• PONUKA ŠTÚDIA 2022/2023 - EDU ID školy -100013001

   Pre všetkých deviatakov, ale aj tých, ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie, Vám ponúkame v školskom roku 2022/2023 nasledujúce druhy štúdia
   • PREZENTÁCIA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV

   •     

     

  • NOVINKY

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Spolu úspešnejší 2 - vyhodnotenie
     • Spolu úspešnejší 2 - vyhodnotenie

      20. 6. 2022

      V mesiacoch január – jún 2022 sa študenti našej školy venovali rozvoju teoretických, ale aj praktických vedomostí a zručností v rámci projektu Spolu úspešnejší 2, ktorý je realizovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Do projektu boli zapojení 4 kmeňoví učitelia a majstri odbornej výchovy, ktorí využívali individuálny prístup a vytvárali priestor pre aktívne učenie sa.

    • Certifikáty z Europarlamentu
     • Certifikáty z Europarlamentu

      17. 6. 2022

      Dňa 15. 6. 2022 obdržali žiaci II.B a I.C certifikáty o účasti na online zasadnutí Mládežníckeho Europarlamentu v rámci projektu Euroscola, ktoré sa konalo 20.5. 2022. Veríme, že v budúcich ročníkoch zasadnú žiaci aj do reálnych europoslaneckých kresiel v Štrasburgu.

      Mgr. Alena Šálková a PaedDr. Katarína Jedináková

    • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
     • Výchova k manželstvu a rodičovstvu

      13. 6. 2022

      Dňa 3.6.2022 sa žiaci končiacich ročníkov z tried 3.C a 3.D zúčastnili preventívnej aktivity zameranej na prevenciu v sociálnej interakcii. Sociálna pedagogička Mgr. J. Buzalková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie viedla s našimi žiakmi besedu na tému „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“. Cieľom besedy bolo žiakom objasniť pojmy ako sú priateľstvo, láska, manželstvo, rodina, sex. Poučiť a vysvetliť psychologocko – sociálne a zdravotné aspekty manželstva, rodiny a rodičovstva, vzťahov v manželstve, v rodine a výchove. Upozorniť ich na občiansku zodpovednosť a prípravu na manželstvo a rodičovstvo.

  •            

             

   • POVEDALI O NÁS

   •   

  • ČO VÁM PONÚKAME?

    • Praktické zručnosti
    • získané v renomovaných firmách na pracoviskách alebo v systéme duálneho vzdelávania
    • 100 % uplatnenie absolventov
    • v podnikateľskej sfére a na globálnom trhu práce
    • Finančné výhody
    • za vykonané produktívne práce, motivačné štipendium, bonusy za vzorné študijné výsledky
    • Komplexný areál
    • vlastnú školskú jedáleň, internát, futbalové ihrisko, tenisové kurty, telocvične
    • Záujmové aktivity
    • súťaže, exkurzie, veľtrhy, výstavy, krúžky
  • NAŠI PARTNERI

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
    • skola@sost-po.sk
    • sekretariát: +421 51 7714 560
    • Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia
    • 2021303251
    • 00893251
    • Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730
    • Štátna pokladnica - školská jedáleň Číslo účtu: IBAN SK 67 8180 0000 0070 0051 7781
    • admin@sost-po.sk
    • admin@sost-po.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje