• Ponuka štúdia

     • NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE

     •  

      Je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní nezískali nižšie  stredné vzdelanie - nemajú ukončený 9. ročník základnej školy.

      Vzdelávanie sa končí záverečnou skúškou z predmetov teoretického vzdelávania a praktickej prípravy .

      Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky vydá stredná odborná škola úspešnému absolventovi vysvedčenie o záverečnej skúške. V prípade, že absolvent si počas štúdia ukončí nižšie stredné vzdelanie (základnú školu formou kurzu), môže po prijatí pokračovať štúdiom v 3-ročnom učebnom odbore.

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
   • 2021303251
   • 00893251
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje