• Výchovné poradenstvo

     • TELEFONICKÉ LINKY POMOCI

       LINKA

      TELEFÓNNE  ČÍSLO

       LINKY  DÔVERY  PRE  DETI

       Detská linka záchrany

      0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

       Linka detskej istoty, LDI - UNICEF

      0800 116 111– NON STOP

      www.unicef.sk

       Linka detskej dôvery

      0800 117 878

       Linka detskej dôvery - LIENKA

      0800 112 878

       Linka detskej pomoci

      0800 100 444

       Linka dôvery Košice

      055/ 622 2323, 055/ 644 1155

       Linka dôvery Prešov

      051/ 7731 000

      (po: 7,oo-15,3o hod.,  ut-št: 7,oo-15,oo hod., pi: 7,oo-14,3o)

       PSYCHOLOGICKÉ  PORADNE

       Linka dôvery nezábudka

      0850 11 10 22

       Linka nádeje

      055/ 644 11 55

       LINKY  POMOCI  PROTI  NÁSILIU

       Linka pomoci obetiam násilia

      0850 111 321

       Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti

      116 000

       Pomoc ohrozeným deťom

      02/ 62 24 78 77

       LINKY  PODĽA  OCHORENÍ

       AIDS

       Národné referenčné laboratórium pre AIDS

      02/ 54 77 41 44

       Linka dôvery a prevencie AIDS

      02/ 59 36 91 74, 02/ 54 78 92 49

       Linka pomoci AIDS

      02/ 44 45 47 21, 02/ 43 42 02 83, 048/ 41 542 26

       Linka pomoci AIDS

      02/ 44 45 47 21, 02/ 43 42 02 83, 048/ 41 542 26

       OBEZITA

       Liga proti obezite

      0850 111 919

       Infolinka Reduktip

      0905 855 666 - pon.- pia. od 13.00 - 18.00 hod.

       Informačná linka o obezite a nádvahe

      0905/ 392 830, pon. a str. od 10,00 – 20,00 hod.

       Informačná linka pre liečbu obezity

      0907 90 90 91, iba košický región

       NESPAVOSŤ

       Infolinka pre problémy spánku a nespavosti

      0905/ 772 665, 0903/ 772 665, v čase od 16,00 - 24,00 hod.

       ZÁVISLOSŤ

       Linka pomoci fajčiarom

      0850 111 682

       Linka dôvery toxikomanov

      02/ 54 77 63 79 NON STOP,

       www.cpldz.sk, cpldz@datagain.sk

       Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog

      02/ 53 41 74 64

       Linka dôvery pre drogovo závislých

      02 / 62 24 68 36

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje