• Informácie pre uchádzačov

     • Ponuka študijných a učebných odborov pre šk. rok 2020/2021

       

      ŠTUDIJNÉ ODBORY - 4 ročné, maturita + výučný list

      2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

      2447 K mechanik hasičskej techniky

      3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

      3349 K technik drevostavieb

      3693 K technik energetických zariadení budov

       

      UČEBNÉ ODBORY - 3 ročné, výučný list

      2464 H strojný mechanik

      2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

      3355 H stolár

      3661 H murár

      3663 H tesár

      3678 H inštalatér

       

      UČEBNÉ ODBORY - 2 ročné, vysvedčenie o záverečnej skúške

      3686 F stavebná výroba