaných žije v Bratislavskom kraji.

      Od začiatku monitorovania v roku 1985 do konca októbra eviduje Slovensko 1253 prípadov infekcie. U 127 osôb prešlo HIV do štádia AIDS. Za toto obdobie zomrelo na Slovensku na HIV 75 ľudí, z toho 56 v štádiu AIDS.

      Z celkového počtu prípadov HIV na Slovensku (1985 – 2020) bol v 71,25 percenta prípadov stanovený prenos infekcie homosexuálnym stykom, heterosexuálnym stykom bolo prenesených 20,3 percenta infekcií. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová v súvislosti so Svetovým dňom boja proti AIDS pripadajúcim na 1. decembra.

      Pre život mladého človeka by mali byť tieto informácie varovného charakteru, no zároveň usmerňujúce v oblasti pohlavného života.

    • 17. NOVEMBER
     • 17. NOVEMBER

      15. 11. 2020

      Milí študenti!

      17. november je dňom 2 sviatkov – Medzinárodným dňom študentstva a Dňom boja za slobodu a demokraciu.

      17. novembra 1939 nacistické jednotky popravili deväť študentských vodcov a vyslali 1200 študentov do koncentračných táborov. Nacistické jednotky zatvorili všetky české vysoké školy a univerzity. Odvaha prejavená študentmi počas tohto incidentu bola nezabudnuteľná. Na pamiatku ich odkazu začali od roku 1941 študenti zo všetkých častí sveta sláviť 17. november ako Medzinárodný deň študentstva.


      Podobne ako v roku 1939, aj v novembri 1989 zohrali v Prahe a Bratislave významnú úlohu najmä študenti vysokých škôl. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami proti socializmu začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov. Rok 1989 priniesol národom vtedajšej Československej socialistickej republiky ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery.

      Poslanci NR SR v roku 2001 rozhodli, že 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu, bude štátnym sviatkom SR.

      Vzhľadom na dôležitosť tohto sviatku pre Vás, mladých ľudí, ktorí sa dnes môžu slobodne vzdelávať, Vám v mene všetkých pedagógov želám veľa síl pri plnení každodenných povinností a ešte viac odhodlania pri napĺňaní svojich snov.

                                                                                                                 J. Galdunová, riaditeľka školy

       

      Študenti sú najmocnejší ľudia v spoločnosti, pretože majú moc meniť nielen svet, ale aj samých seba. A. Kalam

       

    • Súťaž KRÁČAJ UDRŽATEĽNE!
     • Súťaž KRÁČAJ UDRŽATEĽNE!

      3. 11. 2020

      Kráčaj udržateľne! je súťaž, v ktorej máte jedinečnú šancu ukázať svoj fotografický talent a prispieť do diskusie na podporu udržateľnosti našej spoločnosti. Je dôležité, aby sme sa všetci voči našej planéte správali udržateľne. Každý z nás to vie ovplyvniť. Súťažné práce žiakov základných a  stredných škôl od 6 do 19 rokov je možné zaregistrovať do 10. februára 2021 prostredníctvom portálu environmentálnej výchovy – EWOBOX cez www.ewobox.sk/sazp/envirospektrum, kde nájdete aj propozície súťaže. Súťažné fotografie by mali odrážať hlavnú myšlienku 5. kola Envirospektra, kráčaj udržateľne! Súťažiaci budú ocenení V TROCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH a v dvoch kategóriách bez ohľadu na ich vek: ŠPECIÁLNA CENA SAŽP a ŠPECIÁLNA CENA POROTY. Vyhodnotenie výsledkov súťaže je naplánované na február 2021. Výhry sú lákavé v podobe zrkadlovky či tabletu!

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje