• Ponuka štúdia

     • SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM

     •  

      V školskom roku 2023/2024 otvárame 2 - ročné odbory pre uchádzačov, ktorí ukončili najmenej  stredné odborné vzdelanie. V skrátenom štúdiu sa študujú len odborné vyučovacie predmety. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Absolvent získa stredné odborné vzdelanie - výučný list v príslušnom odbore.

      Skrátené štúdium sa organizuje externou večernou formou štúdia. Výučba sa realizuje  1 deň v týždni podľa schváleného rozvrhu. Prijatí uchádzači budú informovaní o priebehu štúdia na prvom stretnutí na začiatku školského roka. Príslušný odbor sa bude realizovať pri minimálnom počte 8 žiakov. Skrátené štúdium sa poskytuje bezplatne.

      Výučba sa bude realizovať nasledovne:

      teoretické vzdelávanie

      • pondelok - 15:00 - 20:00 hod. - elektromechanik
      • utorok - 13:10  - 17:30 hod. - inštalatér
      • piatok - 14:00 - 19:00 hod. - strechár

       

      praktické vzdelávanie

      prvý ročník - všetky odbory

      • štvrtok - 13:30 - 19:30 hod. 

       

      druhý ročník - všetky odbory

      • streda, štvrtok - 13:30 - 19:30 hod.

       

      Podávanie prihlášok je do 31. mája 2023 osobne na sekretariáte školy, poštou alebo elektronicky na adresu sekretariat@sost-po.sk.

      Prihlášku je možné stiahnuť v časti "Uchádzači - Prihlášky".

       

      Skrátené štúdium organizujeme v odbore:

      2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

      3668 H strechár

      3678 H inštalatér

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje