• Žiacka školská rada

   • ŽŠR

     • Cyril Potocký
     • Cyril Potockýpredseda ŽŠR, I.B
     • Alexander Lukáč
     • Alexander Lukáčpodpredseda ŽŠR, II.B
     • Aleš Mikula
     • Aleš MikulaI.A
     • Michal Demčák
     • Michal DemčákI.D
     • Timotej Fajčík
     • Timotej Fajčík II.A
     • Jozef Križalkovič
     • Jozef KrižalkovičIII.A
     • Soňa Fialková
     • Soňa FialkováIII.B
     • Šimon Holoďák
     • Šimon HoloďákIII.B
     • Kristián Bujňák
     • Kristián BujňákIII.C
     • Patrik Tivadar
     • Patrik TivadarIV.A
     • Daniel Štefko
     • Daniel ŠtefkoIV.B