• Novinky

    • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
     • Výchova k manželstvu a rodičovstvu

      13. 6. 2022

      Dňa 3.6.2022 sa žiaci končiacich ročníkov z tried 3.C a 3.D zúčastnili preventívnej aktivity zameranej na prevenciu v sociálnej interakcii. Sociálna pedagogička Mgr. J. Buzalková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie viedla s našimi žiakmi besedu na tému „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“. Cieľom besedy bolo žiakom objasniť pojmy ako sú priateľstvo, láska, manželstvo, rodina, sex. Poučiť a vysvetliť psychologocko – sociálne a zdravotné aspekty manželstva, rodiny a rodičovstva, vzťahov v manželstve, v rodine a výchove. Upozorniť ich na občiansku zodpovednosť a prípravu na manželstvo a rodičovstvo.

      Zodp. Ing. E.PAVLÍKOVÁ

    • Ponuka pre absolventov
     • Ponuka pre absolventov

      8. 6. 2022

      Hochbau Facharbeiter Netzwerk (HFN) je databáza profesionálov v oblasti pozemného staviteľstva a vyhľadáva kvalifikovaných a pomocných stavebných pracovníkov zo Slovenska a Čiech.

      Hľadáme na práce v Rakúsku:

      - šalovačov DOKA

      - murárov

      - tesárov

      - a pomocníkov. 

      Vek: nad 18 rokov

      Nemecký jazyk nie je potrebný, ale aspoň základy sú vítané.

      Na čo sa zameriavame?

      • Individuálne stavebné práce
      • Renovácie a rekonštrukcie

      • Stavby rodinných domov

      • Bytové projekty strednej veľkosti

      Cieľom HFN je vyhľadávať, rozvíjať a dodávať zodpovedných stavebných pracovníkov na rakúskom trhu, ktorí budú vykonávať svoje úlohy svedomito s dôrazom na kvalitu, čo vytvára predpoklad na spokojnosť objednávateľa resp. investora.

      Bližšie informácie a kontakt je na stránke: https://www.hochbau-facharbeiter.com/

    • Otvorená hodina triedy III.B - odbor MČRS
     • Otvorená hodina triedy III.B - odbor MČRS

      6. 6. 2022

       

      Dňa 3.6.2022 na otvorenej hodine predmetu technológia, žiaci III.B triedy, odbor MČRS prezentovali svoje projekty na tému: CNC stroj vo firme, kde praxujem.

      Žiaci mali za úlohu uviesť technické parametre stroja, vysvetliť zdrojovú časť, prenosovú časť, pracovný priestor a panel tlačidiel. Venovali sa aj údržbe stroja, možným poruchám a ich opravám. Tiež mali spracovanú výkresovú dokumentáciu obrábanej súčiastky a technologický postup výroby súčiastky sústružením, resp. frézovaním. Žiaci boli na prezentáciu pripravení zodpovedne, do ďalšej otvorenej hodiny spracujú CNC program výroby zvolenej súčiastky.

      Martina Nováková

    • PLAVECKÝ KURZ
     • PLAVECKÝ KURZ

      3. 6. 2022

      Pod odborným vedením Mgr. Jozefa Košúta a Mgr. Ivety Kočiškovej sa žiaci II.A, II.B, II.C triedy zúčastnili trojdňového plaveckého kurzu v ZŠ Mirka Nešporu. Neplavci sa naučili plávať a zdatní plavci zdokonalili techniku plávania.

      Ako hodnotia žiaci čas strávený v plavárni?

      "Dobre, naučil som sa, ako správne dýchať (splývať) vo vode."

      "Výborne, som rád, že sme tu boli a bola táto príležitosť. Športovci (futbalisti) ocenia, ak majú príležitosť ísť si zaplávať."

      "Nie som veľmi plavecký typ, ale dobre, že som sa zúčastnil."

      "Som spokojný, rád plávam, ale momentálne ma bolí noha, potrebujem oddýchnuť."

      Chlapcom prajeme šťastné metre a kilometre pri plávaní.

    • Návšteva Štátnej vedeckej knižnice v Prešove
     • Návšteva Štátnej vedeckej knižnice v Prešove

      1. 6. 2022

      Dnes 1.6. 2022 mali žiaci prvého ročníka možnosť navštíviť Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove. Najprv sme sa pozreli do Čitárne, ktorá sa nachádza v centre mesta. Tam mali žiaci možnosť vidieť viac ako 1000 tohtoročných periodík. Potom sme sa presunuli do zadnej časti budovy, kde sme videli výstavu historických kníh, ktorú knižnica zozbierala. Nachádzali sa tam hlavne atlasy, učebnice geografie a dejepisu. Žiaci si tam vypočuli krátku prednášku o tom, ako vznikla výstava, a čo v nej môžu nájsť.

      Nakoniec sme sa presunuli do budovy Vedeckej knižnice na Námestie mládeže. Tam sa žiaci dozvedeli ako funguje požičiavanie kníh.  Žiakom bola predstavená tvorba mladého výtvarného umelca Jozefa Feča, ktorý v rámci projektu spolupracuje s knižnicou.

      Nakoniec si žiaci, ktorí mali záujem, mohli pozrieť virtuálnu realitu prostredníctvom 3D okuliarov. Za pár minút mohli precestovať svet. Kto si to nevyskúšal, môže ľutovať.

       

      Mgr. A. Chovancová, Mgr. V. Sárossy Vargová

    • Spoznávali sme históriu Prešova
     • Spoznávali sme históriu Prešova

      31. 5. 2022

      V utorok 31.5.2022 sme so žiakmi III.C využili príjemné počasie a zamerali sa na regionálnu výchovu. Navštívili sme prešovskú Kalváriu a pešiu zónu mesta. Dozvedeli sme sa zaujímavosti z histórie aj umenia, užili si krásny výhľad a poznávali budovy v meste, ale aj jeho okolie.

      Mgr. Adriana Puchalová

    • EUROSCOLA, MLÁDEŽNÍCKY EUROPARLAMENT
     • EUROSCOLA, MLÁDEŽNÍCKY EUROPARLAMENT

      20. 5. 2022

      Dňa 20.5.2022 sa žiaci II.B a I.C zúčastnili už 2. ročníka online zasadnutia Mládežníckeho parlamentu EUROSCOLA. Nosnými témami boli sociálne siete a kyberšikanovanie. 

      Hlavnými hosťami programu bol astronaut Európskej vesmírnej agentúry Luca Parmitano, profesorka Londýnskej vysokej školy pre ekonomiku a sociálne štúdiá Sonia Livingstone, generálny riaditeľ pre vonkajšie politiky EÚ Markus Warasin a viceprezidentka EP Heidi Hautala..

      V programe boli zapojené stredné školy z európskych krajín ako Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Litva, Bulharsko, Poľsko a 4 školy zo Slovenska. Zasadnutie sa konalo v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

      Naši žiaci sa zapájali do tvorby interview otázok, vytvárali nové návrhy k riešeniu odznených problematík a zároveň hlasovali za predložené návrhy. Sme teda na priamej ceste do Štrasburgu J.

      Mgr. Alena Šálková, PaedDr. Katarína Jedináková

    • Eko Alarm
     • Eko Alarm

      19. 5. 2022

      V dňoch 16. - 20. 5. 2022 v rámci projektu Eko Alarm, bola v našej škole realizovaná aktivita zameraná na meranie vyprodukovaného množstva odpadu počas štandardnej prevádzky školy. Počas tejto aktivity žiaci III.A merali v jednotlivých dňoch množstvo vyprodukovaného zmiešaného komunálneho odpadu. Ďalším meraným ukazovateľom bolo množstvo separovaného odpadu, konkrétne plastov a papiera. 

      Cieľom projektu Eko Alarm je výchova žiakov k zavedeniu systému zberu triedeného odpadu na slovenských školách.

      Vďaka patrí všetkým z Vás, ktorí ste sa rozhodli separovať odpad vo svojich triedach. Veľké poďakovanie patrí aj žiakom, za pomoc pri tejto aktivite.

      Ing. Peter Prihoda koordinátor ENV

    • Exkurzia v Technickej akadémii Rigips
     • Exkurzia v Technickej akadémii Rigips

      17. 5. 2022

      Dňa 10.5.2022 sa žiaci nadstavbového štúdia odboru stavebníctvo zúčastnili exkurzie v Technickej akadémii Isover a Rigips v Prešove. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie z oblasti výroby a použitia izolačných dosiek z čadičových a sklených vláken pri výstavbe budov. Veľkým prekvapením bolo pre žiakov zaškolenie pre montáž sadrokartónov odborníkom pre Rigips. Žiaci si získané  vedomosti preverili v teste a tí, ktorí boli úspešní, získajú preukaz o zaškolení. Ďakujeme skúseným odborníkom za ich čas, ktorí nám venovali, cenné rady a milé darčeky.

      Zodp. Ing. Eva Pavlíková

    • Strojár-Inovátor
     • Strojár-Inovátor

      12. 5. 2022

      Dňa 4.5.2022 sa žiaci II.C odboru MČRS, pod vedením p. majstra Jána Pošiváka, zúčastnili súťaže Strojár-Inovátor, ktorú organizuje Strojnícka fakulta TU Košice už deviaty rok. Do súťaže bolo prihlásených 26 prác. V silnej konkurencii v internetovom hlasovaní skončili naši chlapci na krásnom ôsmom mieste.

      Ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy a prajeme ešte veľa úspechov.

      Martina Nováková a Ján Pošivák

    • Máme majstra Slovenska
     • Máme majstra Slovenska

      11. 5. 2022

      Dňa 29.04.2022 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále stredných škôl v pretláčaní rukou pod patronátom SAWA SLOVAKIA. Naši žiaci, ktorí postúpili z krajského finále na Majstrovstva SR dosiahli aj na tomto podujatí kvalitné výsledky. Majstrom Slovenska do 80 kg sa stal Jakub Kolcun zo IV.D. V tej istej kategórii skončil na 6. mieste Peter Ivan z I.A. Nestratil sa ani Tomáš Pavlík zo IV.B, ktorý v kategórii do 65 kg skončil na 5. mieste.

      Vďaka chlapci za vzornú reprezentáciu školy.

      Ing. Peter Zusko

    • 2. miesto v celoslovenskej súťaži v predpisoch BOZP
     • 2. miesto v celoslovenskej súťaži v predpisoch BOZP

      10. 5. 2022

      V dňoch 5. – 6. mája 2022 sa konal 47. ročník celoslovenskej súťaže v predpisoch BOZP v Bratislave, ktorú organizoval Integrovaný odborový zväz. Súťažilo 14 škôl s celkovým počtom súťažiacich žiakov 42. Naši žiaci v tejto veľkej konkurencii ukázali, že sú veľmi šikovní. Umiestnili sa nasledovne:

      2. miesto v súťaži jednotlivcov: Dávid Kramár  II.C

      4. miesto v súťaži škôl: Ján Hanzel II.D, Dávid Kramár a Matúš Poláček II.A

      Súťažilo sa v troch kolách: 1. kolo – ústna odpoveď z oblasti zákonov, vyhlášok a nariadení pre oblasť BOZP, 2. kolo – test, 3. kolo praktická časť.

      Ďakujeme Vám chlapci za vzornú reprezentáciu školy a prajeme Vám veľa úspechov aj v ďalšej celoslovenskej súťaži, ktorá bude v Prešove 17. júna 2022

      Ing. Jana Halagová

    • Oznam
     • Oznam

      29. 4. 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch od 2. mája 2022 do 5. mája 2022 sa bude konať praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V pondelok 2.5.2022 bude zároveň prebiehať prvý termín 1. kola prijímacích skúšok. Žiaci 1. až 3. ročníka budú mať náhradný športový program v areáli školy. Ostatné dni 3.5.2022 - 5.5.2022 sa bude vyučovať podľa prispôsobeného rozvrhu/odborný výcvik podľa pokynov majstrov odbornej výchovy.

    • Nové trendy vo zváraní a spájaní materiálov v strojárstve
     • Nové trendy vo zváraní a spájaní materiálov v strojárstve

      29. 4. 2022

      Dňa 27.04.2022 sa žiaci IV.A zúčastnili konferencie Nové trendy vo zváraní a spájaní materiálov v strojárstve, ktorá sa konala v Kaštieli Hanušovce, kde boli  predstavené nové trendy v zváraní a spájaní materiálov. Predstavili sa tu najväčší zamestnávatelia v PSK a realizovali praktické ukážky zo strojárstva - kolaboratívneho robota a virtuálneho simulátora zvárania. Prítomných bolo približne 100 účastníkov z radov pedagógov, študentov, zamestnávateľov a predajcov z oblasti zvárania a zváracích technológii z rôznych kútov Slovenska.

      Štefan Staš, MOV

    • Stavba a rekonštrukcia - prezentačné dni
     • Stavba a rekonštrukcia - prezentačné dni

      29. 4. 2022

      Dňa 27.04.2022 sa žiaci nadstavbového štúdia odboru stavebníctvo zúčastnili odborného seminára, kde svoje inovácie v stavebnom sektore prezentovali lídri ako Geberit, Optigreeen, Ytong, Schiedel, Rehau a i. Žiaci mali možnosť doplniť si svoje vedomosti od skúsených odborníkov a získať rôzne prospekty, ktoré využijú pri návrhu svojich projektov.

       Zodp. Ing. Eva Pavlíková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje