• Žiacka školská rada

   • ŽŠR

     • Ondrej Regeci
     • Ondrej Regecipredseda ŽŠR, IV.B
     • Martin Čajka
     • Martin Čajkapodpredseda ŽŠR, IV.A
     • Timotej Fajčík
     • Timotej Fajčík I.A
     • Alexander Lukáč
     • Alexander LukáčI.B
     • Jozef Križalkovič
     • Jozef KrižalkovičII.A
     • Soňa Fialková
     • Soňa FialkováII.B
     • Šimon Holoďák
     • Šimon HoloďákII.B
     • Peter Cicoň
     • Peter CicoňII.C
     • Patrik Tivadar
     • Patrik TivadarIII.A
     • Daniel Štefko
     • Daniel ŠtefkoIII.B
     • René Buzogáň
     • René BuzogáňIII.D