• Novinky

    • Oznam
     • Oznam

      29. 4. 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch od 2. mája 2022 do 5. mája 2022 sa bude konať praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V pondelok 2.5.2022 bude zároveň prebiehať prvý termín 1. kola prijímacích skúšok. Žiaci 1. až 3. ročníka budú mať náhradný športový program v areáli školy. Ostatné dni 3.5.2022 - 5.5.2022 sa bude vyučovať podľa prispôsobeného rozvrhu/odborný výcvik podľa pokynov majstrov odbornej výchovy.

    • Nové trendy vo zváraní a spájaní materiálov v strojárstve
     • Nové trendy vo zváraní a spájaní materiálov v strojárstve

      29. 4. 2022

      Dňa 27.04.2022 sa žiaci IV.A zúčastnili konferencie Nové trendy vo zváraní a spájaní materiálov v strojárstve, ktorá sa konala v Kaštieli Hanušovce, kde boli  predstavené nové trendy v zváraní a spájaní materiálov. Predstavili sa tu najväčší zamestnávatelia v PSK a realizovali praktické ukážky zo strojárstva - kolaboratívneho robota a virtuálneho simulátora zvárania. Prítomných bolo približne 100 účastníkov z radov pedagógov, študentov, zamestnávateľov a predajcov z oblasti zvárania a zváracích technológii z rôznych kútov Slovenska.

      Štefan Staš, MOV

    • Stavba a rekonštrukcia - prezentačné dni
     • Stavba a rekonštrukcia - prezentačné dni

      29. 4. 2022

      Dňa 27.04.2022 sa žiaci nadstavbového štúdia odboru stavebníctvo zúčastnili odborného seminára, kde svoje inovácie v stavebnom sektore prezentovali lídri ako Geberit, Optigreeen, Ytong, Schiedel, Rehau a i. Žiaci mali možnosť doplniť si svoje vedomosti od skúsených odborníkov a získať rôzne prospekty, ktoré využijú pri návrhu svojich projektov.

       Zodp. Ing. Eva Pavlíková

    • Krajské kolo v pretláčaní rukou
     • Krajské kolo v pretláčaní rukou

      26. 4. 2022

      Dňa 13.04.2022 sa žiaci našej SOŠ zúčastnili krajského kola v pretláčaní rukou "Silná ruka stredných škôl" organizovaného SAWA SLOVAKIA a chuť niečo dosiahnuť pretavili aj do veľmi dobrých výsledkov, keď zo skoro stovky účastníkov súťaže postúpili na Majstrovstvá Slovenska hneď traja naši pretekári.

      V kategórii do 80 kg:

      1. miesto Jakub Kolcun, IV.D

      5. miesto Ivan Peter, I.A

      do 65 kg:

      4. miesto Tomáš Pavlík, IV.B

      Držíme prsty na Majstrovstvách Slovenska 29.04.2022 v Košiciach.

       

    • Aktivity Školského parlamentu
     • Aktivity Školského parlamentu

      22. 4. 2022

      22.apríl je deň s poslaním povšimnúť si našu planétu Zem, náš domov. To, ako prispieť k ozdraveniu planéty, môže pre každého z nás byť aj veľmi ľahkou záležitosťou. Môže to byť hoci ekologicky zabalená desiata v papierovom desiatovom vrecúšku či vo voskovanom obrúsku, drevený jednorázový príbor, zaváracie poháre na prenášanie jedál a potravín, sklenené fľaše na vodu, zubné kefky s rukoväťou z prímesí hoblín, pohár na kávu s prímesou mletej kávy a iné. Toto všetko sme si mohli dnes pozrieť na ukážkach pre žiakov počas veľkej prestávky v priestoroch "Oddychovky". Zároveň sa žiakom rozdávali drevené jednorazové brezové vidličky. Tie po použití môžu mat uplatnenie v záhradkách pri kyprení, ako opora pre rastlinky alebo kreatívne využitie. V okolí školy sa dosádzali vŕby a jedličky. O separácii odpadu sa viedli diskusie počas vyučovacích hodín. Za spoluprácu ďakujeme všetkým vyučujúcim a zúčastneným aktivistom.

      Školsky parlament

      Mgr. Alena Šálková, koordinátor ŠP

    • 22. apríl Deň Zeme
     • 22. apríl Deň Zeme

      22. 4. 2022

      Pri príležitosti dňa Zeme, ktorý si pripomíname každý rok 22. apríla, žiaci II.A triedy vysadili v areály školy ďalšie stromčeky a pripevnili na strom vtáčiu búdku pre malých operencov.

      Ing. Peter Prihoda, koordinátor ENV

    • Otvorené dielne pre žiakov ZŠ Bajerov
     • Otvorené dielne pre žiakov ZŠ Bajerov

      7. 4. 2022

      Na podporu technického vzdelávania pre žiakov základných škôl organizuje SOŠ technická program Otvorené dielne. Dňa 6.4.2022 sa žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ Bajerov zúčastnili otvorených dielní. Pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov mali žiaci možnosť vyskúšať si modelovanie na PC v oblasti 3D grafických systémov, v elektrolaboratóriu si vyskúšali meranie základných elektrických veličín - napätia a prúdu. V dielňach odborného výcviku si žiaci vyskúšali ručné opracovanie dreva, z pripraveného reziva vyrobili výrobok a tiež mali možnosť vyskúšať si CNC programovanie. Zoznámili sa aj s prostredím ostatných dielní na odbornom výcviku.

       

      Kolektív učiteľov a MOV.

    • Osemsmerovkár
     • Osemsmerovkár

      1. 4. 2022

      Dňa 31.3.2022 sa v malej zasadačke uskutočnila súťaž Osemsmerovkár v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa 18 žiakov. Prvé tri miesta boli odmenené vecnými cenami, ktoré do súťaže venovalo vedenie školy.

      Zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!

      PaedDr. Katarína Jedináková

      Mgr. Alena Šálková

       

    • BLÁZNIVÝ 1. APRÍL
     • BLÁZNIVÝ 1. APRÍL

      29. 3. 2022

      Príď v piatok 1. apríla bláznivo oblečený (stačí aj bláznivý módny doplnok) a získaj zdravú odmenu cez veľkú prestávku v "Oddychovke". Buď kreatívny a odvážny. 

      Teší sa Teba Školský parlament pri SOŠ technickej

    • Osemsmerovkár v ANJ
     • Osemsmerovkár v ANJ

      28. 3. 2022

      PK SJL a CJ organizuje pre žiakov 1.- 3. ročníka súťaž Osemsmerovkár v ANJ 31. 3. 2022 počas veľkej prestávky 10:20 - 10:40 hod. v Malej zasadačke. Prihláste sa čo najskôr u svojej vyučujúcej ANJ. Počet miest limitovaný.

    • Drahí učitelia, ďakujeme Vám
     • Drahí učitelia, ďakujeme Vám

      28. 3. 2022

           Som toho názoru, že učiteľská profesia prispieva k budúcnosti našej spoločnosti viac ako akékoľvek iné povolanie.

                                                                                                                                      John Wooden

       

       Pri príležitosti dnešného sviatku, želáme všetkým Vám učiteľom, aby ste nestrácali entuziazmus. Aby Vás učenie tešilo a aby ste pozitívne ovplyvňovali svojich žiakov. Nestrácajte vieru, že povolanie učiteľa má zmysel, pretože ako hovoril učiteľ národov Ján Amos Komenský: „Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale, aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale, aby priložili ruku k činu.“

      Via Sárossy Vargová a Školský parlament pri SOŠt

       

    • Exkurzia na Katedre procesnej techniky
     • Exkurzia na Katedre procesnej techniky

      24. 3. 2022

      Dňa 23.3.2022 sa žiaci IV.A zúčastnili exkurzie na Katedre procesnej techniky FVT TU Košice so sídlom v Prešove. Exkurzia bola zameraná na prezentáciu obnoviteľných zdrojov pomocou fotovoltaických a termických systémov. Žiaci si mohli vyskúšať meranie množstva globálneho slnečného žiarenia, meranie pomocou termovíznej kamery a monitorovanie obnoviteľných zdrojov pomocou dronu. Žiakom boli odprezentované aj procesy spaľovania biomasy. Pre žiakov to bolo veľmi zaujímavé. Ďakujeme kolegom z katedry za ich čas a venovanie sa žiakom.

      Ing. Martina Nováková, PhD.

      Ing. Ľubomír Greš

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje