• Študijné odbory - 4 ročné

    • 3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB

    • DĹŽKA ŠTÚDIA - 4 ROKY

    • UKONČENIE ŠTÚDIA - MATURITNÁ SKÚŠKA

    • DOKLAD O ZÍSKANOM VZDELANÍ - MATURITNÉ VYSVEDČENIE A VÝUČNÝ LIST

    • DUÁLNE VZDELÁVANIE - ÁNO

    • PRIJÍMACIE KONANIE - PRIJÍMACIA SKÚŠKA (SJL, MAT)

      • PROFIL ABSOLVENTA

      • Štúdium je zamerané na získanie vedomostí a zručností pre komplexnú realizáciu drevodomov. Cieľom prípravy v študijnom odbore je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných technických a odborníkov pre základné stavebné a drevárske činnosti pri spracúvaní dreva, výrobe drevených konštrukcií a zhotovovaní drevostavieb.

       Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti technickej prípravy, výroby, logistiky, spracovania cenových ponúk, v oblasti montáže drevostavieb vo firmách. Žiak má možnosť absolvovať základný kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.

    • Absolvent vie

     • Spracovať drevo ručne a strojovo
     • Navrhnúť jednoduchú drevostavbu s využitím grafického softvéru a ovládať základnú obsluhu CNC obrábania dreva
     • Vyrábať okná, dvere, schody, steny, stropy a ďalšie drevené komponenty
     • Vykonávať činnosti súvisiace s prípravou, projektovaním, výrobou, montážou, oceňovaním a predajom drevostavieb
    • MOŽNOSTI UPLATNENIA

     Absolventi sa uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti technickej prípravy, výroby, spracovania cenových ponúk, ale aj v oblasti montáže drevostavieb v stavebných firmách.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje