• Nepedagogickí zamestnanci

    • Úsek prevádzky a údržby, tel.: +421 51 77 14 561, kl.

      • Ľudmila Kustrová kl.126
      • Ľudmila Kustrová kl.126vedúca prevádzky a údržbyludmila.kustrova@sost-po.sk
      • Bc. Peter Gimecký
      • Bc. Peter Gimeckýinformátor
      • Ilko Chavdarov
      • Ilko Chavdarovúdržbailko.chavdarov@sost-po.sk
      • Erika Čavdarov
      • Erika Čavdarovupratovačka
      • Daniela Jančíková
      • Daniela Jančíkováinformátor
      • Karin Koľšovská
      • Karin Koľšovskáupratovačka
      • Gabriela Kovalčíková
      • Gabriela Kovalčíkováinformátor
      • Zuzana Kravjarová
      • Zuzana Kravjarováupratovačka
      • Gabriela Kuchárová
      • Gabriela Kuchárováupratovačka
      • Viera Martinkovičová
      • Viera Martinkovičováupratovačka
      • Martin Olejár
      • Martin Olejárúdržbamartin.olejar@sost-po.sk
      • Juliana Olejárová
      • Juliana Olejárováupratovačka
      • Štefan Peregrin
      • Štefan Peregrinúdržbastefan.peregrin@sost-po.sk
      • Božena Peregrinová
      • Božena Peregrinováupratovačka
      • Ján Pillár
      • Ján Pillárinformátor
      • Martina Rákošová
      • Martina Rákošováupratovačka
      • Emília Šalamúnová
      • Emília Šalamúnováupratovačka
      • Oľga Šoltisová
      • Oľga Šoltisováinformátor
      • Ján Staško
      • Ján Staškoskladníkjan.stasko@sost-po.sk
      • Bibiana Vaľková
      • Bibiana Vaľkováupratovačka
      • Jana Vaľková
      • Jana Vaľkováupratovačka
      • Mária Verčimáková
      • Mária Verčimákováupratovačka
      • Lýdia Nehylová
      • Lýdia Nehylováupratovačka
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje