• Žiacka školská rada

   • ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

     • Cyril Potocký
     • Cyril Potockýpredseda ŽŠR, I.B
     • Alexander Lukáč
     • Alexander Lukáčpodpredseda ŽŠR, II.B
     • Aleš Mikula
     • Aleš MikulaI.A
     • Michal Demčák
     • Michal DemčákI.D
     • Timotej Fajčík
     • Timotej Fajčík II.A
     • Jozef Križalkovič
     • Jozef KrižalkovičIII.A
     • Soňa Fialková
     • Soňa FialkováIII.B
     • Šimon Holoďák
     • Šimon HoloďákIII.B
     • Kristián Bujňák
     • Kristián BujňákIII.C
     • Patrik Tivadar
     • Patrik TivadarIV.A
     • Daniel Štefko
     • Daniel ŠtefkoIV.B
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje