• Učebné odbory - 3 ročné

    • 3355 H STOLÁR

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 3 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE - ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

    • UČEBNÝ PLÁN - STOLÁR_SDV 

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Odbor je zameraný na vzdelávanie a prípravu absolventa v oblasti spracúvania dreva, spojenej s výrobou a montážou nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných výrobkov z dreva a drevených materiálov.

       Absolvent vie:

       • Opracovať drevo, rezať, hobľovať, vŕtať, dlabať
       • Obsluhovať rôzne drevoobrábacie stroje
       • Zhotovovať jednoduchý nábytok, stoličky, stoly, skrine
       • Nakresliť, zhotoviť a osadiť okná, dvere, obklady stien a stropov
    • MoOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník pri výrobe, montáži alebo obnove nábytku, stavebno-stolárskych, čalúnnických výrobkov a výrobkov z dreva a drevených materiálov.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje