• Organizácia školského roka

     • TERMÍN KURZ   ROZSAH KURZU ORGANIZÁCIA
      február 2023 Kurz zvárania - tvrdé spájkovanie medených potrubí   64 hodín Zváračská škola, Prešov
      marec 2023

      Základy kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej   činnosti

        24 hodín Stredná odborná škola lesnícka, Prešov

      apríl 2023

      Kurz základnej prípravy členov hasičských jednotiek pri inej činnosti   40 hodín Safirs, s. r. o., Ružomberok
      apríl 2023 Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou   3 hodiny Inštitút práce, s. r. o., Pušovce
       jún 2023 Overenie elektrotechnickej spôsobilosti   na prácu na vyhradených   elektrotechnických zariadeniach podľa   vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z Po úspešnom absolvovaní ŠO technik energetických zariadení budov a UO elektromechanik - ST

      SOŠ technická, Volgogradská 1 Prešov

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje