• Ponuka štúdia

     • NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE

     •  

      Je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní nezískali nižšie  stredné vzdelanie - nemajú ukončený 9. ročník základnej školy.

      Vzdelávanie sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním.

      Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.

      Podávanie prihlášok - žiadosti je do 15. septembra osobne na sekretariáte školy, poštou alebo elektronicky na adresu sekretariat@sost-po.sk.

       

      Prihlášku je možné stiahnuť v časti "Uchádzači - Prihlášky".

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • sekretariát: +421 51 7714 560
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje