• Duálne vzdelávanie

     •  Školský rok 2022/2023   74 žiakov
       Školský rok 2021/2022   94 žiakov

       Školský rok 2020/2021

        73 žiakov

       Školský rok 2019/2020

        56 žiakov

       Školský rok 2018/2019

        21 žiakov

       

      Zapojené firmy:

       

           
        GOHR, s. r. o.   BELHOLZ, s. r. o.
        Železničná 9   Malý Šariš 377
        082 21 Veľký Šariš   080 01 Prešov
        https://www.gohr.sk/    http://belholz.sk/
        študijný/učebný odbor     študijný/učebný odbor  
        mechanik číslicovo riadených strojov                    operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
        strojný mechanik   technik drevostavieb
          stolár

       

           
        RACIOTHERM, s.r.o.   TerMo, s. r. o.
        Javorinská 20   Hlavná 799
        080 01 Prešov   082 56 Pečovská Nová Ves
        http://www.raciotherm.sk/sk/     https://www.termo.sk/
        študijný/učebný odbor   študijný/učebný odbor 
        technik energetických zariadení budov          technik energetických zariadení budov

       

           
        PUMPEG, s. r. o.   Mukino, s. r. o.
        Budovateľská 50   Gorkého 19
        080 01 Prešov   080 01 Prešov
        http://www.pumpeg.sk/   http://www.stavbadomovpresov.sk/
        študijný/učebný odbor     študijný/učebný odbor  
        mechanik číslicovo riadených strojov   tesár
        technik energetických zariadení budov   murár
        elektromechanik-silnoprúdová technika   inštalatér
        inštalatér  

       

           
        Vokup k l i m, s. r. o.   VMH - Material Handling, s. r. o.
        Šebastovská 4   Sabinovská 53
        080 01 Prešov   082 21 Veľký Šariš
        http://www.vokupklim.sk/   http://www.vmh.sk/
        študijný/učebný odbor           študijný/učebný odbor  
        technik energetických zariadení budov       mechanik číslicovo riadených strojov

       

           
        MOTOR-Car Prešov, s.r.o.   Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
        Petrovanská 36   Bardejovská 7
        080 01 Prešov   080 06 Ľubotice
        http://www.motorcarpresov.sk/   https://www.dpmp.sk/
        študijný/učebný odbor        študijný/učebný odbor  
        mechanik hasičskej techniky                             elektromechanik - silnoprúdová technika

       

           
        FRIVAN, s. r. o.   PLYNAS s. r. o. 
        Komenského 758/28   Vranovská 10
        083 01 Sabinov   080 06 Prešov 
        http://www.frivan.sk/    http://www.plynas.sk/
        študijný/učebný odbor    študijný/učebný odbor 
        technik energetických zariadení budov         technik energetických zariadení budov
        inštalatér   inštalatér

       

           
        RIKOSTAV CONTAINER, s. r. o.   SANAS, a. s.
        Kobilnice 6   Hollého 37
        087 01 Giraltovce   083 01 Sabinov
        https://www.rikostav.sk/   http://www.mareti.eu/
        študijný/učebný odbor    študijný/učebný odbor         
        inštalatér   stolár

       

        Marek Kravec - Mareti   Miroslav Kaščák s. r. o.
        Hapákova 2278/9   Moyzesova 1030
        080 06 Ľubotice      082 71 Lipany
        študijný/učebný odbor                   študijný/učebný odbor 
        stolár   mechanik hasičskej techniky

       

          
        Vladimír Spišák

        Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov                         

        Malý Šariš 317   Strojnícka 9
        080 01 Prešov   080 06 Prešov
        študijný/učebný odbor          študijný/učebný odbor
        technik energetických zariadení budov                                     mechanik hasičskej techniky
        inštalatér  

       

        Vysielač 586
        082 53 Petrovany
        https://www.ingmetal.sk/
        študijný/učebný odbor 
        mechanik číslicovo riadených strojov
        strojný mechanik

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje