• Novinky

    • 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP
     • 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP

      17. 5. 2021

      V utorok 11. mája 2021 sa konalo celoslovenské kolo 46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Súťaž z dôvodu pandémie bola prvýkrát usporiadaná online formou. Organizátorom súťaže je Integrovaný odborový zväz za podpory Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a ďalších partnerov. Celoštátneho kola sa zúčastnilo 14 stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilový priemysel, služby a školy technického charakteru. Naša škola získala výborné tretie miesto a medzi jednotlivcami sa umiestnil Samuel Rusinko z I.A na štvrtom mieste. Gratulujeme a ďakujeme žiakom  za reprezentáciu.

      Celkové poradie medzi školami:

       1. miesto obsadila Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne,

       2. miesto Stredná odborná škola stavebná v Nitre

       3. miesto obsadila Stredná odborná škola technická z Prešova (Samuel Rusinko a Matúš Poláček z I.A,         Marek Rak I.B).

      Ocenení jednotlivci boli z nasledujúcich škôl:

      1. miesto: Michaela Naďová (SPŠ stavebná Emila Belluša, Trenčín),

      2. miesto: Juraj Puchoň (SOŠ stavebná, Žilina),

      3. miesto: Petra Zrubcová (SOŠ stavebná, Nitra) a

      4. miesto: Samuel Rusinko (SOŠ technická, Prešov).

      Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milana Krajniaka.

    • Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu
     • Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu

      7. 5. 2021

      Dňa 16. 04. 2021 sa konala medzinárodná online Konferencia Európskeho mládežníckeho parlamentu prostredníctvom projektu Euroscola. Témou udalosti bola Bezpečnosť na internete a nástroje jej ochrany. 

      Mnohé participujúce školy z Grécka, Nemecka, Maďarska, Česka, Poľska, Švédska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Talianska, Nórska a Slovenska mali možnosť položiť otázky online cez videovizitku, videohovor, ako aj cez komunikačnú platformu Slido.

      Tejto aktivity sa zúčastnili aj 9 žiaci našej školy: 7 žiaci z domáceho prostredia (Marek Rak z I.B, Tadeáš Čajka z I.B, Matej Jaš z I.B, Richard Pribula z III.D, Štefan Čonka z III.B, Dominik Tomáš z III.B, Michal Demčák z I.D) a 2 žiaci priamo z prostredia školy (Lukáš Nemec zo IV.A a Daniel Štefko zo IV.B).

      Nakoľko sa daná udalosť konala v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, žiaci mali možnosť precvičiť komunikáciu v cudzom jazyku, PC zručnosti a asertívne sa zapájať do konverzácie. Z danej  online udalosti žiaci získali osvedčenia o účasti a šiltovky s logom Európsky parlament. Do budúcna očakávame ďalšie spoločné aktivity podobného charakteru.

      Mgr. Zuzana Výbošťoková, Mgr. Alena Šálková

    • 1. máj – MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH
     • 1. máj – MEDZINÁRODNÝ SVIATOK PRACUJÚCICH

      1. 5. 2021

      Osemhodinový pracovný čas je dnes bežnou súčasťou pracovného dňa, ale v roku 1886 tomu tak nebolo – do chicagských ulíc vyšlo okolo 40 000 robotníkov, ktorí začali bojovať za svoje základné ľudské práva a protestovali proti otrockej, nútenej práci, zneužívaniu detskej práce, ktorá trvala aj 16 hodín denne. Pri demonštrácii mnoho ľudí zomrelo, ďalší boli uväznení.

      Po vzniku Česko – Slovenska, od roku 1919, bol 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. V minulosti sa v tento deň ľudia slávnostne stretali v uliciach mesta a májovými sprievodmi si pripomínali, že práca je tu pre človeka, nie človek pre prácu.

      Mgr. Ivana Sekeráková

      Zdroje:

      https://www.hlavnespravy.sk/svet-oslavuje-sviatok-prace-od-roku-1890/258176

      https://www.domarada.sk/news/preco-oslavujeme-1-maj/

      https://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok_pr%C3%A1ce

       

    • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo
     • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo

      30. 3. 2021

      Milí žiaci,

      pripravili sme pre Vás test z finančnej gramotnosti. (Cvičný test ste mali možnosť vypracovať počas jarných prázdnin.) Test z finančnej gramotnosti je určený pre žiakov všetkých ročníkov a bude otvorený dňa 31. 03. 2021 od 8:00 do 18:00 hod. Na vypracovanie testu je stanovený časový limit 120 minút. Prví traja žiaci s najvyšším počtom bodov budú odmenení zaujímavými cenami. O víťazovi rozhodne počet správnych odpovedí a čas vypracovania testu.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

      M. Gajdošová, M. Nováková

    • 2 percentá z daní
     • 2 percentá z daní

      26. 3. 2021

      Milí rodičia, zamestnanci a priatelia školy, ak uvažujete o možnosti poukázania 2% (3%) z Vašich daní niektorej konkrétnej organizácii, chceme Vám dať do pozornosti  Občianske združenie "Pre technické vzdelávanie a mimovyučovacie aktivity" pri SOŠ technickej v Prešove. Finančné prostriedky občianskeho združenia budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a materiálne vybavenia školy. Vyhlásenie na poukázanie 2 percent daní, ktoré nájdete na tomto odkaze: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete uložiť, vyplniť a vytlačiť.

      Koncom roka 2020 sme z prostriedkov občianskeho združenia zabezpečili v dvoch triedach nové školské lavice a školské stoličky. Budeme veľmi radi, ak sa opäť rozhodnete podporiť žiakov našej školy. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí poukážu alebo už poukázali podiel zo zaplatenej dane z príjmov nášmu občianskemu združeniu.

      Dôležité údaje pre vyplnenie vyhlásenia:

      Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie "Pre technické vzdelávanie a mimovyučovacie aktivity"

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Volgogradská 1, 080 01 Prešov

      Právna forma: občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 51227746

    • Výsledky vedomostného kvízu v anglickom jazyku
     • Výsledky vedomostného kvízu v anglickom jazyku

      19. 3. 2021

      Do vedomostného  kvízu sa zapojilo 60 žiakov.

      Poradie:

      1. miesto: Jakub Huňady II.A 90%,

      2. miesto: Jakub Tramita IV.A 85%,

      3. miesto: František Sepeši I.NS 77,5%, Jozef Galdun I.C 77,5% a Tadeáš  Čajka I.B 77,5%,

      4. miesto: Dávid Ivanecký IV.A 72,5%, 5. miesto: Lukáš Kožár I.D 70%, Adrián Ľaš IV. A 70% a Peter Molčan IV.A 70%.

      Víťazi na 1. - 3. mieste získajú známku, ako aj vecné ceny od sponzora súťaže Cyklo Čajka, Požiarnicka 15, Prešov.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme. 

    • Výsledky 8. ročníka súťaže v predpisoch BOZP
     • Výsledky 8. ročníka súťaže v predpisoch BOZP

      16. 3. 2021

      11. 3. 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v predpisoch BOZP formou online testu so 40 otázkami.

      Veľmi pekne ďakujeme spoločnostiam, ktoré našu súťaž podporili a do súťaže venovali hodnotné ceny. Sú to spoločnosti: Linot s.r.o., B.O.F Group s.r.o., Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska.

      Z prihlásených 18 žiakov prvých až tretích ročníkov sa nakoniec do súťaže zapojilo 15 žiakov.

      Dvaja žiaci v piatok 12.3. ešte museli zabojovať pred 3 člennou komisiou o 1. a 2. miesto formou ústnej odpovede. Prví traja súťažiaci postupujú na celoslovenské kolo 11. 5. 2021.

      Umiestnenie:

      1.miesto: Marek Rak I.B

      2.miesto: Samuel Rusinko I.A

      3.miesto: Matúš Poláček I.A

      Putovnú prilbu BOZP získala trieda I.A

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa vedomostí a šťastia pri reprezentovaní školy na celoslovenskej súťaži.

      Ceny budú víťazom odovzdané pri najbližšej možnej vhodnej príležitosti.

      Ing. Jana Halagová

    • VEDOMOSTNÝ KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA
     • VEDOMOSTNÝ KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

      15. 3. 2021

      Dňa 18. 3. 2021 sa uskutoční VEDOMOSTNÝ KVÍZ Z ANGLICKÉHO JAZYKA, v ktorom si žiaci môžu zmerať vedomosti z oblasti gramatiky, kultúry, umenia, anglicky hovoriacich krajín a ako sa vraví „z každého rožka troška“. Kvíz bude pridelený cez Edupage vo štvrtok o 18.00 hod., aby sa ho mohli zúčastniť aj žiaci po vykonaní odborného výcviku. Víťazi budú odmenení známkou ako aj vecnými cenami od sponzora súťaže Cyklo Čajka, Požiarnická 15, Prešov.

      http://facebook.com/cyklocajka

      www.cyklocajka.sk

      Cyklo Čajka

      Požiarnická 15, 08001 Prešov

      Predaj bicyklov, servis, donáška

    • MAREC - MESIAC KNIHY
     • MAREC - MESIAC KNIHY

      1. 3. 2021

      Zima stráca na sile, jar sa pomaly a isto blíži a okrem toho mesiac marec nám pripomína, že viac, ako inokedy, by nám mohol byť svet kníh bližší.

      Niekto uprednostňuje elektronické čítanie kníh, iný zas dobrý pocit mať knihu priamo v ruke, spoznávať osudy romantických, rozprávkových alebo akčných hrdinov, či dokonca namáhať svoj mozog a pamäť pri odbornej literatúre.

      Prvýkrát sa MAREC - MESIAC KNIHY zapísal do pamäte bývalého československého národa ešte v roku 1955, na počesť Mateja Hrebendu Hačavského, veľkého zberateľa kníh, ktorému ani vlastný hendikep - slepota - nebránila v zberateľskej vášni. Dodnes svietia pri jeho mene tituly - slovenský národný buditeľ a ľudový spisovateľ.

       

      “Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo.”

                           Joseph Addison

    • 8. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP
     • 8. ročník školského kola súťaže v predpisoch BOZP

      18. 2. 2021

      Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce tvorí dôležitú súčasť nášho života a to nielen pri plnení pracovných povinností u zamestnávateľa, ale aj v škole napr. pri telocviku, meraniach, doma pri upratovaní varení, „bláznení sa“, na turistike.....

      Chceš sa vedieť orientovať v pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), mať prehľad o právach a povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov v tejto oblasti? Ak áno zapoj sa do školského kola.

      Podklady na prečítanie a vzorový test budú pridelené všetkým žiakom (okrem končiacich ročníkov). Súťaž sa uskutoční formou online testu. Test bude otvorený 11. 3. 2021.

      Výzva na prihlásenie a pravidlá školského kola budú zverejnené na stránke školy 5. 3. 2021.

      Víťazi školského kola postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa predbežne bude konať
      11. 5. 2021.

      Bližšie informácie k súťaži Vám rada poskytne Ing. Jana Halagová

    • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo
     • Olympiáda z finančnej gramotnosti – školské kolo

      17. 2. 2021

      Olympiáda z finančnej gramotnosti ponúka možnosť preveriť si vedomosti zo sveta financií, bankovníctva, poisťovníctva a finančnej matematiky. Súťaž je organizovaná v dvoch kolách. Prvé kolo bude tzv. zahrievacie, kde si žiaci môžu vyskúšať svoje vedomosti. Skúšobný online test je pridelený všetkým žiakom našej školy a bude spustený 22.02.2021 o 8.00 h. Test bude otvorený do 05.03.2021. Druhé kolo bude určené pre žiakov, ktorí sa po prázdninách prihlásia do súťaže. Výzva na prihlásenie a pravidlá druhého kola budú zverejnené na stránke školy prvý marcový týždeň.Tešíme sa na Vašu účasť.Gajdošová M., Nováková M.

    • AKÁ VŠ JE PRE MŇA VHODNÁ?
     • AKÁ VŠ JE PRE MŇA VHODNÁ?

      29. 1. 2021

      Ak sa stále rozhoduješ, na ktorú vysokú si podať prihlášku, máme pre teba tip.

      Zuzana Záhradníková, profesionálna kariérová poradkyňa, už 7 rokov radí stredoškolákom pri výbere najvhodnejšej vysokej školy.

      Vo webinári ti

      • poskytne návod, ako sa priblížiš k svojej ideálnej vysokej škole.
      • poradí, ako zistíš, pre ktorú vysokú školu máš nadanie,
      • budeš vedieť, aké sú tvoje silné stránky a čomu by si sa práveže nemal venovať.

      Na konci webinára dostaneš zadarmo checklist, ktorý ti pomôže uľahčiť rozhodovanie o vysokej škole.

       

      Dátum a čas: utorok 2.2.2021 o 17:00

      Dlžka webinára: 30 minút

      Vysielanie prebehne na: https://www.facebook.com/narodnekariernecentrum.sk

    • SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE
     • SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE

      22. 1. 2021

      V rámci celoplošného skríningu v dňoch 23. - 24. 01. 2021 sa môžete bezplatne otestovať antigénovými testami v priestoroch našej školy, kde bude vytvorené mobilné odberné miesto. Testovanie sa bude realizovať v čase od 8.00 do 20.00 hod., s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12:00 do 12:45 hod. a od 17:00 do 17:45 hod.

    • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - VÝSLEDKY
     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - VÝSLEDKY

      22. 1. 2021

      Dňa 11.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo OSJL, ktorého sa zúčastnilo 98 žiakov v kategóriách  A, B.

      Výsledky:

      Kategória A  - žiaci 3. 4. ročníkov ŠO:

      1. Peter Molčan     -    IV.A
      2. Ján Budzák       -     IV.A
      3. Erik Bujňák        -    III. A, Ľubomír Kočiš   -     IV.A

      Kategória B  - žiaci 1. a 2. ročníkov ŠO:

      1. Slávko Vaník      - 1. A
      2. Matúš  Poláček   - 1.A
      3. Šimon Litavský   - 1.A, Samuel Smolko   - 1.A

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom!

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje