• Nepedagogickí zamestnanci

    • Školská jedáleň, tel.: +421 51 77 14 561, kl. 117

      • Margita Škopová,                                                   +421 910 227 554
      • Margita Škopová, +421 910 227 554vedúca školskej jedálnejedalen@sost-po.sk
      • Martina Michalíková
      • Martina Michalíkovásklad, kl. 117martina.michalikova@sost-po.sk
      • Františka Kozlíková
      • Františka Kozlíkovávedúca zmeny
      • Helena Kekľaková
      • Helena Kekľakovávedúca zmeny
      • Tatiana Keklaková
      • Tatiana Keklakovákuchárka
      • Beáta Kovaľová
      • Beáta Kovaľovákuchárka
      • Eva Bocáková
      • Eva Bocákovákuchárka
      • Vlasta Pastírová
      • Vlasta Pastírovákuchárka
      • Michal Žiga
      • Michal Žigakuchár
      • Eva Čižmáriková
      • Eva Čižmárikovápomocná kuchárka
      • Mária Kamenická
      • Mária Kamenickápomocná kuchárka
      • Iveta Ľorková
      • Iveta Ľorkovápomocná kuchárka
      • Ľubomíra Solomajerová
      • Ľubomíra Solomajerovápomocná kuchárka
      • Mária Plačková
      • Mária Plačkovápomocná kuchárka
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje