• Ponuka štúdia

     • DENNÉ ŠTÚDIUM

     •  

      V školskom roku 2023/2024 otvárame 4 - ročné a 3 - ročné odbory pre uchádzačov, ktorí ukončili  nižšie stredné vzdelanie - 9. ročník základnej školy a ktorým lekár potvrdí zdravotnú spôsobilosť ku štúdiu a k výkonu povolania. Úspešný absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list v 4 - ročných odboroch a výučný list v trojročných odboroch.

      Po skončení 3 - ročného odboru môže absolvent pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať ku výučnému listu aj maturitné vysvedčenie.

      Žiaci, ktorí neukončili 9. ročník alebo neprospeli, môžu pokračovať v štúdiu v 2-ročnom odbore (nižšie stredné vzdelanie). Títo žiaci si môžu na základe podanej žiadosti ukončiť aj základnú školu.

      Štúdium sa realizuje dennou formou, počas prerušenia vyučovania sa môže uskutočniť aj dištančne.

      V školskom roku 2023/2024 organizujeme denné štúdium:

        v 5 študijných odboroch_viac o študijných odboroch_klikni _TU

        v 6 učebných odboroch_viac o učebných odboroch_klikni_TU

       

      Vzdelávanie sa organizuje v týždňových cykloch - teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v priestoroch školy na Volgogradskej 1.

      Praktické vyučovanie sa realizuje:

      1. v dielňach školy na Volgogradskej 1 a Bardejovskej 24 - zvyčajne 1. a 2. ročník,
      2. na pracoviskách zamestnávateľa - 3. a 4. ročník (v súčasnosti máme zmluvy s cca 60 zamestnávateľmi),
      3. na pracoviskách praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania - od 1. ročníka, podmienkou je učebná zmluva uzatvorená medzi zákonným zástupcom a  zamestnávateľom.

       

      Žiakom je k dispozícii vlastná školská jedáleň a školský internát, ktoré sú súčasťou objektu školy. Zastávka MHD sa nachádza pred budovou školy. Bližšie info o internáte TU.

      Podávanie prihlášok - termín bude oznámený (resp. podľa pokynov Ministerstva školstva SR) osobne na sekretariáte školy, elektronicky na adresu sekretariat@sost-po.sk alebo poštou na adresu SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov. Prihlášku je možné stiahnuť v časti "Uchádzači - Prihlášky" alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky.

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje