• Učebné odbory - 3 ročné

    • 3678 H INŠTALATÉR

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 3 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE - ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Odbor pripravuje absolventa, ktorý bude schopný samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení.

       Absolvent vie:

       • Montovať a demontovať kanalizáciu, vodovod, ústredné kúrenie a plynovody
       • Zvárať, spájkovať, rezať a klásť potrubia
       • Montovať a vykonávať údržbu armatúr, vykurovacích telies, zariaďovacích predmetov, ohrievačov vody, kotlov a iných spotrebičov
    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent sa uplatní ako odborne kvalifikovaný pracovník zaoberajúci sa inštaláciou kúrenia, plynovodov, kanalizácií a rozvodov vody, vrátane ich opráv.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje