• Informácie k duálnym zmluvám

    • Informácie k duálnym zmluvám

    • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci!

     V prípade záujmu o štúdium v systéme duálneho vzdelávania je potrebné, aby zákonný zástupca a firma podpísali učebnú zmluvu. Aby sme tieto zmluvy mohli pripraviť, je potrebné vyplniť tlačivo - Údaje pre zmluvy (.xls). Vyplnené tlačivo zašlite na emailovú adresu uvedenú v tlačive alebo doručte osobne do školy. Všetky potrebné údaje sú uvedené vo vzore zmluvy.

     Údaje pre zmluvy - vzor (.pdf)

     Údaje pre zmluvy - (.xls) excel

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
   • skola@sost-po.sk
   • vrátnica: +421 51 7714 561
   • Volgogradská 1, 080 01 Prešov
   • 2021303251
   • 00893251
   • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
   • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
   • admin@sost-po.sk
   • admin@sost-po.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje