• PROFIL ŠKOLY

    •  

     Škola s viac ako 70-ročnou tradíciou je modernou a dynamickou strednou odbornou školou. Ponúka vzdelávanie v študijných a učebných odboroch technického zamerania so zameraním na stavebníctvo, drevárstvo, strojárstvo a elektrotechniku. 

      

     Žiaci získavajú vedomosti a praktické zručnosti počas teoretického a praktického vzdelávania. Teoretické vzdelávanie sa realizuje v budove na Volgogradskej 1. Praktické vyučovanie sa realizuje v dielňach školy na Volgogradskej 1 alebo na Bardejovskej 24, na pracoviskách zamestnávateľa alebo na pracoviskách praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. 

      

     V súťažiach predpisov BOZP sa umiestňujú žiaci školy na popredných miestach a patria medzi najlepších v celoštátnych súťažiach. Organizujeme každoročne súťaž zručností Mladý remeselník pre východoslovenský región v odboroch stolár a murár, ktorá je postupovou súťažou na celoštátne kolo Skills Slovakia SUSO -  Súťažná prehliadka stavebných remesiel. V rámci veľtrhu CONECO v Bratislave sa žiaci umiestňujú na prvých miestach v celoslovenskej súťaži žiakov odborných škôl organizovaných Cechom strechárov.

      

     Pre mladých dobrovoľných hasičov pripravujeme každoročne stále populárnejšiu súťaž DHZ o Pohár hasičských tovarišov. Udržiavame spoluprácu so zahraničnými školami prostredníctvom výmenných pobytov žiakov. 

      

      

     NAŠE TOP:     

     • Duálne vzdelávanie
     • Erasmus +
     • Súťaž DHZ o Pohár hasičských tovarišov
     • Súťaž Mladý remeselník
     • Súťaž v predpisoch BOZP a Bezpečné dni
     • Skills Slovakia
     • Súťaže žiakov stavebných odborov na výstave Coneco
     • Medzinárodná spolupráca so školami z ČR, Poľska a Bieloruska
     • Besedy s hosťami v cudzích jazykoch
     • Elektrotechnická spôsobilosť
     • Kurz zvárania
     • Základný kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly
     • Kurz základnej prípravy členov hasičských jednotiek pri inej činnosti
     • Kurz - Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

      

     VÝHODY:

     • štipendium
     • internát
     • jedáleň
     • dve telocvične, tenisové kurty a futbalové ihriská
     • posilňovňa
     • lezecká stena
     • kongresová sála
     • wifi v celom objekte
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje