• Ponuka štúdia

     • NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

     •  

      V školskom roku 2023/2024 otvárame 2 - ročné odbory pre uchádzačov, ktorí ukončili stredné odborné vzdelanie v príbuznom odbore. Úspešný absolvent získa maturitné vysvedčenie.

      Štúdium sa realizuje dennou formou, počas prerušenia vyučovania sa môže uskutočniť aj dištančne. 

       

      Podávanie prihlášok je do 31. mája 2023 osobne na sekretariáte školy, poštou alebo elektronicky na adresu sekretariat@sost-po.sk.

      Prihlášku je možné stiahnuť v časti "Uchádzači - Prihlášky".

       

      Nadstavbové štúdium organizujeme v odbore:

      3659 L stavebníctvo

      3347 L drevárska a nábytkárska výroba

      2675 L elektrotechnika

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje