• Nepedagogickí zamestnanci

    • Ekonomický úsek  - kontakt: 051/77 14 561  kl. 

      • Ing. Iveta Hámorová, +421 907 992 468
      • Ing. Iveta Hámorová, +421 907 992 468vedúca TEČ, kl. 108iveta.hamorova@sost-po.sk, ekonom@sostech-po.vucpo.sk
      • Helena Baranovská, kl.107
      • Helena Baranovská, kl.107mzdárkahelena.baranovska@sost-po.sk
      • Ivana Fabiánová, kl.110
      • Ivana Fabiánová, kl.110samostatná referentkaivana.fabianova@sost-po.sk
      • Ľudmila Kustrová, kl.126
      • Ľudmila Kustrová, kl.126vedúca prevádzky a údržbyludmila.kustrova@sost-po.sk
      • Oľga Rožková, kl.110
      • Oľga Rožková, kl.110samostatná referentkaolga.rozkova@sost-po.sk
      • Ľubica Soboňová, kl.121
      • Ľubica Soboňová, kl.121pokladňalubica.sobonova@sost-po.sk
      • Mgr. Erika Štajerová, MBA, kl.110
      • Mgr. Erika Štajerová, MBA, kl.110referentka pre verejné obstarávanieobstaravanie@sost-po.sk
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje