• Učebné odbory - 3 ročné

    • 3663 H TESÁR

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 3 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE - ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

    • UČEBNÝ PLÁN - TESÁR_SDV

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti spojené so zhotovovaním, montážou a demontážou drevených tesárskych konštrukcií a pri vykonávaní prehliadok stavu tesárskych konštrukcií, pri ich údržbe a opravách.

       Absolvent vie:

       • Opracovať drevo
       • Zhotoviť rebríky, schody, zárubne
       • Zhotoviť drevené prvky krovu
       • Ukladať rôzne strešné krytiny
       • Vyrábať a montovať lešenie
       • Opraviť porušené tesárske konštrukcie
    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent nájde uplatnenie v stavebných firmách vykonávajúcich tesárske, debniace, lešenárske, montážne práce, vrátane opráv pri výrobe aj obnove stavieb a tiež v drevospracujúcom priemysle.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje